Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Fakta om fluer

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Fakta om fluer

Fluer, en underorden av tovingene, har et vitenskapelig navn Brachycera. Den andre delgruppen av tovingene er mygg. Fluer har bare ett par vinger, det bakerste vingeparet mangler, og er erstattet av to svingkøller. Fluer har generelt bredere, kraftigere kropp enn mygg. Det er 81 familier i Norge, med omtrent 3 000 arter. De fleste fluene er små, men noen kan bli ganske store, med en kroppslengde på opptil 3 cm. Fluer finnes over hele verden, og de fleste artene lever på land, men noen arter har larvestadiet i vann.

Ta kontakt

flue

Fluer kan være både nyttige og skadelige. Noen arter, som blomsterfluer, pollinerer planter og hjelper til med å opprettholde økosystemet. Andre, som spyfluer, kan overføre sykdommer til mennesker og dyr. Fluer kan også være et plagsomt insekt i hjemmet og på arbeidsplassen.

Fluer har en kort levetid på bare noen uker, og de legger egg i råtnende organisk materiale, som avføring, matrester og kadaver. Larvene klekker fra eggene og spiser på det råtnende materialet før de forpupper seg og blir voksne fluer. Mange arter av fluer er også kjent for å legge egg på levende dyr, som husdyr og mennesker, og larvene kan forårsake skade og infeksjoner.

Hvilke typer fluer er vanlige i Norge

I Norge finnes det flere arter av fluer som er vanlige og kan skape både irritasjon og problemer i hverdagen. Her er en kort beskrivelse av noen av de mest utbredte fluene i Norge: husflue, fruktflue, loftsflue, spyflue, kuflue og gressflue.

Husflue (Musca domestica)

Husfluen er den mest kjente og utbredte fluearten i Norge. Den trives godt innendørs og er ofte en kilde til irritasjon i boliger og på arbeidsplasser. Husfluer kan spre bakterier og sykdommer, så det er viktig å holde dem unna mat og kjøkkenområder. De voksne fluene er mellom 5-8 mm lange og har en gråsvart farge med fire mørke striper på ryggen.

Fruktflue (Drosophila melanogaster)

Fruktfluer kalles også ofte bananfluer er små fluer som tiltrekkes av gjærende frukt og grønnsaker. De er vanligvis mellom 2-4 mm lange og har rødbrune øyne. Fruktfluer kan formere seg raskt, og et problem med disse fluene kan eskalere på kort tid. For å unngå fruktfluer bør man ikke la moden frukt ligge fremme for lenge. Har man fått disse i hus kan man enkelt lage en bananfluefelle for å begrense omfanget relativt raskt.

Loftsflue (Cluster fly, Pollenia rudis)

Loftsfluer er litt større enn husfluer og har en tendens til å samles i store grupper, spesielt på loft og i sprekker. De er mellom 6-10 mm lange og har en gråaktig farge med gule hår. Loftsfluer er vanligvis ikke farlige for mennesker, men kan være plagsomme i boliger og bygninger på grunn av deres tendens til å samle seg i store mengder.

Spyflue (Calliphoridae)

Spyfluer, også kjent som blåbottlefluer eller båndfluer, er mellom 8-14 mm lange og har en karakteristisk skinnende blå eller grønn farge. Disse fluene legger gjerne egg i kjøtt og døde dyr, og larvene (spyflue-maggot) kan være skadelige for husdyr og mennesker hvis de kommer i kontakt med sår eller slimhinner.

Kuflue (Haematobia irritans)

Kufluen er en liten, mørk flue som er vanlig på gårder og i landlige områder. Den er mellom 3-5 mm lang og har en tendens til å samle seg rundt storfe og andre husdyr. Kufluer kan spre sykdommer mellom dyr og kan være en plage for både dyr og mennesker i landlige miljøer.

Gressflue (Thaumatomyia notata)

Gressfluer er små, grønnaktige eller gule fluer som ofte finnes i hager og parker. De er mellom 2-4 mm lange og er tiltrukket av blomster og andre planter. Gressfluer er generelt ikke skadelige for mennesker og bidrar til bestøvning av planter.

Kjøttflue

Kjøttfluer, som tilhører familien Sarcophagidae, er en gruppe fluer som er kjent for deres nære forhold til kjøtt, spesielt døde og råtnende dyr. Disse fluene spiller en viktig rolle i nedbrytingsprosessen av døde organismer i naturen. Kjøttfluer er vanligvis grå eller svarte og har ofte stripete mønstre på kroppen. De voksne fluene er mellom 8-18 mm lange, avhengig av arten.

 

Det finnes mange flere fluearter i Norge, men dette er noen av de mest kjente og vanlige. Fluer er en viktig del av økosystemet, da de bidrar til å bryte ned organisk materiale og fungerer som mat for en rekke andre dyr, som fugler og edderkopper.

Fluer i hus

Fluer i hus kan være både irriterende og potensielt helsefarlige, da de kan spre bakterier og sykdommer. Fluer finner veien inn i hus og bygninger gjennom åpne vinduer, dører og sprekker i vegger eller tak. Noen av de vanligste fluene som finnes i norske hjem er husfluer, fruktfluer og loftsfluer.

For å håndtere fluer i hus og redusere risikoen for infestasjoner, kan man følge noen enkle tiltak:

Oppretthold renslighet og hygiene: Rengjør kjøkkenbenker, gulv og andre overflater regelmessig for å fjerne matrester som kan tiltrekke seg fluer. Tøm søppelkasser ofte, og sørg for at de er godt lukket for å hindre fluer i å legge egg der.

Bruk insektmiddel: Insektmiddel kan være effektivt for å redusere fluepopulasjonen. Det finnes ulike typer av insektmiddel, som aerosoler og elektriske apparater som avgir duftstoffer for å holde fluer unna.

Fysiske barrierer: Installer myggnetting eller fluenett på dører og vinduer for å hindre fluer i å komme inn i huset. Dette kan være spesielt nyttig om sommeren når fluer er mest aktive.

Feller: Det finnes ulike typer fluefeller som kan brukes for å fange fluer i hjemmet. Disse inkluderer limfeller, elektriske fluefanger og feller med lokkemidler. Plasser fellene der fluer ofte observeres for å øke effektiviteten.

Reparasjon av skader: Tetting av sprekker og hull i vegger, dører og vinduer vil bidra til å redusere antallet fluer som kommer inn i huset. Sørg også for at rør og ventilasjonssystemer er godt vedlikeholdt og fri for lekkasjer.

Unngå stillestående vann: Fluer tiltrekkes av fuktige områder og stillestående vann. Tøm og rengjør vanntanker, badekar og andre beholdere med vann regelmessig for å redusere fluepopulasjonen.

Ved å følge disse tiltakene kan man redusere antallet fluer i huset og minimere deres innvirkning på helsen og miljøet til mennesker og dyr.

Flue i Fjøs

Flue i fjøs er et vanlig problem for bønder og husdyreiere. Fluer kan forårsake ubehag for dyrene og påvirke deres helse og produksjon. Det er viktig å kontrollere fluepopulasjoner for å opprettholde et sunt miljø for dyrene.

Det finnes flere måter å kontrollere fluepopulasjoner i fjøs:

  • Bruke insektsmidler og feller
  • Rense fjøset regelmessig for å fjerne avfall og matkilder for fluene
  • Sørge for god ventilasjon for å redusere fuktighet og varme som tiltrekker fluene
  • Implementere biologisk kontroll ved å introdusere parasittveps som ødelegger fluenes livssyklus

Det er viktig å være forsiktig når man bruker insektsmidler i fjøset. Noen midler kan være skadelige for dyrene og menneskene som jobber der. Det er best å konsultere en veterinær eller annen ekspert før man bruker insektsmidler i fjøset.

Å kontrollere fluepopulasjoner i fjøset kan være en utfordring, men det er viktig for å opprettholde et sunt miljø for dyrene. Ved å bruke en kombinasjon av metoder som passer for din situasjon, kan du redusere fluepopulasjonen og forbedre helsen og produksjonen til dyrene dine.

For sikker og effektiv kontroll av fluer i fjøs, kan det være lønnsomt å leie inn et profesjonelt skadedyrfirma.

Flue som skadedyr

Fluer anses som skadedyr fordi de utgjør en helsefare for mennesker, kjæledyr og husdyr. De kan angripe hjemmet eller forretningen din og spre sykdommer som Salmonella og E. coli. Noen få arter kan også bite mennesker og dyr.

Fluer kan formere seg raskt, og en enkelt flue kan legge hundrevis av egg i løpet av livet sitt. Larvene klekker etter noen dager og utvikler seg til voksne fluer i løpet av noen uker. Voksne fluer kan leve i opptil ni uker, og i løpet av denne tiden kan de legge tusenvis av egg.

Fluer tiltrekkes av mat, spesielt mat som er i forråtnelse. De kan også tiltrekkes av søppel og avføring. Fluer kan overføre sykdommer og bakterier fra disse kildene til mat og overflater i hjemmet eller forretningen din.

Det er viktig å bekjempe fluer for å hindre spredning av sykdommer og for å opprettholde en hygienisk og sunn atmosfære. Dette kan gjøres ved å holde hjemmet eller forretningen ren og fri for matrester og avfall, ved å installere insektskjerming på dører og vinduer, og ved å bruke insektmidler etter behov.

Har du behov for hjelp med å bli kvitt fluer? Vi har lang erfaring med skadedyrkontroll og kan hjelpe til med å bli kvitt fluer i hus eller fjøs raskt.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top