Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Hvem kan utføre skadedyrkontroll

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Hvem kan utføre skadedyrkontroll

pest controlNår det kommer til skadedyr, kan alle utføre skadedyrbekjempelser i egen bolig og på egen eiendom. Men dersom dette skal utføres i bedrifter, på restauranter, eller på offentlige bygninger, finnes det forskrifter på hvem som kan utføre dette. Når det gjelder hvor grensen for hva som er innenfor forskriften, kan dette i noen tilfeller virke uklart. Men dersom man har behov for å bekjempe skadedyr på arbeidsplassen eller andre steder utenfor hjemmet, er hovedregelen at dette er å anse som ervervsmessig skadedyrbekjempelse og skal da utføres av autoriserte skadedyrbekjempere.

Lover og regler

For å drive med skadedyrkontroll må vi forholde oss til skadedyrforskriften. Denne er klar på hvem som kan planlegge, utføre og selge skadedyrtjenester. Forskriften gjelder forebygging og bekjempelse av skadedyr, som foretas privat eller ervervsmessig. Forskriften er ment for å gi oss en klar veiledning på hvem som kan utføre skadedyrkontroll i og utenfor hjemmet.

Eiere av bygg plikter å iverksette forebyggende tiltak for å tidlig oppdage skadedyr for å kunne iverksette tiltak om nødvendig. Det kan også i noen tilfeller settes i gang tvangstiltak for bekjempelse av skadedyr.

Det er bare skadedyrbekjempere som kan planlegge og utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse. Personer uten godkjenning kan være med som medhjelpere, men kan ikke ha ansvaret for tiltaket. Dette innebærer at som hovedregel må en skadedyrbekjemper fysisk være tilstede ved skadedyrbekjempelsen. Dersom det gjelder ukompliserte bekjempelser med ufarlige midler kan unntaksvis medhjelpere utføre oppdraget alene. Dette forutsetter særskilt fullmakt som presiserer at skadedyrbekjemperen har ansvaret. Med «ukompliserte bekjempelser» og «ufarlige midler» menes her ulike felletyper plassert slik at de kun fanger det aktuelle skadedyret, insektdetektorer, varme/kulde/damp, midler til sikring og tetting av bygg, mekaniske repellenter, sanitasjon og kjemiske produkter som ikke er klassifiseringspliktige. Produkter som ved godkjenning har fått særlig krav om bruk kun for godkjente skadedyrbekjempere regnes ikke som «ufarlige».

Også «selgere», «kunderådgivere» eller andre tilknyttet skadedyrfirmaer som ikke selv aktivt foretar bekjempelsen, men veileder kundene eller selger serviceavtaler og enkeltoppdrag, kan anses for å bedrive planlegging i forskriftens forstand. Der salget omfatter en vurdering av hvilken type tjeneste kunden behøver, eller dersom det gis rådgiving om midler og metoder, kreves det at selger vurderer alternativene i henhold til substitusjonsprinsippet.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top