Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Kakerlakk i Norge

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Kakerlakk i Norge

Kakerlakker

I Norge er kakerlakker et fryktet skadedyr.
Har du fått kakerlakker i din bolig? Ta kontakt med oss for hjelp. Vår lange erfaring med bekjempelse av kakerlakker, gor deg en garanti for at vi blir kvitt problemet for deg. Her forteller vi alt du trenger å vite om kakerlakker i Norge – fra identifikasjon til effektive utryddelsesmetoder. Mistenker du at du har fått kakerlakker i hus? Ring oss!

Utforsk alt om kakerlakker som skadedyr i Norge. Denne omfattende artikkelen gir deg en grundig innsikt i de ulike artene av kakerlakker som finnes i Norge, inkludert tysk, amerikansk, orientalsk, brunbeltet og australsk kakerlakk. Vi tar for oss hvordan disse skadedyrene påvirker hjem og helse, og gir deg nyttige råd for effektiv bekjempelse og forebygging. Fra identifisering av forskjellige arter til forståelse av deres oppførsel og levesteder, denne artikkelen er din ultimate kilde til informasjon om kakerlakker som skadedyr.

Typer kakerlakker

Tysk kakerlakk

Den tyske kakerlakken er en av de vanligste kakerlakken vi opplever som skadedyr i norske hjem.  Av utseende er den flattrykt, har halsskjold med to svarte striper og er 1,0-1,6 cm lang. Den kan forveksles med markkakerlakken og brunbeltet kakerlakk. Disse lever ikke i Norsk natur og blitt fraktet til stedet der den finnes.  Disse skadedyrene er hovedsakelig lokalisert på kjøkken og bad. De er avhengig av god tilgang på mat og vann. De foretrekker menneskelige matkilder som kjeks, bakevarer, kjøtt, fisk og til og med ost.

Tyske kakerlakker bor på mørke og fuktige steder og de foretrekker å bo på steder med store sprekker og hulrom. De formerer seg raskt og blir fort en stor bestand. Vi ser at disse insektene trives spesielt godt bak kjøleskap og på steder hvor matvarer blir lagret. Dersom ikke disse insektene blir bekjempet etter de er oppdaget, kan de gjøre mye skade.  I de fleste tilfeller blir matvarer infisert. Disse kakerlakkene trives svært godt hvis de har god tilgang på mat og vann.

brunbeltet kakerlakk

De brunbeltede kakerlakkene er hjemmehørende i tropiske klimaer og finnes nå over hele Amerika. Spredningen av brunbeltede kakerlakker antas å ha vært gjennom lasteskip som fraktet planter, frukt, ved og andre varer fra Asia. Det er vanskelig å vite hvordan de kom til sine nåværende hjem siden de ikke er kjent for å fly eller hoppe lange avstander. I Norske hus finner vi disse insektene fra tid til annen.

Brunbeltede kakerlakker er husholdningsskadedyr som oftest angriper hus i lite antall. De er brune med to mørke, brede bånd på vingedekslene. Disse er små og blir ikke større en 12 – 14mm. Brunbeltet kakerlakk er mest aktive om natten når de kommer ut for å spise sukker, fett og andre matkilder som er i kjøkken og spiskammers.

Amerikansk kakerlakk

Amerikanske kakerlakker oppholder seg i og rundt bygninger. Det er også en av de største typene kakerlakkene som finnes. Disse kakerlakkene kan fly, og har vært kjent for å fly inn i boliger og deretter krype ut fra ulike sprekker og sprekker i vegger og gulv. Kakerlakker foretrekker å holde seg nær matkilder som kjøkken og dyrefor.

Arten av kakerlakk kalles Periplaneta americana. Periplaneta americana er et insekt som kan bli 4 cm langt og har vinger som lar det fly. De er nattaktive, noe som betyr at de er mer aktive om natten. Disse kakerlakkene er altetende, noe som betyr at de spiser både planter og dyr. De kan også spise sine egne egg eller til og med andre medlemmer av deres art hvis de er sultne nok. Det er sjeldent vi støter på denne type kakerlakker i Norge.

orientalsk kakerlakk

Orientalske kakerlakker er et stort skadedyr i menneskers boliger og forårsaker betydelige økonomiske og samfunnsmessige problemer. Disse kakerlakkene måler vanligvis opptil 25 mm i lengde. De har vanligvis en rødbrun farge. Den orientalske kakerlakken har vinger, som den sjelden bruker til flukt. Den formerer seg raskt, med hunner som legger opptil 100 egg i måneden. Eggkapslene inneholder opp mot 18 egg.

Orientalsk kakerlakk lever i naturen, lever de i områder med mange trær og busker, så vel som de som har nærhet til vannkilder som elver eller dammer. De spiser både døde og levende insekter samt vegetabilsk materiale som blader, frukt og frø.

markakerlakk

Finner du en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse.  Dette er den eneste kakerlakk arten som lever ute i naturen i Norge. Denne arten gjør ingen skade. Det er derfor ingen behov for å sette igang med noen form for skadedyrkontroll. Dette er en utendørslevende art som tilfeldigvis har forvillet seg innendørs. Derfor vil den raskt dø av seg selv, eller forsvinne ut igjen på egenhånd. Markkakerlakken kan lett forveksles med en Tysk kakerlakk. Kommer det tysk kakerlakk inn i boligen har den blitt transportert inn, siden denne ikke lever ute i Norsk fauna. Denne arten skal det umiddelbart settes i gang bekjempelse imot.

Australsk kakerlakk

Den australske kakerlakken er et insekt som lever i områder med mennesker. De tiltrekkes av elektriske enheter og har vært kjent for å forårsake strømbrudd. De er hovedsakelig på den nordlige halvkule, men har også blitt funnet i California.

Den australske kakerlakken er en insektart som lever i nærheten av menneskelige populasjoner. De foretrekker steder som er fuktige, som vasker eller avløp.

Den australske kakerlakken er et skadedyr som kan forårsake store problemer i folks hjem. Det har vist seg å være den mest utbredte kakerlakken i hele Australia, og den er også en av de største. Voksne kvinner er kjent for å spise omtrent tre ganger vekten hver dag, noe som ofte fører til angrep. De foretrekker å leve i varme, fuktige omgivelser i nærheten av matkilder, så de er ganske vanlige på kjøkken og bad. Denne type kakerlakker møter vi sjeldent på i Norge.

Hvordan bli kvitt kakerlakker

Et kakerlakk angrep kan forårsake stort ubehag og en usunn tilværelse. De er ofte svært vanskelige å fjerne og kan føre til en rekke luftveisproblemer for de med allergi eller astma. Dersom man opplever et angrep av  kakerlakk i Norge, bør man ta kontakt med et skadedyrfirma. Disse gjør en inspeksjon av hele huset innendørs og vil finne ut hvilke type det dreier seg om, å gjøre nødvendige tiltak for å bekjempe dem.

kakerlakk

 

Et skadedyrfirma har idag gode løsninger på hvordan de skal bli kvitt angrepet ditt. De har riktig utstyr, bekjempelsesmiddel og kompetanse på å løse slike problemer. Det er enkle og svært gode metoder skadedyrfirmaer bruker idag på å bekjempe kakerlakker. Det som brukes mest mot disse insektene er forgiftet åte som i de fleste tilfeller giret svært godt resultat. Giften kan plasseres i områder de oppholder seg, for en direkte og god effekt. Denne metoden vil raskt dempe en stor bestand med kakerlakker.

Bekjempelse av kakerlakker

kakerlakker

I senere tid har det vist seg at bekjempelse med forgiftet åte er mer effektivt enn andre insektmidler for å eliminere problemet.  Dette er metoden som bruker minst mulig insektmiddel, men som allikevel gir et bedre resultat enn andre metoder for å lykkes med å fjerne disse insektene helt.

Dersom vi klarer å begrense andre kilder for mat, vil ofte disse midlene ha en enda raskere og høyere effekt. Tilgang på mat og vann til bør derfor begrenses så mye som mulig.

Når vi bruker denne metoden, vil vi på en effektiv måte redusere å fjerne disse uønskede insektene. Når insekter får i seg denne giften, vil de før de dør både legge fra seg oppkast og avføring. Dette regnes som en delikatesse for små kakerlakk nymfer, som livnærer seg på oppkast, avføring og de døde kroppene til sine artsfrender.

Et forsøk gjort med virkestoffet Indoxacarb på tysk kakerlakk viser tydelig hvor effektiv en liten mengde åte kan være, og hvor mange individer en liten mengde åte kan kontrollere.

I forsøkene ble det i utgangspunktet brukt et individ som kun fikk livnære seg på dette produktet. Denne døde da av primærforgiftning. Denne blir lagt opp i et miljø med 50 nymfer(barn). Dette resulterer i at etter 72 timer er 38 av disse nymfene døde(sekundærforgiftning). Disse 38 døde nymfene blir plassert opp i et miljø med 20 voksne kakerlakker. Dette resulterer i at etter 72 timer er 16 av disse også døde (tertiær forgiftning).

 

indoxacarb

Dette viser at små mengder insektmiddel kan gjøre en effektiv bekjempelse dersom du har fått kakerlakker i hus. Mer gift er ofte ikke bedre.

Det er også forsket på ulike typer kontakt drepende middel. Ofte har ikke sprøytemiddel en god effekt på å spre giften inn i samfunn. Insekter vil ofte føle at middelet er der, noe som gjør at de derfor ser etter andre plasser å oppholde seg.

En bekjempelse av kakerlakker kan foregå over lang tid, siden noen har veldig lang utviklingstid. En bekjempelse kan foregå i opptil 6 måneder.

Oppsummering

I denne omfattende guiden har vi utforsket de ulike typene kakerlakker som finnes i Norge og deres potensielle innvirkning som skadedyr i hjemmet. Med fokus på arter som tysk, amerikansk, orientalsk, brunbeltet og australsk kakerlakk, har vi undersøkt deres vaner, levesteder og de helsemessige risikoene de utgjør. Viktigst, vi har delt effektive metoder for bekjempelse og forebygging av kakerlakkinvasjon. Ved å forstå disse skadedyrenes natur og ta proaktive skritt, kan vi beskytte våre hjem og helse mot de negative konsekvensene av et kakerlakkangrep. Husk, tidlig deteksjon og profesjonell hjelp fra skadedyrbekjempelsesfirmaer er nøkkelen til å håndtere disse skadedyrene effektivt.

Hvorfor velge oss

Hos Skadedyrkontroll 1 AS tilbyr vi ekspertise i identifisering og håndtering av skadedyr som kakerlakker. Vi bruker moderne og effektive bekjempelsesmetoder, skreddersydd for hver enkelt situasjon. Vi garanterer vi trygge og pålitelige løsninger.  Vi gor alltid en 100% garanti på våre bekjempelser av kakerlakker. Vår profesjonelle og kundeorienterte service gjør oss til en pålitelig partner for å beskytte ditt hjem eller din bedrift mot skadedyr.

Ta kontakt med skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale om ditt problem. Det koster ingenting å ringe oss. Vi kan bistå med gratis befaring for å se hva vi kan gjøre for deg.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top