Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Husklanner

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Husklanner

Utseende

  • Sort
  • Sorte og gulaktige hår på dekkvingene, gyllen underside
  • 7-9 mm lang
  • Larven er svært lik fleskeklannerlarven

 

husklanner

Biologi og atferd

Husklanner er en klanner i underfamilen kjøttklannere (Dermestinae). Den ble første gang observert i Norge i 1992, og finnes nå over hele landet, men hovedsakelig i Oslo. Den er ikke observert frittlevende ute i norsk natur. Under laboratorieforhold ved 18-20 °C lever voksne biller i ca. fem måneder og hunnen legger ca. 180 egg fordelt over hele perioden. Innendørs kan egg også legges om vinteren. Eggene legges på næringsstoffene til larven. Ved 21,5 °C går det ca. 145 dager fra egg til voksen bille, saktere ved lavere temperatur og dårlig tilgang på mat. Forpuppingen skjer i sprekker eller i et selvgnagd, ca. 2 cm dypt puppekammer i tre, papp, e.l.

Skade

Larven skader maten den spiser med gnag og ekskrementer. Typisk er tørt og halvtørt dyremateriale som tørrfisk, skinke, fenalår, bacon, pølse, tørre huder, ugarvet skinn, utstoppede dyr, pels, łær og døde insekter, men også harde oster og kornprodukter. Tørrfisklagre og museer er eksempler på skadesteder. Skaden i private hjem er van- ligvis liten. Puppekamrene kan skade en rekke materialer.

Bekjempelse

  • Enkeltindivider må tolerer De kan fjernes for hånd eller med støvsuger.
  • Fjern, kulde- eller varmebehandle formeringssteder hvis mange biller. Dette kan f.eks. være matvarer, dyrefôr, fuglereder i huset, avfallsrom eller døde mus og rotter i vegger.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top