Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Begrepsforklaringer – Internkontroll

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Begrepsforklaringer – Internkontroll

Internkontroll er en systematisk tilnærming til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i skadedyrbransjen. Formålet med internkontroll er å sikre at problemer blir oppdaget og tatt hånd om i tide. Det er viktig å ha et godt internkontrollsystem for å sikre at virksomheten overholder regelverket, og for å minimere risikoen for skader på mennesker og miljø.
Et internkontrollsystem skal inneholde opplysninger om alt som gjøres for å sikre mattryggheten, samt skjemaer for å dokumentere etterlevelse. Det er viktig å vurdere risikoen for prosessene og iverksette tiltak for å minimalisere risikoen for at noe går galt. Et godt internkontrollsystem vil hjelpe deg å oppdage feil på en tidlig fase, og å ta nødvendige tiltak for å unngå skader.
Internkontroll er en viktig del av virksomhetsstyringen og skal understøtte styringen og bidra til at virksomhetens mål nås. Det er derfor viktig å integrere internkontroll i virksomhetsstyringen, og å se hvordan internkontroll henger sammen med mål- og resultatstyring.

I skadedyrbransjen er det spesielt viktig å ha internkontroll for å forebygge og kontrollere skadedyr. Det er anbefalt å ha kontrollpunkter og tiltak for å forebygge og kontrollere skadedyr i bransjen. Det er også viktig å handle raskt ved oppdagelse av skadedyrproblemer, og å ha en plan for å håndtere eventuelle problemer som oppstår.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top