Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Effektiv bekjempelse av kakerlakker med Skadedyrkontroll1

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Effektiv bekjempelse av kakerlakker med Skadedyrkontroll1

Skadedyrkontroll1 har lang erfaring med bekjempelse av skadedyr, inkludert kakerlakker. I denne saken forteller vi i korte trekk  hvordan selskapet effektivt behandler og utrydder en kakerlakk-infestasjon i en bolig ved bruk av ulike bekjempelsesmidler og overvåkning. Bekjempelse av kakerlakker krever at det gjennomføres en integrert skadedyrkontroll, hvor flere tiltak gjennomføres for å oppnå et godt resultat.

tysk kakerlakk

Situasjon: En bolig hadde en tysk kakerlakk-infestasjon, og beboerne oppdaget levende kakerlakker bak kjøleskap, på kjøkkenbenk, bak komfyr og under kjøkkensokkel. Skadedyrkontroll1 ble kontaktet for å bekjempe infestasjonen.

Forebyggende tiltak: Før behandlingene startet, ble beboerne bedt om å holde kjøkkenet ryddig og rent for å redusere tilgangen til mat og skjulesteder for kakerlakkene. Dette inkluderte å fjerne matrester, håndtere matsøppel og tørke vasken fri for vann hver kveld.

Tiltak:

  1. Første behandling: Skadedyrbekjempere fra Skadedyrkontroll1 gjennomførte en grundig behandling av kjøkkenet med Advion Cockroach forgiftet åte.
  2. Oppfølgingskontroll: Etter tre uker ble det utført en kontroll, og kjøkkenet ble behandlet på nytt med samme . Limfeller ble satt ut for å overvåke antall gjenværende kakerlakker.
  3. Andre oppfølgingskontroll: Tre uker senere ble det funnet totalt 17 kakerlakker i åtte limfeller. Leiligheten ble behandlet på nytt med samme type bekjempelsesmidler.
  4. Tredje oppfølgingskontroll: Etter ytterligere tre uker ble det funnet fire kakerlakker i åtte limfeller. Leiligheten ble behandlet på nytt, denne gangen med en annen type forgiftet åte.
  5. Fjerde oppfølgingskontroll: Åtte nye limfeller ble satt ut, og etter tre uker ble det ikke funnet noen kakerlakker i felle. Leiligheten ble erklært fri for kakerlakker.

Konklusjon: Skadedyrkontroll1 bekjempet kakerlakk-infestasjonen i boligen ved å bruke en systematisk tilnærming og flere behandlinger med ulike bekjempelsesmidler. Nøye overvåkning med limfeller bidro til å vurdere effektiviteten av behandlingene og sikre at infestasjonen ble fullstendig utryddet. Beboernes innsats for å holde kjøkkenet ryddig og rent, samt fjerne matrester og tørke vasken, var viktig for å forhindre fremtidige infestasjoner.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top