Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Blå spyfluer

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Blå spyfluer

Utseende

  • Mørkfarget med blåglinsende bakkropp
  • Kraftige fluer
  • 5-14 mm lange
  • Larven er lys og har «maggot» form

Biologi og atferd

I slekten Calliphora har vi i Norge 7 arter hvorav fire ofte er knyttet til menneskelig aktivitet. Fluelarvene lever av åtsler i naturen, men kan opptre på ulike proteinrike kilder som kjøtt og fisk. Er det mange fluer innendørs har disse gjerne utviklet seg i søppel eller på et dødt dyr i nærheten (f.eks. en død mus). Utviklingstiden fra egg til voksen er temperaturavhengig. Egg kan klekke i løpet av et døgn, og hele utviklingen fra egg til voksen tar omtrent 1-2 måneder. Voksne fluer eter proteinrikt fôr og nektar fra blomster. De fleste fluearter er aktive fra mai og ut august, men enkelte arter i slekten er aktive fra senvinteren eller til sent om høsten.

Hvilke skade gjør fluer

Fluene kan være et problem for næringsmiddelbedrifter inkludert produksjon av tørrfisk, butikker med ferskvaredisker og storkjøkke- ner. Også i private hjem kan larver klekke i matvarer som har stått framme. Eksempler på matvarer der en kan finne larver er kjøttvarer som skinke, kjøttpålegg og pinnekjøtt, ost og tørrfisk. Voksne fluer har et uhygienisk levevis og kan bære med seg sykdomsfremkallende organismer. Larver kan leve i sår på levende dyr og være et problem for husdyrhold av f.eks. sauer.

Forebygging og bekjempelse

  • Ha gode rengjøring- og søppelhåndteringsrutiner.
  • Lagre kjøtt og fiskeprodukter kjølig.
  • Sikre produksjonslokaler med fluenetting i åpninger.
  • Bruk lys-/limfeller i næringsmiddelbedrifter.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top