Husbukk (Hylotrupes bajulus)

• 8-20 mm lang

• Lange, 11-leddete antenner • Hårete halsskjold, men to flekker uten hår

• Larven hvit, bredest ved hodet og smalner av bakover, innsnøring ved hvert ledd, opptil 25 mm lang

Husbukk

Biologi og adferd

Husbukk hører til familien trebukker (Cerambycidae). Den finnes langs kysten av Telemark og Agder-fylkene, men også innover i Telemark og innerst i fjorder på Vestlandet. Larven lever av tørt trevirke fra bartrær og kan spise splintved av furu og gran. Larvegangene er ovale eller flate, ca. 5 mm brede og fylt av et lyst boremel. Flygehullene er ovale, 5-8 mm lange med ujevn kant. Husbukken bruker mellom 2 og 10 år fra egg til voksen bille, avhengig av fuktighet, temperatur og næringsinnhold i veden.

Larvene vokser raskest mellom 20 og 30 °C, i treverk under 20 år med en ved-fuktighet på 15 ti l 28 %. Larvenes vekst avtar sterkt under 14 og over 34 °C. Forpuppingen skjer på våren og voksne biller forlater veden tidlig på sommeren. De lever bare 10-15 dager. Skade Larvene kan pulverisere treverk helt og gjøre stor skade på hus, særlig ved angrep i bærende konstruksjoner. Angrep forekommer der temperatur og luftfuktighet er tilfredsstillende, oftest i takbjelkene på loft, sjelden i kjellere.

Forebygging og bekjempelse

 • Finn ut om angrepet er aktivt ved å overvåke flygehull over tid (sett ring rundt hull) og ved å se etter larver (bruk kniv).
• Benytt løvtrevirke eller kjerneved fra lerk og furu ved nybygg eller til å bytte ut angrepet materiale.
• Kjemikalisk behandling av overflater.
• Gassing eller oppvarming av hele hus.

I en dansk undersøkelse, var de 20 første årene av husets levetid de beste for husbukken. Angrepet kunne vare lengere, men det ville da være av mindre omfang for til slutt å dø ut etter 50-60 år.

Foretrukken bekjempelsesmetode

Ved kraftige angrep i ungt treverk kan impregneringsmiddel eller oppvarming brukes. I eldre angrep over 50-60 år hvor konstruksjonen ikke har større skader vil angrep dø ut av seg selv. Angrepne materialer kan byttes ut med treverk fra løvtre eller kjerneved.