Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Hvordan bli kvitt flaggermus i huset

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Hvordan bli kvitt flaggermus i huset

Hvordan bli kvitt flaggermus i huset

Flaggermus kan være nyttige og til og med hyggelige skapninger å ha rundt seg – men ikke når de flytter inn på loftet. Altfor ofte frykter og misforstår folk disse flygende pattedyrene, som kan være nyttige i nør,iljøet vårt ved å spise store mengder insekter. 

Selv om det kan det være nyttig å ha denne skapningen i nærheten, er dette ikke skapninger du ønsker å invitere inn. Avføring som samler seg på overflater kan spre sykdom og forårsake skade.

Fagfolk kan hjelpe deg med å lage en plan for å hindre flaggermus i å komme inn i hjemmet ditt.

Grunner til å holde flaggermus ute av huset

Avføring etter flaggermus fungerer som et ideelt miljø for veksten av noen sopptyper. Histoplasmose er en luftveissykdom som kan spres gjennom luftbårne sporer fra disse soppene.

For noen mennesker forårsaker det ingen problemer å puste inn disse mikroskopiske sporene. Andre kan imidlertid ha feber og/eller hoste. Noen kan også utvikle alvorlige infeksjoner og svekket immunforsvar.

Flaggermus kan også bære rabies. Faktisk lister USAs senter for sykdomskontroll og forebygging, flaggermus som nummer én årsak til rabiesrelaterte dødsfall blant amerikanere.

I tillegg til de potensielle sykdommene som flaggermus kan forårsake, kan opphopning av avføring og flaggermusurin forårsake ubehagelig lukt. Dette kan også ødelegge plater, tak, isolasjon og bygningskonstruksjoner.

Flaggermus har også en tendens til å klø seg i isolasjonen på jakt etter varme og kan tygge gjennom ledninger og vegger, noe som resulterer i brannfare og strukturelle skader.

Tegn på at flaggermus kan være på loftet

Ser du flaggermus rundt huset på kvelden, hører lyder og merker uvanlig lukt, er dette sannsynligvis de største tegnene som varsler huseiere eller bedriftseiere om tilstedeværelsen av flaggermus. For eksempel hauger med avføring funnet nær inngangen til loftet eller urinflekker i isolasjonen.

Sterk vind kan også observeres, spesielt theller forårsaket av ammoniakk i flaggermusurin. Lyder som knirking og skraping kan også være et avslørende tegn.

Flaggermus er fredet!

Alle flaggermus er fredet etter norsk lov. Flere av artene er også oppført på den nasjonale rødlisten over sjeldne og truede arter. Det er derfor ikke lov å fange eller avlive dyrene uten tillatelse. Det kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til felling eller fangst av flaggermus om de gjør stor skade. Selv om man får tillatelse til bekjempelse bør man ta kontakt med interesseorganisasjoner for flaggermus før arbeidet igangsettes.

Tips for å holde flaggermus borte fra loftet

Før sikring må man finne ut hvordan flaggermusene kommer seg inn og ut. Dette gjøres ved å observere flaggermusene på kveldstid når de flyr ut. Det kan også gjøres på dagtid ved å se etter åpninger og andre spor som slitasje og skitt i sprekker og åpninger.

For å sikre at flaggermusene ikke kan komme inn i huset, må åpninger over 7 mm som flaggermusene bruker eller kan bruke tettes med finmasket netting, tetteskum eller andre tettematerialer.

En må la noen av åpningene være dekket av netting eller plast som henger løst ned foran åpningen slik at dyrene kan komme seg ut, men ikke inn igjen.

Flaggermus som blir innestengt vil kunne føre til et større problem for beboerne enn tidligere. Dyrene vil forsøke å finne andre veier ut og kan dukke opp i stue eller soverom. Døde dyr kan dessuten føre til luktproblemer.

Når man har fått bekreftet at alle flaggermusene er ute bør alle sprekker og åpninger tettes permanent.

Sikringsarbeid skal kun gjøres i september måned. Grunnen til at man ikke skal gjøre dette om sommeren, senhøsten eller vinteren, er at på sommerstid er det unger i koloniene og på senhøsten/vinteren har flaggermusene gått i dvale.

Trenger du tips eller råd om å bli kvitt flaggermus i huset, ta kontakt med oss i Skadedyrkontroll1, eller ta kontakt med Norsk zoologisk forening

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top