Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Avfuktingsanlegg kjeller

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Avfuktingsanlegg kjeller

Avfuktingsanlegg i kjeller

Fuktighet i krypkjellere, boder eller i garasjen, er et kjent problem blandt huseiere. Fukt kan komme av flere årsaker, og kan ha flere løsninger.I noen tilfeller vil drenering og ventilasjon kune løse de fleste problemene. Men i andre tilfeller lar dette seg ikke gjøre på en tilfredstillende måte. Da kan en sorpsjonsavfukter være en god og kostnadseffektiv løsning på problemet. Fuktighet begrenser bruk av boligareal og kan i værste fall føre til råte, soppskader og skadedyrproblemer i boligen.

Hvorfor montere avfukter

Fukt kan føre til at bruken av kjeller, boder eller garasje blir begrenset i forhold til lagring. Lagrede gjenstander får sopp, lukt, skadedyr og muggskader hvis de blir lagret i fuktige forhold. Et god avfuktingsanlegg vil kunne avhjelpe med disse problemene og begrense skader som følge av høy fuktighet.

Skadedyrkontroll1 leverer og monterer forskjellige modeller og størrelser av avfuktere, tilpasset de fleste behov. Vi har egne håndverkere som monterer utstyret på en rask og fagmessig måte.

Våre avfuktere er selvregulerende, og starter og stopper uten at man trenger å passe på anlegget. I perioder hvor kjeller tilføres mer fuktighet i form av kondens, lekkasje eller annet. Vil avfukteren automatisk starte og vil da være aktiv inntil den har tørket arealet ned til den fuktighet en har juster hygrostat til.
Når en har montert et slikt anlegg i kjeller, vil kjelleren få et helt nytt brukspotensiale. Lagring av gjenstander vil ikke lenger være et problem, med fare for lukt, mugg, sopp eller korrosjon.  

Har du problemer med fuktighet i din kjeller eller andre steder som har høy fuktighet? Ta kontakt og vi kan utføre en kostnadsfri befaring av kjellerarealer. Vi kan da gi et   pristilbud på leveranse inkludert montasje av et komplett tilpasset avfuktingsanlegg. Denne type anlegg er svært driftsikre og har lang levetid. Vi gir opplæring på vedlikehold av maskinen. Hvis man ønsker kan vi tegne en Service og vedlikeholdsavtale for tilsyn og vedlikehold av maskinen.

Hvordan virker en sorpsjonsavfukter

Sorpsjonsavfuktere fjerner fuktighet fra luften ved adsorpsjon. Disse fjerner fuktighet fra luften ved alle temperaturer, og kan også brukes i kuldegrader. Fuktigheten gjøres om til mettet fuktig luft, som blåses ut av bygget gjennom en ventil i veggen. Det lages ikke flytende vann som skal dreneres vekk eller som kan fryse til is.

sorpsjonsavfukter

Fastmontert avfukter

En avfukter som står i kjelleren eller garasjen, bør være av en slik kvalitet at det den kan fungere i lang tid uten tilsyn.

fastmontert avfukter

Har du spørsmål angående avfuktere? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Vi leverer og monterer forskjellige modeller og størrelser av avfuktere. Vi kan også være med på å planlegge en installasjon som du kan gjøre selv.

Ta kontakt med Skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale om ditt problem.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top