Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Effektiv bekjempelse av skjeggkre i en boligblokk

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Effektiv bekjempelse av skjeggkre i en boligblokk

Denne case studien tar for seg en vellykket skjeggkrebekjempelse i en boligblokk i Agder med 58 leiligheter. Styreleder mottok jevnlig rapporter om observasjoner av skjeggkre før en grundig behandling ble gjennomført i sommeren 2019. Metoden som ble valgt var bruk av Advion kakerlakk åte, som ble påført som mikropunkter langs lister, gjennomføringer og andre potensielle gjemmesteder for skjeggkre. Denne studien undersøker prosessen, resultatene og langtidseffekten av behandlingen.

Hvordan ser skjeggkre ut

Metode:

Sommeren 2019 ble Advion kakerlakk åte brukt som hovedmetode for skjeggkrekontroll i boligblokken. Mikropunkter med forgiftet åte ble nøye plassert på steder der skjeggkre ofte ble observert. I tillegg ble det gitt informasjon til beboerne om forsiktig vasking langs lister de første 2 ukene etter behandlingen. Dette var for å sikre at åtet ikke ble vasket bort og for å øke behandlingens effektivitet. Observasjoner av skjeggkre ble rapportert i en periode på 6-8 uker etter behandlingen.

skjeggkre bekjempelse

Resultater:

Etter behandlingen ble det observert skjeggkre i 6-8 uker, som var en del av behandlingsprosessen. Deretter stoppet observasjonene av skjeggkre helt opp. Dette indikerte en vellykket bekjempelse av skjeggkre i boligblokken. På tidspunktet for denne studien har det gått over 4 år siden behandlingen ble gjennomført, og det er ingen rapporterte observasjoner av skjeggkre i boligblokken.

bekjempelse av skjeggkre

Diskusjon:

Denne vellykkede bekjempelsen av skjeggkre i boligblokken i Agder gir flere viktige innsikter. For det første viser det at bruk av Advion kakerlakk åte, kombinert med nøye plassering og informasjon til beboerne, kan være en effektiv metode for å kontrollere skjeggkrepopulasjoner. Det er også verdt å merke seg at observasjoner av skjeggkre stoppet helt opp etter den initielle perioden, noe som indikerer en vedvarende effekt.

Det er også viktig å vurdere den hyppige inn- og utflyttingen av leietakere i boligblokken som en potensiell kilde til reintroduksjon av skjeggkre. For å opprettholde et skadedyrfritt miljø på lang sikt, bør boligselskapet vurdere å implementere forebyggende tiltak som inkluderer regelmessig inspeksjon og oppfølging av nye leietakere for å unngå reintroduksjon av skjeggkre.

Konklusjon:

Denne case studien viser at grundig og målrettet bruk av Advion kakerlakk åte, kombinert med informasjon til beboere og oppfølgende inspeksjoner, kan være en effektiv måte å bekjempe skjeggkre i en boligblokk. Med over 4 år uten rapporterte observasjoner av skjeggkre, indikerer resultatene en vellykket og langvarig løsning på problemet. Det er likevel viktig å opprettholde forebyggende tiltak for å forhindre reintroduksjon av skjeggkre i fremtiden.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top