Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Begrepsforklaringer – IPM

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Begrepsforklaringer – IPM

Integrert skadedyrkontroll (IPM) er en miljøvennlig og effektiv tilnærming til skadedyrkontroll som baserer seg på en kombinasjon av vanlig sunn fornuft og vitenskapelige prinsipper. IPM-programmer bruker omfattende og oppdatert informasjon om skadedyrenes livssyklus og interaksjon med miljøet for å utvikle en integrert tilnærming til skadedyrkontroll.

IPM involverer en integrert tilnærming til forebygging og/eller bekjempelse av skadedyr som er skadelige for planter ved bruk av all tilgjengelig informasjon, verktøy og metoder. IPM har som mål å begrense bruken av plantevernmidler og andre former for inngrep til nivåer som er økonomisk og økologisk forsvarlige og som reduserer eller minimerer risikoen for mennesker og miljø.

Tradisjonell skadedyrkontroll bruker kalenderbaserte plantevernmidler i stedet for ikke-kjemisk forebygging, noe som resulterer i rutinemessig påføring av plantevernmidler. Dette kan føre til utvikling av resistente skadedyr og økende kostnader for skadedyrkontroll. IPM-programmer bruker derimot en rekke ulike metoder for å kontrollere skadedyrene, inkludert forebyggende tiltak, biologisk kontroll, fysiske kontrollmetoder, og bruk av plantevernmidler bare når det er nødvendig.

IPM-programmer er spesielt effektive i kommersielle og offentlige bygninger, der det er viktig å begrense bruken av plantevernmidler og andre inngrep på grunn av helse- og sikkerhetsrisikoer for ansatte og besøkende. IPM-programmer kan også være effektive i boliger og hager, der det er viktig å beskytte både mennesker og miljøet mot skade fra skadedyrkontrolltiltak.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top