Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Hva er skadedyrbekjempelse

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Hva er skadedyrbekjempelse

Hva er Skadedyrbekjempelse?

Skadedyr har de siste årene blitt mer og mer utbredt. Vi ønsker ikke å omgås for mye insekter og dyr i våre boliger og på våre eiendommer. Dette gjør at mengden kjemikalier brukt mot skadedyr har øket voldsomt i omfang de siste årene. Det å utføre skadedyrbekjempelse på en profesjonell måte er derfor blitt mer og mer viktig. En profesjonell skadedyrbekjemper innehar kunnskap og erfaring som gjør at skadedyrkontroll kan utføres med mindre mengder kjemikalier for et enda bedre resultat.

Vi hjelper boligeiere med å redusere mengden av kjemikalier brukt for å begrense skadedyr. Bekjempelsesmidler kan i værste fall gi uønskede skader samtidig som det ikke gir ønsket effekt dersom det brukes på feil måte.

Heldigvis har en skadedyrtekniker en verktøykasse med ulike verktøy til disposisjon for å kontrollere eller håndtere skadedyr på en sikker måte. De kan minimere skade fra skadydyr ved hjelp av moderne kjemiske og biologiske produkter.

I mange tilfeller er det nødvendig å implementere et skadedyrbekjempelseprogrammet (IPM). Da vil det bli utført flere forskjellige tekniker for å bekjempe uønskede skadedyr. Eksempler på tilnærminger kan være, fjerning av inngangspunkter, fjerne kilder som tiltrekker skadedyrene, utbedre fuktskader, rydding av gjenstander som kan fungere som bolig eller skjulesteder, bruk av mekaniske feller, bruk av frastøtende lukter, bruk av klappfeller og andre metoder som kan begrense muligheter for at skadedyr trives i akkurat dette området.

Bruk av kjemikalier

Mange steder opplever vi at det har vært et overforbuk av kjemiske skadedyrmidler. Dette kan gi uønskede effekter som økt, motstandsdyktighet mot bekjempelsesmidler, luktproblemer og et problem som ikke blir løst. Når man bruker kjemisk tilnærming som eneste løsning på et skadedyrproblem vil ikke problemet løses. Da vil kun symptomet på problemet begrenses.

En riktig utført skadedyrbekjempelse utføres med hjelp av flere metoder. Dette kan være byggningsmessige, biologiske, kulturelle, fysiske og kjemiske kontrollmetoder.

IPM-programmereren er basert på innsamling av informasjon om skadedyrenes livssyklus og deres interaksjon med miljøet, og brukes til å håndtere skadedyr på en mest kostnadseffektiv måte med minst mulig risiko for mennesker og miljø. Når du forstår begrepene IPM, kan du informere beslutninger om kravene til skadekontroll og hvilke metoder du vil bruke.

Overvåke og identifisere skadedyr

Ikke alle insekter, eller dyr på eiendommen krever kontroll, også i landbruksmiljøer. Mange av dem er ufarlige og noen er til og med nødvendige.

Når du har et oversiktsbilde over skadedyrproblematikken, vil du kunne avgjøre et terskelnivå for hvilket omfag mennesker og eiendom burde akseptere. De fleste skadedyr lever fritt i Norsk natur, slik at vi må akseptere en viss grad av deres tilstedeværelse.

Vi bør alikevel med jevnlige intervaller kontrollere hvilket omfang av disse skadedyrene som befinner seg på våre eiendommer.

Deteksjon og overvåking og identifisering vil fortelle oss om skadyrdyrbekjempelse er nødvendig. Det vil også bidra til å bestemme riktig kontrollmetode basert på effektivitet og risiko.

MÅLET MED SKADEDYRBEKJEMPELSE

Skadedyrkontroll betyr ikke å bli kvitt alle insketer eller skadedyr, men å oppnå et generelt akseptabelt nivå. Nivåer for skadedyr vurderes ut ifra hvilket skadedyr det er snakk om og hvilken potensiell skade dette kan føre til.

Fordel med integrert skadedyrkontroll (IPM)

  • redusere miljørisiko
  • redusering mulighten for luftforurensning
  • beskytter ikke-målrettede arter

Biologisk skadedyrkontroll er noen ganger en del av et IPM-program, da brukes levende organismer til å undertrykke skadedyrpopulasjoner. Skadedyrbekjempelse er fokusert på å bruke én type organisme, eller naturlig fiende, for å kontrollere visse skadedyrarter.

Har du behov for skadedyrbekjempelse i din bolig ønsker du at kun de beste og mest miljøvennlige metoder blir tatt i bruk. Ta kontakt med oss i skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale om dine utfordringer med skadedyr

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top