Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll Bergen

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skadedyrkontroll Bergen

Vårt team av erfarne spesialister har lang erfaring og omfattende kunnskap om ulike typer skadedyr, Vi vet hvordan de best kan håndteres. Derfor bør vi være ditt naturlige førstevalg når det kommer til skadedyrkontroll i Bergen.
Effektiv og miljøbevisst skadedyrkontroll, tilpasset ditt behov.

Skadedyrkontroll bergen

Skadedyrkontroll Bergen

Bergen har de senere årene hatt en stor økning i skadedyr. Rotter er et daglig syn i bergens gater. Har du problemer med skadedyr? Ta kontakt med oss i Skadedyrkontroll1 – Din partner for skadedyrbekjempelse i Bergen.

Vårt milde fuktige klima, reisevaner og import, gjør at skadedyr og skadedyrproblemer øker. Insekter, rotter og mus får bedre levevilkår etter hvert som våre vaner forandrer seg.  Insekter har store spredningsmuligheter og nye arter dukker opp i våre hjem.

Våre skadedyrteknikere i Bergen er opplært i å bruke effektiv, men allikevel miljøvennlige metoder som fjerner eller forebygger skadedyrproblemet. Vårt førstevalg er alltid å hindre skadedyr å komme inn i bolig hvor de forårsaker ubehag og skader. Holder man skadedyr ute fra boligen er faktisk ikke dyret å anse som et problem.

De mest vanlige skadedyrene er musrotterstokkmaursukkermaurskjeggkreStripet borebille (mit) og veggedyr.Har du

skadedyrkontroll bergen

Rotter i Bergen

Bergen har til tider store problemer med rotter, og er blandt landets verstinger når det kommer til behov for bekjempelse av rotter.  Rotter  trenger mat, husly og vann for å overleve. Husly gir beskyttelse mot rovdyr, vær, og en trygg plass å formere seg.

Rotter oppholder seg ofte i nær relasjon til kloakk og kan komme inn i boliger via avløpsrør. Bruk eksklusjon og  for å fjerne gnagere på en trygg og effektiv måte. Den mest effektiv langsiktige løsningen er å tette inngangshull hvor gnagere kan komme inn. Sette på rottesoerrer i kloakk, tette gjennomføringer og andre mulige inngangspunkter. Våre teknikere har lang erfaring og høy kompetanse på effektive metoder. Vi et hvordan vi kan fjerne å holde boligen din fri for rotter i fremtiden.

rotter

Mus

Det å få mus inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser, føre til brann og vannskader og luktproblemer. Det å høre mus kravle rundt i vegger og tak kan være veldig ubehagelig. I disse tilfellene bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Har du først fått mus inn i hus er det viktig å bekjempe disse individene før de kan gjøre tildels store ødeleggelser. Klappfeller er et veldig godt redskap som fungerer godt. Bruk gjerne et stort antall feller for et raskt og godt resultat. Inngangshull må tettes slik at det ikke kommer flere individer inn. Rørgjennomføringer under kjøkkenbenk og andre sprekker bør tettes med materiale som ikke mus kan gnage igjennom.

Skjeggkre Bergen

Vårt inneklima har vist seg å være veldig gunstig for skjeggkre og siden 2013 har skjeggkre derfor blitt vanlig å finne i norske bygg. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og vi kan finne dem i alle rom i boligene med angrep.  Etter at skjeggkre ble oppdaget i Norge og spredde seg i rekordfart, har vi i Norge blitt eksperter på hvordan bli kvitt skjeggkre.

Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra 18 måneder og opp mot tre år. Til tross for at skjeggkre kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en næringsfattig kilde for skjeggkre. Skjeggkre trenger tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling og vil da ha behov for et mer variert kosthold for å kunne formere seg å utvikle seg. Andre insekter som kommer inn I konstruksjonen til skjeggkre vil kunne være en god kilde til proteiner. (eks. Fluer)

skjeggkre

Stripet borebille

Stripet borebille er også kjent på vestlandet under navn som Mit, Morr og Makk, dette insektet hører med til familien borebiller (Anobiidae), underfamilien stripeborebiller (Anobiinae). Billen er ofte å se i eldre boliger langs kyststrøk, ofte i kjellere hvor fuktigheten er høy. Flygehullene på treoverflaten er sirkelrunde 1-2 mm brede. Larvegangene er under 2 mm brede og går på kryss og tvers i veden.For å se om angrepet er aktivt, kan flygehullene merkes eller tettes, for å se om nye hull oppstår.

Larvene bruker to eller flere år på sin utvikling, avhengig av levevilkår som temperatur og fuktighet. Forpuppingen skjer fra mai til midten av juli. De voksne billene klekker og gnager seg ut fra slutten av juni til begynnelsen av august. Antall egg varierer mye, men 20-40 er vanlig. Skadene vil bli størst om treverket kun består av splintved, hvis ved-fuktigheten ligger mellom 18 og 30 % og temperaturen er i overkant av 20 °C i sommermånedene. Under slike forhold kan treverket bli helt oppspist.

stripet borebille

Veggedyr

Veggedyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder. Veggedyr spres med reisebagasje og brukte møbler/gjenstander. Har veggedyrangrep etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre til andre rom i samme bygg. På dagen gjemmer dyrene seg i nærheten av plassen vi sover. Sprekker i senga, bak listverk, i skap osv. De kan overleve lenge opp mot 1 år uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og tilgang på føde.

Veggedyr

Maur

Maur som anlegger reir innendørs kan ødelegge myke byggematerialer isoporisolasjon eller fuktskadet trevirke. Maur som kommer inn etter mat eller som har bosatt seg inne kan være til irritasjon og gjøre stor skade på bygg.

Forebygging av maur kan gjøres med å bruke grus på steder hvor man normalt ville brukt sand. Fin grus istedenfor sand under heller utendørs, tette sprekker i husvegg, sette på insektnett på lufteluker, unngå myke byggematerialer. Legg grov stein/pyntestein inn mot grunnmur istedenfor bed. Hvis du allikevel ønsker blomsterbed langs grunnmur, så ha avstand mot husvegg, og velg gjerne planter som ikke bladlus liker, for maur “melker” bladlus for honningdugg.  Skal man bruke maurgift er det viktig å vite hvilken type man skal bruke for å ikke gjøre problemet større.

sort jordmaur

Viktig å finne ut hvilket skadedyr du har

Har du først fått skadedyr i boligen er et første du må gjøre å få en sikker identifikasjon på hva slags skadedyr du har fått i hus. Det er slett ikke alle dyr som kommer inn som i seg selv er et skadedyr. Mange dyr forviller seg inn, men finner veien ut selv eller dør i løpet av kort tid.
Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse Markkakerlakken er den eneste typen kakerlakk som lever i norsk natur. Dette er en utendørslevende art som tilfeldigvis har forvillet seg innendørs. Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags art man finner, siden mange arter er veldig like. Vi hjelper deg gjerne med å identifisere insekter for å vurdere om du har et skadedyrproblem, og eventuelt i hvilket omfang det forekommer.Når vi utfører skadedyrkontroll i Bergen er det ofte rotter, mus, sukkermaur, skjeggkre eller veps som er utfordringen, avhengig av hvilken sesong vi er inne i. Uansett hvilke dyr eller insekt som skaper ubehag eller skade for deg, har vi utstyr og kompetanse til å løse problemet på en effektiv måte.

Forebygging

Det beste er selvfølgelig om man ikke blir utsatt for et skadedyrangrep i det hele tatt. For å unngå det, bør man ta noen forhåndsregler. Vi har service og vedlikeholdsavtaler som går ut på at vi med jevne intervaller kontrollerer for problemer med skadedyr. På den måten kan ligger du i forkant av problemet og forebygger effektivt økonomisk belastende skader. Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige kontroller og utformer elektroniske skriftlig rapporter som dokumenterer eventuelle funn og tilstand på bygget. Her vil også tiltak til ytterligere sikring eller bekjempelse formidles, dersom det oppstår behov for det.

Hva koster skadedyrkontroll?

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, vil det altid bli snakk om pris for å bli kvitt skadedyrene. De siste årene har pris på skjeggkre behandling sunket kraftig og er nå nede på et gjennomsnittsnivå på ca 5000kr pr behandling. Dersom man starter med skadedyrbekjempelse feil vil man i mange tilfeller ende opp med store ekstrakostnader. Ofte er det billigere og bedre å ringe en skadedyrtekniker for hjelp.Når skadedyr skal bekjempes må vi tenke også på miljøet. Skadedyrkontroll bør utføres på en måte som begrenser bruken av kjemiske preparater så mye som mulig. I veldig mange tilfeller er ikke bruk av gift overhodet nødvendig. Kjemikalier og gift bør alltid være siste utvei for å løse et problem. Vi reduserer miljøpåvirkningen og tilbyr våre kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø. Fra vår avdeling i Bergen kan vi raskt rykke ut for å utføre skadedyrkontroll i hele nærområdet. Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som ofte fører til problemer i Bergen, med vår lokalkunnskap. Vi vil raskt gjøre tiltak som sikrer at skadedyrene gir så liten innvirkning som mulig hos våre kunder.

Konklusjon

Skadedyr er noe som påvirker din hverdag. Det kan være vanskelig å bli kvitt dem, og mange mennesker er ofte ikke villige til å investere tid og penger for å bli kvitt dem. Imidlertid kan du gjøre livet ditt enklere og sikre din bolig ved å bli kvitt skadedyr raskt og effektivt.

Kontakt oss for effektiv og trygg skadedyrkontroll.

Vi dekker hele Hordaland. Våre teknikere har har alle lokal tilknyttning til Sotra, Fana, Askøy, laksevåg og Arna.

Vi holder til i Åsane: Liamyrane 6, 5132 Åsane – og kan rykke ut til Bergen og omegn. Ring oss direkte på 94000120

Du finner oss på Facebook under Skadedyrkontroll 1 Vest

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top