Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Fleskeklanner – Fleskebille

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Fleskeklanner – Fleskebille

Utseende

  • Sort med gulgrått tverrbånd med seks sorte prikker
  • 7-9 mm lang
  • Larven er mørkebrun, leddelt, hårete, opptil 13 mm og har to bakoverbøyde kroker bak

Larven til husklanner ligner fleskeklannerlarven.

fleskeklanner

Biologi og adferd

Fleskeklanner er en klanner i underfamilen kjøttklannere (Dermestinae). Dette er en veldig vanlig bille som finnes innendørs og utendørs i hele landet.  Fleskebillen legger egg gjennom hele sommeren på næringsstoffene for larven. Når larven er utvokst, forpupper den seg i næringsstoffene eller vandrer av sted og forpupper seg i sprekker og hull. Larven kan da gnage seg flere centimeter inn i treverk og andre materialer. Fleskeklanneren har vanligvis én generasjon i året, overvintrer oftest som voksen og svermer i april-mai. Den kan fly og sprer seg til nye steder om våren.

Skade

Larven skader maten den spiser med gnag og ekskrementer. Typisk er skade på tørt og halvtørt dyremateriale som tørrfisk, skinke, fenalår, bacon, pølse, tørre huder, ugarvet skinn, utstoppede dyr, pels, łær og døde insekter, men også harde oster og kornprodukter. Lager med tørrfisk eller dyrefôr og pelsdyrgårder er eksempler på steder fleskebillen kan gjøre skade. Skaden i private hjem er vanligvis liten, og ubehaget med tilstedeværelsen av billene er det største problemet. 

Dersom vi opplever større ansamlinger av disse billene, må vi undersøke om det kan være andre årsaker til at de er i boligen. Kadaver av mindre dyr i konstruksjonen er ofte årsaken til tilstedeværelsen.

Bekjempelse

  • Enkeltindivider må tolerer De kan fjernes for hånd eller med støvsuger.
  • Fjern eller varmebehandle formeringssteder hvis det er mange Dette kan f.eks. være matvarer, dyrefôr, fuglereder i huset, utstoppede dyr eller døde mus og rotter i vegger og gulv. NB! Pupper kan være andre steder!

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med klannere i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top