Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Bekjempelse av mus i Kristiansand

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Bekjempelse av mus i Kristiansand

Så langt i 2023 har vi sett en markert oppgang i henvendelser angående mus i bolig tidlig på høsten. Vi opplever en betydelig økning i muspopulasjonen i Kristiansand. Allerede fra tidlig september begynte innbyggere å rapportere om uønskede gjester i hjemmene deres. Dette førte til en økning i etterspørselen etter skadedyrkontrolltjenester.

mus i boliger

Bakgrunn

En familie i et hus bygget på 90-tallet, som tidligere hadde vært fritt for skadedyr, opplevde for første gang å ha mus i boligen. Til tross for regelmessig vedlikehold og ingen tidligere tegn på skadedyr, ble de overrasket over å finne mus i hjemmet sitt.

Problemstilling

Hvordan kan man effektivt identifisere inngangspunktene for mus i en bolig og implementere løsninger for å forhindre ytterligere invasjon?

Tiltak

Undersøkelse: Skadedyrtekniker fra Skadedyrkontroll1, ble kalt inn for å vurdere situasjonen. Hans første skritt var å gjennomføre en omfattende inspeksjon av boligen og eiendommen.

Funn: det ble identigfisert flere kritiske områder:

  • Manglende musetetting i hjørnekasser.
  • Flere steder hvor musebånd var bøyd ned
  • Luftekanaler i kjelleren med for store åpninger i sikkerhetsnettene.
  • Store hull ved gjennomføringer av avløpsrør under kjøkkenbenken.
bøyde musebånd
musesikring

Løsning: Basert på funnene ble det foreslått en flertrinns løsning:

  • Tetting av hjørnekasser med spesialiserte musebørster.
  • Bøye på plass musebånd.
  • Erstatning av gamle sikkerhetsnett på luftekanaler med nye, mer robuste nett.
  • Bruk av musebørster og stålull for å tette hullene rundt avløpsrørene.
musebørste

musefelle

For å håndtere musene som allerede hadde invadert boligen, ble det satt ut over 10 musefeller i strategiske områder som kjøkkenbenken og kjelleren.

Resultater
Innen kort tid ble 5 mus fanget. Disse musene hadde kommet seg inn før tettingen ble utført. Etter at alle musene var fanget, opphørte all musaktivitet i boligen.

Konklusjon

Denne saken viser viktigheten av proaktiv skadedyrkontroll. Selv godt vedlikeholdte boliger kan være sårbare for skadedyrinvasjon hvis det er åpninger eller svakheter i bygningens struktur. Forebyggende tiltak, som tetting av sprekker og hull, er avgjørende for å beskytte boliger mot mus og andre skadedyr. Det anbefales at huseiere regelmessig får inspisert sine hjem for potensielle risikoer og tar nødvendige forholdsregler for å forhindre skadedyrinvasjon.

 
 

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top