Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Flytte fra bolig med skjeggkre

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Flytte fra bolig med skjeggkre

Flytting og skjeggkre

Mange er opptatt av hvordan man skal gjennomføre å flytte  fra en bolig som har skjeggkre. Det er noen tiltak man kan gjøre for å senke risiko for at disse skal bli med fra en bolig til en annen.

Ta kontakt

Flytte fra bolig med skjeggkre

Det vil være vanskelig å beskytte seg mot å få med seg skjeggkre inn i nye omgivelser. Dersom du skal lykkes med dette Dette vil det kreve en nøye og tidkrevende inspeksjon hver gang et objekt med potensielle skjulesteder tas inn i boligen.

Å kvitte seg raskt med emballasje og esker kan muligens redusere risikoen noe, siden eventuelle skjeggkre da kan bli med emballasjen ut igjen. Det er også en viss fare for at skjeggkre blir fraktet inn med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller andre private boliger. 

Heldigvis er skjeggkreene nattaktive og har et veldig begrenset bevegelsesmønster på dagtid. Slik at risikoen for tilfeldige gjester i objekter som daglig tas til og fra bygg med skjeggkre trolig er lav. Hvis vesker, bager og lignende i tillegg plasseres opp fra gulvet på steder med godt lys vil risikoen reduseres ytterligere.

Flytte fra bolig med skjeggkre
Indoxacarb

Hvordan får man med seg skjeggkre?

Ting som er lite i bevegelse, elrer står plassert stille over lengre tid i et bygg med skjeggkre, vil ha en vesentlig høyere risiko for få med seg individer. Har man observert skjeggkre på steder man har overnattet, kan det være smart å inspisere kofferten når man pakker ut.

Flytte med skjeggkre

Flytte fra en leilighet med skjeggkre er en spesielt krevende situasjon, siden man har mange store objekter som gir mange gjemmesteder. Flytter man fra bygninger med skjeggkre, vil det være naturlig å ta forholdsregler for å hindre spredning inn i ny bolig. Skal man være helt sikker for at man ikke får med seg skjeggkre, må flyttelasset i sin helhet behandles med varme eller kulde. Dette vil drepe skjeggkreene. Dette er en krevende og kostbar prosess.

Det er viktig å skille mellom forskjellig typer boliger når man vurderer innførselsrisiko og tiltak for å forebygge spredning.  Handelsstanden, brukthandlere og loppemarked spiller trolig en viktig rolle som spredningsveier. Denne typen steder opererer med stor vareflyt, mellomlagring og distribusjon til butikker og kunder. Det er lett for skjeggkreet å komme med paller, pappesker, møbler og andre gjenstander til nye steder hvor de formerer seg, for og så spres videre igjen. 

Skjeggkre finnes ikke utendørs i Norge og må fysisk fraktes inn i boliger.

Det er en tydelig overvekt av rapporterte skjeggkre forekomster i nyere bygg i Norge, man kan derfor anta at byggematerialer og objekter som flyttes inn i nye boliger medfører høy risiko for å frakte med seg skjeggkre. Tall fra forsikringsbransjen viser at boliger oppført etter 2001 har en vesentlig høyere andel av skjeggkre enn andre boliger.

Det er oppført betydelig mere boliger i Norge før 2001 enn etter, så dette viser ganske klart og tydelig hvor det er størst risiko for å møte på skjeggkre i boliger.  I eldre og mer etablerte bygg vil angrep av skjeggkre trolig skje mer sporadisk siden inn og utflytting samt renoveringer skjer over et mye lengre tid.

Innførsel vil også her være via objekter, og det kan derfor tenkes at vi vil få en jevnere fordeling av problemet i forhold til byggeår.

Hvis skjeggkreene først har kommet seg inn i leilighetsbygg, vil spredningen internt i bygget skje over tid. Skjeggkre er små og flate og har evnen til å bevege seg gjennom små åpninger og sprekker i konstruksjonen. Rørgjennomføringer, luftekanaler og kabelganger vil fungere som spredningsveier. Begrensning av skjeggkreenes bevegelsesfrihet kan være til hjelp for å begrense intern spredning i større bygg, siden dette gir dem færre muligheter til å oppsøke gunstige forhold. 

Helt tette bygg er urealistisk å få til, men for å få så lite bevegelse mellom enheter som mulig, vil fuging og tetting av sprekker, rør- og kabelgjennomføringer samt finmasket netting på luftekanaler trolig kunne bidra til å begrense omfanget.

Oppsumering

  • Begrense spredningsfare ved å inspisere grundig medbrakte gjenstander
  • Fjerne papp og emballasje ut fra boligen.
  • For 100% sikkerhet, behandle alle gjenstander med kulde eller varme.

Disse tiltakene vil allikevel ikke kunne sikre at det ikke forekommer skjeggkre i boligen. Metodene for bekjempelse av skjeggkre i dag, er så effektive og rimelige at tiltak nevnt tidligere ofte vil være så tidkrevende og omfattende, at dette sannsynligvis ikke vil være lønnsomt for folk flest.

Bekjempelse av skjeggkre er en forholdsvis enkel behandling, men kan kun gjennomføres av autoriserte skadedyrteknikere. En behandling mot skjeggkre i en normal bolig som allerede har fått påvist skjeggkre, vil normalt sett koste 3-4000 kroner pr behandling. I de fleste tilfeller gir en behandling tilfredsstillende resultat.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top