Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Gransnutebille

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Gransnutebille

Utseende

  • 10-12 mm lang
  • Lang snute med knebøyde antenner
  • Mørk brun kropp med uregelmessige bånd av gule flekker
  • Larven er hvit, benløs og krumbøyd, med brun hodekapsel
gransnutebille

Biologi og adferd

Gransnutebille hører til familien snutebiller, underfamilien skogsnutebiller. Billen er knyttet til skog. De voksne billene blir tiltrukket av lukt fra nyfelt tømmer og oppsøker ferske hogstfelt, men også nybygde hus og hytter, selv over tregrensen. I hogstfelt foretar billene et næringsgnag på småplanter av gran, furu og andre bartrær. De voksne billene kan leve i 2-3 år og påføre plantene skade. Billene legger utover sommeren egg på stubberøtter. Larvene eter lange ganger under barken på røttene før de forpupper seg i et kammer rett under vedoverflaten. Avhengig av temperatur, tar utviklingen fra egg til voksen 1,5 til over 3 år.

Skadebilde

Næringsgnaget til de voksne billene kan gjøre stor skade på nyplantinger. Forekomst av store mengder biller ved nybygde hus og hytter kan være plagsomt, men billene gjør ingen materiell skade her.

Forebygging og bekjempelse

  • Ved skogplanting kan planter behandles med insektmidler
  • For å hindre at billene kommer inn i nybygde hus og hytter kan dører, lufteluker og vinduer holdes lukket eller utrustes med

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top