Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Fakta om skrukketroll

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Fakta om skrukketroll

Skrukketroll: En oversikt over deres mange navn og egenskaper

Skrukketroll (Oniscidea), også kjent som munkelus, beltedyr, kaffedyr, paddelus og kaffebiller. Disse er små krepsdyr som lever på land og tilhører gruppen tanglus. De er de eneste krepsdyrene som har tilpasset seg liv på land og trives best på mørke og fuktige steder. Skrukketrollene er noen fascinerende små skapninger som alle kjenner, men som få vet mye om.

munkelus

Med over 3800 arter er skrukketroll en stor gruppe av krepsdyr, og de varierer i størrelse fra noen millimeter til flere centimeter. De har en oval, flattrykt kropp som er oppdelt i mange ledd, og mange av artene puster med gjeller som ligger godt skjult på undersiden av kroppen. Skrukketroll har også en viktig funksjon i økosystemet, da de spiser dødt organisk materiale og bidrar til å bryte ned avfall og gjøre jorda mer næringsrik.

Selv om skrukketrollene er små og kanskje ikke så synlige i hverdagen, har de en viktig rolle i naturen. I denne artikkelen vil vi utforske mer om disse fascinerende skapningene og deres liv på land.

Utseende av skrukketroll

Skrukketroll er små, ovale krepsdyr med en flattrykt kropp. De har syv par bein og to antenner. I Norge finnes det 22 arter av skrukketroll utendørs, og fire arter er funnet i drivhus. Skrukketrollene som man treffer på innendørs eller i hagen er vanligvis 1-2 cm lange, mens en art som lever ved havstrender kan bli hele 3 cm lang.

munkelus, skrukketroll

Antenner

Skrukketroll har to antenner som de bruker til å finne mat og navigere i omgivelsene. Antennene er korte og tykke, og de har mange ledd som kan beveges uavhengig av hverandre. Antennene er også følsomme for berøring og kan hjelpe skrukketrollene å oppdage rovdyr eller andre farer.

Kropp

Skrukketroll har en oval kropp som er flattrykt fra siden. Kroppen er dekket av et hardt skall som beskytter dem mot skader og angrep fra rovdyr. Skallet er vanligvis gråaktig eller brunaktig i fargen, men noen arter kan ha en mer rødlig eller gulaktig farge.

Farge

Skrukketrollene har vanligvis en gråaktig eller brunaktig farge som gjør dem godt kamuflert mot bakgrunnen. Fargen kan variere fra art til art, og noen arter kan ha en mer rødlig eller gulaktig farge. Skrukketrollene kan også endre farge avhengig av omgivelsene, for eksempel hvis de er utsatt for sterkt lys eller varme.

Generelt sett er skrukketroll små, ovale krepsdyr med en flattrykt kropp. De har syv par bein og to antenner som de bruker til å finne mat og navigere i omgivelsene. De har vanligvis en gråaktig eller brunaktig farge som gjør dem godt kamuflert mot bakgrunnen.

Levevis

Skrukketrollene holder som oftest til i fuktige kjellere, gamle trestubber og andre fuktige og mørke steder for å hindre vanntap fra kroppen. Skrukketrollene er aktive om natten og lever av døde planter og sopp.

Liv på land

Skrukketrollene har tilpasset seg et liv på land og er nærmere beslektet med krabber og reker enn med insekter og tusenbein. De har en oval, flattrykt kropp som er oppdelt i mange ledd. Forkroppen består av syv ledd, og hvert ledd har et beinpar. Bakkroppen er liten og består av seks ledd. De har ganske små øyne og antennene er godt synlige.

Liv i vann

Selv om skrukketrollene lever på land, er de en del av den store gruppen tanglus, også kjent som isopoder. I motsetning til andre isopoder kan skrukketrollene ikke leve i vann, men de kan overleve i fuktige omgivelser. Skrukketrollene har ikke gjeller, men de kan puste gjennom huden og må derfor holde seg fuktige for å unngå å tørke ut.

Skrukketrollene legger egg som klekker etter noen uker. Eggene klekkes vanligvis om våren eller tidlig på sommeren. Disse har en viktig rolle i næringskjeden, da de spiser døde planter og sopp og dermed bidrar til å bryte ned organisk materiale.

Livssyklus

Skrukketroll er små krepsdyr som tilhører gruppen tanglus. De lever på land og har tilpasset seg et liv i fuktige og mørke omgivelser. De har en oval, flattrykt kropp som er oppdelt i mange ledd. Forkroppen består av 7 ledd og hvert ledd har et beinpar, mens bakkroppen er liten og består av 6 ledd.

Utviklingsstadier

Skrukketroll har en enkel livssyklus som består av egg, nyklekte unger og voksne. Eggene klekkes etter noen uker, og nyfødte skrukketroll er små og hvite som riskorn. De utvikler seg sakte og går gjennom flere hudskifter før de når det voksne stadiet. Skrukketrollene er aktive om natten og kan leve i flere år.

Reproduksjon

Skrukketroll formerer seg ved hjelp av indre befruktning. Hannen overfører sæd til hunnen, som deretter legger eggene. Skrukketrollene er avhengige av fuktighet for å kunne puste, og eggene må derfor legges på fuktige steder. Eggene klekkes etter noen uker, og nyklekte unger begynner å vokse og utvikle seg til voksne individer.

Skrukketroll i hus

Skrukketroll finner vi ofte i hus i Norge. De fleste av oss har en eller annen gang kommet over disse krepsdyrene inne ved en eller flere anledninger.

Hvor finner man skrukketroll i hus?

Skrukketroll trives godt i kjellere og andre fuktige steder i huset, som for eksempel i blomsterpotter med organisk materiale og under feiekoster. De kan også finnes i drivhus og andre steder der det er høy luftfuktighet. De kan komme inn i huset gjennom åpne dører og vinduer eller gjennom sprekker og hull i vegger og gulv.

For å unngå skrukketroll i huset, bør man sørge for god ventilasjon og tørr luft. Det kan også være lurt å sette opp netting for å hindre at skrukketroll kommer inn i huset.

Skadevirkninger

Skrukketroll kan spise på planter og organisk materiale i huset, men de utgjør vanligvis ikke noen stor skade. De er også en viktig del av næringskjeden og bidrar til å bryte ned dødt organisk materiale i naturen.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på skrukketroll i huset, spesielt hvis det er mange av dem. De kan formere seg raskt og legge egg i fuktige områder, og dermed kan antallet raskt stige.

Hvis man oppdager skrukketroll i huset, kan man fjerne dem ved å støvsuge eller bruke en feiekost. Det er også mulig å bruke insektmidler, men dette bør kun gjøres som en siste utvei og kun hvis det er absolutt nødvendig.

Generelt sett utgjør skrukketroll ikke noen stor fare for mennesker eller huset, men det kan være lurt å være oppmerksom på dem og sørge for god ventilasjon og tørr luft i huset.

Er skrukketroll skadedyr

Skrukketrollene har fått mange lokale navn, inkludert munkelus, beltedyr, kaffedyr, paddelus og kaffebiller. Men er de skadedyr? Svaret er ikke helt klart, da de både kan være til nytte og skade.

Hvordan skrukketroll kan være skadedyr

Skrukketroll kan noen ganger gjøre skade på unge planter i drivhus og lagrede grønnsaker. De kan også være et problem i kjellere og andre fuktige områder, da de kan tiltrekke seg andre skadedyr som edderkopper og sølvkre.

Hvordan skrukketroll kan være nyttige

Til tross for at skrukketroll noen ganger kan være skadedyr, kan de også ha en positiv effekt på økosystemet. De spiser dødt plantemateriale og bidrar til å bryte ned organisk materiale i jorden. Dette kan igjen føre til bedre jordkvalitet og mer næringsrik jord.

Skrukketroll kan også være en viktig matkilde for mange dyr, inkludert fugler og små pattedyr. De kan også spille en viktig rolle i å opprettholde balansen i økosystemet ved å spise andre skadedyr som edderkopper og sølvkre.

I sum kan man si at skrukketroll både kan være nyttige og skadelige, avhengig av situasjonen. Det er derfor viktig å ha kunnskap om deres levevaner for å kunne håndtere dem på en hensiktsmessig måte.

Forebygging og bekjempelse

Skrukketroll gjør ingen skade i private hus og leiligheter, men mange plages ved synet av dem. Her er noen forebyggende og bekjempelsestiltak som kan hjelpe hvis du har problemer med skrukketroll.

Forebyggende tiltak

For å unngå skrukketroll i huset, er det viktig å sørge for at miljøet er tørt og ventilert. Skrukketroll trives i fuktige omgivelser, så det er viktig å redusere fuktigheten i kjellere og andre fuktige områder. Dette kan oppnås ved å installere ventilasjon eller lufteluker, og ved å sørge for god drenering rundt huset.

Det er også viktig å holde huset rent og ryddig, spesielt i kjelleren og andre områder hvor skrukketroll kan trives. Råtne planter og råttent trevirke bør fjernes, og kompost og lagret frukt bør oppbevares på en måte som hindrer tilgang for skrukketroll.

Bekjempelsestiltak

Hvis du allerede har skrukketroll i huset, er det flere måter å bekjempe dem på. En enkel metode er å fjerne skrukketrollene manuelt. Dette kan gjøres ved å plassere feller eller å suge dem opp med en støvsuger.

Insektmidler kan også brukes til å bekjempe skrukketroll, men det er viktig å velge et middel som er trygt å bruke i hjemmet. Det er også viktig å følge instruksjonene nøye når du bruker insektmidler.

For å hindre at skrukketroll kommer tilbake, er det viktig å gjøre miljøet tørrere og mindre attraktivt for dem. Dette kan oppnås ved å sørge for god ventilasjon og å redusere fuktigheten i området. Hvis problemet vedvarer, kan det være lurt å kontakte en skadedyrbekjemper for å få hjelp med å bekjempelse.

Oppsummering

Skrukketroll, også kjent som munkelus, beltedyr, kaffedyr, paddelus eller kaffebiller, er små krepsdyr som lever på land. De tilhører gruppen tanglus, også kjent som isopoder. De utgjør en stor gruppe på omtrent 3 800 arter.

Skrukketrollene har en flattrykt, tydelig leddelt, oval kropp og syv par føtter. De holder til i kjellere, gamle trestubber og andre mer eller mindre fuktige og mørke steder for å hindre vanntap fra kroppen. De er aktive om natten.

Skrukketroll puster gjennom gjeller som er plassert under kroppen. De er helt avhengige av fuktighet for å kunne puste. Som nyfødte er de hvite og små som riskorn, og det blir 1-2 centimeter langt.

Det finnes flere arter av skrukketroll, inkludert Porcellio scaber og Oniscus asellus. Disse artene kan ha forskjellige utseender og leveområder. Skrukketrollene spiser dødt plantemateriale og er viktige for nedbrytning av organisk materiale i jorden.

Skrukketroll kan noen ganger være et skadedyr i hus og hager. De kan ødelegge planter og avlinger, og kan også spre sykdommer. Det er flere måter å bli kvitt dem på, inkludert å tørke ut områdene hvor de oppholder seg og bruke insektmidler.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top