Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Gullfluer

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Gullfluer

Gullfluer

Utseende

  • Lys metallisk grønn farge på bryst og bakkropp
  • Glatt overflate uten hår
  • 4,5-11,5 mm
  • Larven er lys og har «maggot» form

Fluer i andre familier, kan være svært like.

Biologi og adferd

I Norge har vi 9 arter i spyflueslekten gullfluer. Larvene utvikles i åtsler, ekskrementer eller åpne sår på ulike virveldyr. En art kan i tillegg utvikle seg i råtnende plantemateriale og en art lever parasittisk i padder eller frosk. Som for de blå spyfluene kan utviklingen gå raskt. Voksne fluer tar til seg føde i form av blomsternektar, ekskrementer og dødt dyremateriale. Fluene flyr i perioden april til oktober, men de fleste artene observeres i størst antall i sommermånedene.

Skade

To av artene er spesielt kjent for å ha larver som utvikler seg i sår på husdyr, spesielt sau. Husdyrene kan få alvorlige skader og ofte dø. Larver kan også opptre i sår på mennesker. Gullfluer er mindre vanlige innendørs enn blå spyfluer, men er i stand til å skape de samme problemene. Egg kan legges og klekke til larver i ubeskyttede matvarer, og voksne fluer kan bære med seg sykdomsfremkallende organismer fra uhygieniske områder til friske matvarer.

Forebygging og bekjempelse

-Ha gode rengjøring- og søppelhåndteringsrutiner.
-Lagre kjøtt og fiskeprodukter kjølig.
-Sikre produksjonslokaler med fluenetting i åpninger.
-Bruk lys-/limfeller i næringsmiddelbedrifter.
-På husdyr bør sår behandles raskt, og man må unngå at døde dyr blir liggende på beite.
-Fluefeller for utendørs bruk kan hjelpe noe.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top