Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Boligselgerforsikring – Eierskifteforsikring

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Boligselgerforsikring – Eierskifteforsikring

Når man selger en bolig, kan det oppstå uforutsette problemer og krav fra kjøperen i etterkant av salget. For å beskytte seg mot dette kan man kjøpe en boligselgerforsikring eller eierskifteforsikring. Dette er en forsikring som gir selgeren juridisk bistand og dekker eventuelle krav fra kjøperen om prisavslag, erstatninger eller heving av kjøp.

eierskifteforsikring

Med en boligselgerforsikring er man dekket fra dag én, og man kan få hjelp fra jurister og advokater dersom man mottar en reklamasjon fra kjøperen. Forsikringen kan bidra til å gi selgeren trygghet og ro i sjelen når boligen skal selges.

Hvorfor forsikring?

Som boligselger kan man bli holdt ansvarlig for skjulte feil eller mangler ved boligen i opptil fem år etter overtakelse. En boligselgerforsikring gir trygghet og kan beskytte selger mot økonomisk tap i tilfelle krav fra kjøper. Prisen på boligselgerforsikringen varierer, men kan være en nødvendig kostnad for å sikre en tryggere bolighandel.

Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar overfor kjøper etter avhendingsloven

Boligselgerforsikring er en forsikring som dekker selgers økonomiske ansvar overfor kjøper i tilfelle det oppstår feil og mangler ved boligen som selger ikke kjente til. Dette økonomiske ansvaret kan vare i hele fem år etter overtakelsen, i henhold til avhendingsloven. Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar overfor kjøper, begrenset til boligens salgssum og maksimalt kr. 10 millioner. For oppdrag inngått etter 03.10.2022 gjelder nytt vilkår med maksimal forsikringssum kr. 14 millioner.

Boligselgerforsikringen er en viktig forsikring for boligselgere, da det i hele 1 av 6 boligsalg kommer en eller annen form for reklamasjon eller klage fra kjøper. Med boligselgerforsikring kan selger senke skuldrene når boligen er solgt, og få hjelp til å håndtere reklamasjonen fra kjøper eller kjøpers representant.

Det er viktig å merke seg at boligselgerforsikringen kun dekker selgers ansvar overfor kjøper for skjulte feil og mangler. Dersom selger gir mangelfulle opplysninger eller gir opplysninger som er uriktige, vil selger kunne bli erstatningsansvarlig for berettigede krav fra kjøper. Boligkjøperforsikring kan gi kjøper økonomisk dekning for slike krav.

Eksempler på skjulte feil og mangler kan være fukt i gulv eller vegger, konstruksjonsfeil, problemer med det elektriske anlegget eller skjulte feil og mangler i kjelleren. Dersom det oppdages skjulte feil og mangler ved boligen som selger ikke kjente til, har kjøper rett til prisavslag eller heving av kjøpet. Det er derfor viktig at selger har en boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar overfor kjøper etter avhendingsloven.

Ny avhendingslov og takstforskrift fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 trådte det i kraft vesentlige endringer i avhendingsloven, som regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger. Loven stiller nye krav til et godt informasjonsgrunnlag om eiendommen som skal selges. Det er nå pålagt å utarbeide en tilstandsrapport som skal gi en grundig beskrivelse av boligens tilstand. Takstmannen skal utarbeide boligsalgsrapporten som skal gi en vurdering av boligens tekniske tilstand og alder. Det er viktig å være klar over hva disse endringene betyr. Les mer om lovendringen og hva det betyr for deg her.

Gjør boligen din mer attraktiv i et utfordrende boligmarked!

Dobbeltboligforsikring kan gjøre boligen din mer attraktiv for usikre kjøpere, og det kan føles tryggere å legge inn bud. Forsikringen dekker ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i opptil 9 måneder dersom kjøper ikke får solgt sin nåværende bolig før overtakelse av din bolig. Dette kan være en fordel for både selger og kjøper, og en dyktig eiendomsmegler kan hjelpe deg med å finne den beste forsikringen for din bolig.

Historier fra våre kunder

Flere av kundene til forsikringsselskapet har opplevd konflikter i forbindelse med boligsalg. En av kundene ble opplyst om feil fellesgjeld ved salg av sin leilighet. Selger hadde opplyst at leilighetens andel av fellesgjelden var kr 130 000, men da kjøper overtok, viste det seg at gjelden var kr 230 000. Kjøper krevde å få dekket økningen på kr 100 000 som prisavslag. Heldigvis hadde selger tegnet boligselgerforsikring, og kjøper fikk kravet utbetalt under selgers forsikring.

En annen kunde opplevde at garasjen skled ut. Selger hadde tegnet boligselgerforsikring, og kjøper fikk utbetalt kr 170 000 under selgers forsikring.

En tredje kunde opplevde at taket var uten tilstrekkelig lufting, slik at kjøper opplevde at kondensvann rant inn i huset. Håndverker som la nytt tak var konkurs. Kjøper fikk utbetalt kr 230 000 under selgers boligselgerforsikring. Det er viktig å ha juridisk bistand og forsikring ved boligsalg for å unngå slike konflikter.

Lovpålagt informasjon

Forsikringsselskapene har opplysningsplikt og krever riktige opplysninger. Egenerklæringsskjema § 3-7, § 3-8, og § 3-9 er vanlige vilkår. Det er viktig å fylle ut egenerklæringen grundig og nøyaktig. Dette er det punktet som oftest er oppe i tvistesaker i boligoverdragelser.

Opplysninger om bolig egenerklæring

Vanlige spørsmål

Hva dekker typisk en boligselgerforsikring?

En boligselgerforsikring dekker vanligvis selgeren mot økonomiske krav og reklamasjoner som kan oppstå i etterkant av boligsalget. Forsikringen kan dekke alt fra skjulte feil og mangler ved boligen til kostnader knyttet til rettslige prosesser.

Er det obligatorisk å ha boligselgerforsikring ved salg av bolig?

Nei, det er ikke påkrevd å ha boligselgerforsikring ved salg av bolig. Det er imidlertid vanlig å tegne en slik forsikring for å beskytte seg mot eventuelle økonomiske tap og rettslige prosesser som kan oppstå i etterkant av salget.

Hvor lenge er boligselgerforsikringen gyldig etter salget?

Boligselgerforsikringen er vanligvis gyldig i fem år etter at boligen er solgt. Dette betyr at selgeren er dekket mot eventuelle krav og reklamasjoner som kan oppstå i løpet av denne perioden.

Hvordan påvirker boligselgerforsikring prisen på boligsalget?

Prisen på boligselgerforsikringen avhenger av en rekke faktorer, inkludert boligens verdi og type. Generelt sett vil prisen på forsikringen utgjøre en liten del av boligens totale salgssum. Selv om det kan være en ekstra kostnad for selgeren, kan en boligselgerforsikring også gi økt trygghet og ro i sjelen under salgsprosessen.

Kan man tegne boligselgerforsikring ved privat salg av eiendom?

Ja, det er mulig å tegne boligselgerforsikring ved privat salg av eiendom. Det er imidlertid viktig å merke seg at ikke alle forsikringsselskaper tilbyr denne typen forsikring for privat salg. Det kan derfor være lurt å undersøke ulike forsikringsselskaper og deres tilbud før man bestemmer seg for å tegne en boligselgerforsikring.

Hva er de største fordelene med å tegne en boligselgerforsikring?

En boligselgerforsikring kan gi selgeren økt trygghet og ro i sjelen under salgsprosessen. Forsikringen kan dekke eventuelle økonomiske krav og reklamasjoner som kan oppstå i etterkant av salget, og kan dermed beskytte selgeren mot store økonomiske tap og rettslige prosesser. Selv om det kan være en ekstra kostnad for selgeren, kan en boligselgerforsikring også gi potensielle kjøpere økt tillit til boligen og salgsprosessen.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top