Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Amerikansk kakerlakk

Utseende

  • Flattrykt, lange antenner og bein
  • Rød-/svartbrun
  • Lys ring på halsskjoldet
  • Stor, 3,5-4,5 cm lang

Kan forveksles med australsk kakerlakk som har lysegule vingekanter og gul ring på halsskjoldet.

Biologi og adferd

blatta americana come eliminare un insetto pericoloso per la nostra salute 3.jpg amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk ser vi sjeldent i Norge og kan kun overleve innendørs her. I Sør-Europa er den derimot svært vanlig, og finnes ofte i kloakknettet. Kakerlakken kommer til Norge ved import av varer eller reisebagasje. Den krever varme og må ha tilgang på mat og vann. Kakerlakken har stadiene egg, 10-13 nymfestadier og voksen. Utviklingstiden fra egg til voksen ved 25 °C tar ca. 20 måneder. En gang i måneden i ca 10 måneder legger hunnen en egg- kapsel i sprekker med opptil 16 egg. Klekketiden er ca. 40-50 dager.

Hvilken skade gjør de

Kakerlakkene kan forurense matvarer, spre smitte, forårsake allergiske reaksjoner, gnage på malerier, papir, ledninger osv. Amerikansk kakerlakk oppleves veldig ubehagelige å få i hus.

Forebygging og bekjempelse

Reduser tilgang på mat og vann eks. ved god søppelhåndtering.

Støvsug opp levende og døde individer samt

Kjemisk bekjempelse, fortrinnsvis med åte.

Bruk limfeller for å overvåke utviklingen av bestanden

Biologisk bekjempelse om lave bestander kan aksepteres på steder som dyrehager.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med kakerlakker i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her