Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Husfly

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Husfly

Utseende

  • Forvinger grå med mørke teg- ninger
  • Bakvinger nesten hvite
  • Vingespenn 30 mm
  • Larven varierer fra grå til grønnlig eller rødlig

Biologi og adferd

Husfly tilhører familien nagly, Noctuidae. Husflyet lever utendørs og er funnet nord til Lofoten. Hunnen legger eggene på forsommeren. Larvene lever på forskjellige gress og urter. De vokser utover sommeren og høsten og overvintrer som utvokste larver

 i et løst spinn innvevd med forskjellige partikler gnagd fra underlaget, en slags kokong. Ofte påtreffes larvene i hus, låver og andre bygninger om høsten og tidlig på vinteren. Årsaken til at de opptrer innendørs er ikke klarlagt, men vanlig oppfatning i Norge er at de har forvillet seg inn på sin vandring etter en passende overvintringsplass. Larvene kan finne seg mat innendørs, bl.a. tørre plantedeler, høy, frø, korn og mel. Larvene er kannibaler, og kan spise hverandre når de klekkes ut.

Skadebilde

Husfly er normalt ikke et skadedyr i Norge. Larvene kan skade tekstiler ved gnaging i forbindelse med kokonglaging. Ved Zoologisk Mu- seum i Oslo spiste en larve opp frysetørrete meitemarker som skulle i utstillingen. Bortsett fra dette er ingen skade kjent på treverk, matvarer e.l. i Norge.

Forebygging og bekjempelse

  • Fjern larvene for hånd eller med støvsuger.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top