Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Hvordan bekjempe skjeggkre

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Hvordan bekjempe skjeggkre

skjeggkre

Den beste metoden for å bekjempe skjeggkre er bruk av forgiftet åte med virkestoffet indoxacarb. Metoden er forsket frem i Norge av skadedyravdelinge på folkehelseinstituttet, sammen med Norsk hussopp forsikring. Produktet som brukes til denne bekjempelsen er kun godkjent for profesjonelle skadedyrbekjempere og kan derfor kun utføres av et sertifisert skadedyrfirma.

Skjeggkre åte

Metoden er utrolig effektiv, rask å gjennomføre, bruker veldig små mengder giftige kjemikalier og er fremfor alt veldig rimelig å implementere for huseiere. Fordelen med å bruke forgiftet åte er at det tiltrekker seg skjeggkre direkte, noe som sikrer at de blir eksponert for giften, mens risikoen for at andre dyr eller mennesker kommer i kontakt med kjemikaliene blir minimalisert.

Metoden bidrar til en langvarig løsning på problemet. Seneste forskning har vist at dersom middel ikke blir fjernet fra boligen, vil det virke i minimum 4 år.

Sammenlignet med andre metoder for bekjempelse av skjeggkre, som fysisk fjerning eller bruk av insektspray, tilbyr denne metoden en mer målrettet og miljøvennlig tilnærming. Det er også verdt å merke seg at metoden er i tråd med anbefalingene fra offentlige helseinstitusjoner og skadedyrbekjempelsesorganisasjoner, noe som ytterligere understreker dens effektivitet og sikkerhet.

Forskning på skjeggkrebekjempelse

Forskning og bevistgjøring på skjeggkre har gjort at bekjempelse av disse insektene idag er veldig effektiv og har liten inngripen på boliger og menneskene som bor der.

Når skjeggkreene inntar åtet som inneholder indoxacarb, dør de kort tid etter. Når infiserte skjeggkre vender tilbake til sine skjulesteder og dør, kan de spre giften til andre skjeggkre gjennom kannibalistisk atferd. Dette fører til en kjedereaksjon som effektivt reduserer populasjonen over tid. .

Vi bruker den metoden og middelet som gjennom de siste årene har blitt forsket på som det absolutt beste for bekjempelse av skjeggkre. Middelet har lavt bruk av aktivt giftstoff for å oppnå et veldig godt resultat. Dette gjør bekjempelse veldig sikker og trygg for beboere, barn og kjæledyr.

Hva koster det å behandle skjeggkre?

Nye metoder har gjort behandlingen mer effektiv og mye billigere sammenlignet med tidligere metoder. Med de nye metodene vil en normal enebolig ligge på 5-7000 kr for en full behandling med dokumentasjon. Disse kostnadene kan variere basert på boligens størrelse Når det gjelder leiligheter vil det være mest fornuftig å behandle hele bygget, men behandling av enkeltenheter er også effektivt. Leiligheter ligger normalt sett i prisklassen 4000kr og oppover avhengig av størrelse. Tidligere kunne det koste opptil 50.000 kroner å bli kvitt skjeggkre.

Det er viktig å handle raskt hvis du mistenker skjeggkre i boligen for å forhindre videre utvikling og spredning.

Er skjeggkre farlig?

Selv om disse insektene er små, har de et utseende som ofte fører til ubehag i de hjemmene de infiserer. Mange frykter disse insektene og er redd for hva skjeggkre er istand til å gjøre og om de er farlige.

Skjeggkre bitt

Skjeggkre er ikke kjent for å bite mennesker og bærer ikke på sykdommer. Skjeggkre er ufarlig for oss mennesker, men de regnes alikvel som et skadedyr på grunn av deres negative påvirkning de har på mennesker som opplever dem i sine boliger. Disse insektene kan gjøre ødeleggelser og  forårsake skade på klær, bøker, papirer, mat i spiskammers og tapeter. De spiser og etterlater seg små hull i materialer de biter.

Skjeggkrebekjempelse

De senere årene har det vært stort fokus på bekjempeslse av skjeggkre i Norske boliger. Det er foretatt omfattende forskning av skadedyravdeligen på Norsk Folkehelseinstitutt for å finne en god og effektiv løsning på problemet med skjeggkre som de senere årene raskt har vokst til et nasjonalt problem. Skjeggkre gikk fra å være et ukjent insekt til å være det insektet det årlig blir foretatt flest bekjempelser på i Norge på få år.

bekjempe skjeggkre

Hvordan bekjempe skjeggkre?

Metoden som til slutt ble ansett som den mest effektive og miljøvennlige, var et forgiftet åte med virkestoffet Indoxacarb. Dette viste seg å ha en overlegen effekt når det kom til bekjempelse av dette insektet.

Måten den forgiftede åten skal legges på, er som mikrodråper hver 50-100 cm i hele boligen. Alle gulvlister bør behandles med små prikker av dette middelet. Punktene med åte skal være veldig små og kun inneholde 10-20 mg. Dette er veldig små punkter og vil ikke være veldig synlig i boligen etter behandling.

Denne metoden bør brukes i alle rom, i hele bygningen for best effekt. Den totale mengden forgiftet åte bør ikke være stor.

Etter å ha brukt denne behandlingsmetoden i flere år, har vi nå virkelig god statistikk på hvordan dette fungerer og hva slags resultat vi kan forvente.

Etter 1 full behandling reduseres mengden skjeggkre i huset med minimum 90 %. Dette oppnås etter ca. 8-12 uker.

Limfeller mot skjeggkre

Det å bruke limfeller mot skjeggkre vil ha en begrenset effekt. Limfeller vil kun fange en liten del av mengden skjeggkre i en bolig og vil derfor ikke kunne brukes for å bekjempe disse insektene. Det har blitt hevdet at feller vil kunne ha en viss effekt, men denne effekten vil være begrenset til å holde mengden insekter på et jevnt nivå. Man vil ikke kunne bekjempe et angrep med bruk av limfeller.

Profesjonelle bruker nå kun limfeller for å  bekrefte eller avkrefte tilstedeværelsen av skjeggkre.

skjeggkre felle

Hvor lenge varer en behandling?

En bekjempelse av skjeggkre vil kunne ha et godt langvarig resultat. Ca 90% reduksjon oppnås etter ca 12 uker, men behandlingen  vil ha en videre effekt etter dette. Forskning har vist at metoden brukt for bekjempelse vil ha en effekt i opptil 4 år og mengden insekter vil fortsette a begrense seg under hele denne perioden. Behandlingen vil også virke forebyggende eller beskyttende mot inntrenging av nye skjeggkre i denne perioden.

Hvordan kan denne behandlingen ha denne langvarige effekten?

Da forskerne studerte behandlingseffekten fant de ut at hovedårsaken til denne effekten var at Indoxacarb var svært effektiv i primæreffekten (direkte forbruk), men siden skjeggkre er kannibaler, var den sekundære toksiske effekten også veldig sterk. En svært høy prosentandel av insekter som konsumerte andre insekter døde også. Dette skjedde også videre med insekter som igjen spiste disse insektene. Dette beviste at den sekundære og tertiære effekten spilte en viktig rolle for de gode resultatene av disse behandlingene. Under kan du se hvordan utviklingen av en bekjempelse i borettslag var etter en enkel behandling.

skjeggkre behandling

Insekter som ligner skjeggkre

Sølvkre, perlekre og fyrkre er insekter som tilhører samme familie som skjeggkre, og de er alle veldig like hverandre når det gjelder utseende og levevis.

Sølvkre har en sølvaktig farge og blir vanligvis mellom 7 og 12 mm lange. De har lange antenner og tre haletråder, og de lever i fuktige områder som kjellere og baderom. De spiser på organisk materiale som papir, lim og stivelse.

Perlekre er litt mindre enn sølvkre og har en mer perlemoraktig farge. De lever også i fuktige områder, men de foretrekker å bo i isolasjon og varmeapparater. Perlekre spiser på mugg og sopp, og de kan være et problem i bygninger med fuktproblemer.

Fyrkre er også små insekter som likner skjeggkre, men de har en litt mørkere farge og kortere antenner. De lever i tørre områder som bakerier og lignende, og de spiser på tørr mat som mel og korn.

Alle disse insektene kan være en plage i hjem og andre bygninger, men de utgjør vanligvis ikke noen helsefare. Det er imidlertid viktig å ta skritt for å hindre at de formerer seg og sprer seg, og å kvitte seg med dem hvis de allerede har etablert seg i bygningen.

Konklusjon

Skjeggkre kan effektivt kontrolleres med giftåte. Den sikreste metoden vil være å påføre mikrodråper hver 50-100 cm i hele bygget. Metoden har vist at effekten av 1 behandling er meget høy, men for best resultat kan behandlingen gjentas etter 6-9. måned. Trolig vil boliger behandlet med denne metoden ikke oppleve problemer med skjeggkre på flere år.

Det er usannsynlig at vi effektivt kan bli kvitt 100 % av disse insektene i hjemmene våre, ettersom de gjemmer seg dypt inne i konstruksjonen av bygninger og lever av alt organisk de kan finne. Men vår forskning og erfaring forteller oss at et kraftig angrep som forårsaker høye nivåer av ubehag i våre hjem kan kontrolleres effektivt. Befolkningen vil reduseres til et tall vi ikke føler eller ser i hjemmene våre.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top