Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Edderkopper i Norge

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Edderkopper i Norge

Edderkopper er fascinerende skapninger som finnes i hele Norge. De spiller en viktig rolle i økosystemet ved å kontrollere insektpopulasjoner. Disse små jegerne finnes i et bredt spekter av habitater, fra skoger til hus og hager.

Spiders in Norway: A dark forest with webs glistening in the moonlight, a variety of spiders crawling among the trees and rocks

Mens noen kanskje finner dem skremmende, er de fleste edderkopper i Norge helt ufarlige for mennesker. Det finnes mange forskjellige arter, og noen av de mest vanlige inkluderer korsedderkoppen og husedderkoppen.

Å lære om edderkopper kan hjelpe med å redusere frykt og øke forståelsen av hvor viktige de er. Vi vil utforske ulike aspekt av edderkopper i Norge, inkludert deres leveområder, vaner og de vanligste artene du kanskje finner rundt hjemmet ditt.

Biologi og anatomi

Edderkopper i Norge har unike fysiske egenskaper og varierer i størrelse og farger. De kan deles inn i ulike arter og systematiske grupper.

Fysiologiske egenskaper

Edderkopper har en todelt kropp, bestående av en forkropp og en bakkropp. Forkroppen inkluderer åtte gangbein, følebein, og giftklør. Bakkroppen inneholder spinnvorter som produserer silke. De fleste edderkopper har åtte øyne, men antallet kan variere.

Edderkoppenes indre organer inkluderer boklunger som hjelper dem å puste. Silken brukes til å bygge fangstnett, beskytte egg, og for bevegelse. Selv om mange edderkopper er giftige, utgjør de fleste ingen fare for mennesker.

Arter og systematikk

Edderkopper tilhører klassen arachnida, og er en del av ordenen araneae. I Norge finnes flere familier, inkludert hjulspinnere, kjent for sine runde nett. De deles ofte inn i to underordener: araneomorphae og mygalomorphae.

Araneomorphae inkluderer de fleste kjente edderkopper, som bygger komplekse nett. Mygalomorphae består hovedsakelig av større edderkopper, som fugleedderkopper. De norske edderkoppene viser en stor variasjon i anatomi og adferd.

Levevis og utbredelse

korsedderkopp

Edderkopper i Norge finnes i ulike habitater og har forskjellige jaktmetoder. De lever i alt fra skog til hus og fjellområder, og de spiser ofte insekter.

Habitat

Norske edderkopper trives i mange ulike habitater, som skog, hus, og fjell. Skogen gir rikelig tilgang på insekter, og den gir beskyttelse og fuktighet.

Noen edderkopper, som krabbeedderkoppen, foretrekker blomster der de kan fange byttedyr som insekter. Ulveedderkopper (Lycosidae) liker åpne områder og kan bli funnet både på bakken og nær vannkilder. De fleste norske arter tilpasser seg temperaturer og forskjellige miljøer uten store problemer.

Edderkopper i hus

Edderkopper er en vanlig forekomst i norske hjem, spesielt i høst- og vintermånedene når de søker varme innendørs. Selv om de fleste edderkopper er harmløse og faktisk bidrar til å kontrollere andre skadedyr som fluer og mygg, kan deres tilstedeværelse oppleves som ubehagelig for mange.

Vanlige edderkopper i norske hjem

 1. Husedderkopp: Dette er en av de mest vanlige edderkoppene du vil finne innendørs. Den er stor, med lange ben, og spinner tette, uregelmessige nett.
 2. Kjelleredderkopp: Som navnet antyder, finnes denne edderkoppen ofte i kjellere og andre mørke, fuktige områder. Den har en lys brun kropp med mørkere flekker.
 3. Korsedderkopp: Denne edderkoppen er lett gjenkjennelig med sitt karakteristiske korsmønster på ryggen. Den foretrekker utendørs omgivelser, men kan noen ganger komme inn.

 

Forebygging og kontroll

For å redusere antall edderkopper i hjemmet, er det noen enkle tiltak man kan ta:

 • Hold det rent og ryddig: Fjern støv og spindelvev regelmessig, spesielt i hjørner, bak møbler og på loftet.
 • Tett sprekker og åpninger: Sørg for at vinduer, dører og ventiler er godt tettet for å hindre edderkopper i å komme inn.
 • Reduser fuktighet: Edderkopper trives i fuktige områder, så bruk avfuktere i kjellere og andre fuktige rom kan være nyttig.

Hvilke eddekopper har vi i Norge?

Norge har et variert utvalg av edderkopper, og selv om de fleste er harmløse for mennesker, er det flere arter som kan være av interesse. Her er noen vanlige edderkopper du kan finne i Norge:

 1. Husedderkopp (Tegenaria domestica)
  • En stor edderkopp som ofte finnes i hus og kjellere. Den er kjent for sin raske bevegelse og veving av store, flate nett.
 2. Kjelleredderkopp (Tegenaria atrica)
  • Lik husedderkoppen, men større. Den trives også i mørke, fuktige områder som kjellere og garasjer.
 3. Korsedderkopp (Araneus diadematus)
  • Lett gjenkjennelig på grunn av korsformede flekker på ryggen. Bygger store, runde nett og finnes ofte i hager og skoger.
 4. Zebraedderkopp (Salticus scenicus)
  • En liten, hoppende edderkopp med karakteristiske svarte og hvite striper. Den jager byttet sitt i stedet for å bygge nett.
 5. Kjempeedderkopp (Dolomedes fimbriatus)
  • En av de største edderkoppene i Norge. Den lever nær vann og kan til og med svømme og gå på vannoverflaten.
 6. Myredderkopp (Pardosa spp.)
  • En vanlig ulveedderkopp som finnes i gressområder og på myrer. De er aktive jegere som ikke bygger nett.
 7. Hageedderkopp (Araneus quadratus)
  • Lik korsedderkoppen, men med fire store flekker på ryggen. Bygger også runde nett og finnes i hager og skogkanter.
 8. Huleedderkopp (Meta menardi)
  • Finnes i huler, tunneler og andre mørke steder. Den er kjent for sine lange bein og store kropp.
 9. Liten vevkjerring (Pholcus phalangioides)
  • Har veldig lange bein og bygger uregelmessige nett i hjørner og under møbler.
 10. Bloddråpe-edderkopp (Steatoda bipunctata)
  • En liten edderkopp som kan ligne på den farlige sorte enke, men er ikke farlig for mennesker. Den har en mørk kropp med lyse flekker.
 11. Kjerringspinner (Theridion impressum)
  • Bygger små, uregelmessige nett. Finnes ofte under bark og steiner.
 12. Steinedderkopp (Drassodes spp.)
  • En jordlevende edderkopp som ofte finnes under steiner og trestammer. De er nattaktive jegere.
 13. Matteedderkopp (Amaurobius similis)
  • Finnes ofte rundt menneskelige strukturer som hus og gjerder. Bygger silkelignende matte.
 14. Langbeinedderkopp (Tetragnatha spp.)
  • Har ekstremt lange bein og finnes ofte nær vann hvor de spinner lange, horisontale nett.
 15. Hvitkorsedderkopp (Araneus quadratus)
  • Har en hvit korsformet tegning på ryggen. Trives i hager og skoger.
 16. Buskvever (Linyphia triangularis)
  • Spinner små, horisontale nett i busker og gress. Vanlig i hager og skogkanter.
 17. Kullsort jordedderkopp (Gnaphosa lucifuga)
  • En nattaktiv jeger som lever under steiner og i jordsprekker. Den er svart og kompakt.
 18. Grassedderkopp (Micrommata virescens)
  • En grønn edderkopp som lever i gressområder. Den er dagaktiv og jakter sitt bytte.
 19. Trampeedderkopp (Lycosa singoriensis)
  • En stor ulveedderkopp som finnes i gressletter og åpne områder.
 20. Liten rovedderkopp (Oxyopes ramosus)
  • En liten, rask edderkopp som jakter aktivt uten å bygge nett. Finnes ofte på blomster og busker.

Disse edderkoppene utgjør en viktig del av Norges økosystem ved å kontrollere insektpopulasjoner og bidra til biologisk mangfold.

Mat og jaktmetoder

Norske edderkopper bruker ulike jaktmetoder. Noen, som ulveedderkopper, jakter aktivt på bakken og bruker sine sterke bein til å hoppe og fange byttet. Andre, som krabbeedderkopper, er bakholdsangripere som danser på blomster før de slår til.

De fleste edderkopper spiser insekter, og de kan dermed anses som nyttedyr da de hjelper til med å kontrollere insektpopulasjoner. Noen arter lager nett for å fange mat, mens andre bruker lyder eller vibrasjoner for å finne byttet. Dette viser edderkoppenes varierte biologi og tilpasningsevne.

Bevaringsstatus og interaksjon med mennesker

Spiders in Norway's natural habitat, interacting with environment

Edderkopper i Norge har en variert bevaringsstatus. Artsdatabanken gir informasjon om truede arter. Flertallet av edderkoppene er ikke truet, men enkelte arter er sårbare.

Edderkopper som sebraedderkopp, stor husedderkopp, og kjelleredderkopp er vanlige i norske hjem. Mange har araknofobi, en frykt for edderkopper. Denne frykten er ofte ubegrunnet, da få edderkopper i Norge er farlige.

Interaksjon med mennesker kan variere. Noen edderkopper, som museedderkoppen, spinner traktspinn i kjellere og loft. Andre, som korsedderkoppen, spinner flotte nett utendørs.

Enkelte arter holdes som kjæledyr, slik som taranteller. Edderkoppers bevegelse, kroppslengde og adferd studeres i araknologi. Spinnekjertler og punkøyne er ofte temaer.

Anvendelse Beskrivelse
Kjæledyr Populære arter inkluderer taranteller.
Studier Araknologi fokuserer på edderkoppenes adferd.
Skadedyrkontroll Edderkopper holder insektbestander naturlig nede.

Bevaringsarbeid og forskning er viktig for å forstå edderkoppenes økologi. Mange arter er tilpasset ulike habitater, fra skog til hjem. Dette krever ulike tilnærminger for bevaring og sameksistens med mennesker.

Ofte stilte spørsmål

A spider crawling on a web in a Norwegian forest

Hvilke giftige edderkopper finnes i Norge?

Det finnes ingen dødelige edderkopper i Norge. Den mest kjente, sorte enke, finnes ikke her. De fleste edderkopper ahar mildt giftige bitt, men de utgjør liten fare for mennesker.

Hva er de vanligste edderkoppene i Norge?

Noen av de vanligste edderkoppene i Norge er korsedderkopp, husedderkopp og musedderkopp. De finnes ofte både innendørs og utendørs og er ufarlige for mennesker.

Kan edderkopper i Norge bite mennesker?

Edderkopper i Norge kan bite, men det skjer sjelden. Bitt av norske edderkopper er vanligvis ikke farlige, og de fleste vil bare føre til mild irritasjon eller kløe.

Hvilken er den største edderkoppen som lever i Norge?

Den største edderkoppen som lever i Norge er husedderkoppen (tegenaria domestica). Den kan ha en beinspenn på opptil 10 cm. Selv om den er stor, utgjør den ingen fare for mennesker.

Hvor kan jeg finne bilder av norske edderkopper?

Bilder av norske edderkopper kan finnes på nettsteder som Artsdatabanken og Wikipedia. Mange universiteter og naturhistoriske museer har også ressurssider med bilder og informasjon om norske edderkopper.

Når på året observeres flest edderkopper i norske hjem?

Flest edderkopper observeres i norske hjem om høsten. Når temperaturen synker, søker mange edderkopper innendørs for varme og ly.

Les andre interesante artikler her:

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top