Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Gratis befaring – Skadedyrkontroll

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Gratis befaring – Skadedyrkontroll

Hva er en gratis befaring?

Når man står overfor potensielle skadedyrproblemer i hjemmet, kan en befaring fra et skadedyrfirma være første skritt mot en løsning. Men det er viktig å forstå betingelsene for slike befaringer, spesielt når det gjelder kostnader og hva som faktisk tilbys. La oss dykke dypere inn i hva en “gratis befaring” hos oss egentlig innebærer.”

Ta kontakt

Når kan man få gratis befaring?

Gratis befaring, en tjeneste som mange firmaer tilbyr. Denne tjenesten innebærer at en skadedyrkontrollør besøker en kundes eiendom for å vurdere omfanget av et potensielt skadedyrproblem. Men det er viktig å merke seg at det normalt sett ikke tilbyr gratis befaring dersom det ikke allerede er observert konkrete tegn på skadedyr i boligen.

For eksempel, i tilfeller hvor noen mistenker at de har veggedyr i hjemmet sitt, men ikke har funnet fysiske bevis som levende eller døde veggedyr, eller deres ekskrementer, vil vi kreve en avgift for befaringen. Dette er fordi det kan være tidkrevende og kreve spesialisert utstyr for å identifisere skadedyr som veggedyr, spesielt når det ikke er klare tegn på deres tilstedeværelse.

Under en gratis befaring vil eksperten:

  1. Undersøkelse av eiendommen: Eksperten vil nøye undersøke ulike deler av eiendommen, både innendørs og utendørs, for å identifisere tegn på skadedyraktivitet. Dette kan inkludere å se etter spor som ekskrementer, gnagemerker, skadedyrreir eller andre tegn som kan indikere tilstedeværelsen av skadedyr.
  2. Identifisering av skadedyr: Basert på funnene fra undersøkelsen, vil eksperten kunne identifisere hvilke typer skadedyr som er til stede. Dette kan være alt fra rotter og mus til insekter som maur, veps eller kakerlakker.
  3. Vurdering av infestasjonens omfang: Etter å ha identifisert skadedyrene, vil eksperten vurdere hvor alvorlig infestasjonen er. Dette kan baseres på antall skadedyr observert, størrelsen på reiret, eller omfanget av skaden forårsaket av skadedyrene.

Selv om selve befaringen er gratis, er det viktig å merke seg at det under en slik befaring vanligvis ikke vil bli gitt spesifikke råd eller anbefalinger om hvordan skadedyrproblemet skal løses. Det blir ikke gjort noen tiltak for å løse et skadedyrproblem. Formålet med befaringen er primært å gi en vurdering av situasjonen. Dersom kunden ønsker å gå videre med behandling eller utryddelse av skadedyrene, vil dette medføre en kostnad, og det vil da bli gitt et detaljert prisoverslag basert på befaringens funn.

Ønsker man en befaring med rådgivning på hvordan man kan løse et skadedyrproblem selv, vil dette være en betalt konsultasjon.

Det er alltid lurt å stille spørsmål og sørge for å forstå hva som er inkludert i den gratis befaringen, og hva som kan medføre ekstra kostnader i etterkant.

Vi i Skadedyrkontroll1 AS utfører i noen tilfeller gratis befaringer. Dette gjøres på tider hvor vi har ledig kapasitet til dette. Normalt sett setter vi av tid til dette 2-3 dager i måneden. Ønskes det en gratis befaring vil dette normalt sett kunne gjøres i løpet av 1-2 uker etter henvendelse.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top