Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Fakta om mus

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Fakta om mus

Fakta om mus

Mus er et pattedyr som tilhører rodentia slekten. Det finnes flere arter mus i Norge, de mest vanlige er husmus,  småskogmus og storskogmus. Mus er sammen med brunrotta regnet som noen av de viktigste skadedyrene på verdensbasis. Mus er det skadedyret vi oftest får inn i hus.

Ta kontakt

Hvordan lever mus

Mus er generelt et nattdyr, selv om den kan være aktiv daglig under matmangel. Når de beveger seg rundt, er de avhengige av sin hurtighet og smidighet for å forbli umerket og unnslippe rovdyr. Den eneste grunnen til at de går ut er å få mat. De spiser vanligvis innenfor en liten radius på ca 10 meter i diameter, de bruker alltid de samme stiene. 

Musene kan være enten ensomme eller sosiale. Sosiale mus består av en enkelt hann så vel som flere hunner med ungene sine. Hver slik gruppe har sitt eget territorium, og forsvarer det hardt mot inntrengere. Disse gnagerne går ikke i dvale og forblir aktive hele året. Musene er kjent for sin smidighet. De er gode svømmere og dyktige hoppere. I tillegg har de en veldig god balanse. Når de kommuniserer med slektninger, bruker musene primært duft sammen med velutviklede hørsels- og luktesanser.

mus i fokus

Hva spiser mus?

Selv om mus teknisk sett er altetende, foretrekker mus mat som korn, frø og frukt. Mus lever også av insekter og andre næringskilder de finner i naturen. Mus er ikke kresne når det kommer til hva de spiser, og de kan leve på veldig små mengde mat. og vann. Husmusa kan leve tilnærmet uten vann dersom maten inneholder over 15% fuktighet.  Individer i naturen lever hovedsakelig av frø, røtter, blader, stilker og annet vegetasjonsmateriale, og supplerer denne dietten med insekter,  billelarver, larver og kjøtt.

Når mus kommer inn i hus vil de livnære seg av alt de kan få tak i. 
-Kjæledyr mat
-Nøtte
Nesten alle slags kjøtt
-Korn og frø
-Planter
-Middagsrester

I tillegg er disse gnagerne kjent for å spise på ting som lim eller såpe, siden dette kan inneholde dyrefett.
Hvis du mistenker mus inne, bør du sjekke matsøppel først, dette er for mus den enkleste og beste kilden til mat for dem inne. 

Trusler

På den ene siden blir mus drept i stort antall i vitenskapelig forskning. På den annen side blir disse dyrene forfulgt og drept over hele kloden på grunn av at de blir ansett som skadedyr av en rekke årsaker. Mus har mange naturlige fiender som fugl, rev, katt og andre rovdyr.

  • De lever ca 1 år i naturen
  • Opptil 8 kull barn pr år
  • 3-7 barn pr kull
  • Voksne individer er 6-10 cm i lange i kroppen 
  • Kjønnsmoden etter 5-6 uker
  • Spiser ca 3 gram pr dag
  • Avføring er 3-6mm lang
  • Trenger 3-9ml vann pr dag
  • kan hoppe 25cm høyt
  • Kommer inn gjennom små sprekker og små åpninger på over 6mm

Bekjempe mus

For å lykkes med å bekjempe mus, er det nesten alltid nødvendig med en fullstendig rengjøring i området der de utgjør et problem. Ute- og innearealer bør ryddes for søppel og matavfall slik at tilgangen til mat og vann. Reirplasser må reduseres. Høyt gress, busker og ugress i nærheten av bygninger bør holdes nede eller fjernes. Alt som kan gi mus et sted å hekke, som vedstabler og samlinger av ting som blir stående over tid, må fjernes.

Nedfallsfrukt bør fjernes og eventuell kompost sikres slik at mus ikke får tilgang til dette. Mating av fugler ute kan også føre til at gnagere får tilgang til maten. Utendørs hunde- og kattemat kan mate store gnagerbestander. Søppeldunker og søppelrom skal være sikre.

På lager er det viktig å ha en bevegelse slik at enkeltpaller ikke blir liggende lenge på samme sted. Så mye som mulig bør ting plasseres opp fra gulvet, for å hindre dyr i å få tilgang til hi og gjemmesteder.

Hvis du lykkes med å fjerne all tilgang til mat og steder å ly, kan du faktisk eliminere hele gnagerproblemet. Dette kan imidlertid være vanskelig i praksis, men det er viktig at dette gjennomføres så mye som mulig. Husk at under bekjempelse skal feller eller åte konkurrere med annen mat som dyrene har tilgang til.

Ønsker du å lese mer fakta om mus, annbefaler vi at du ser på fhi.no

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top