Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Kragerø

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Kragerø

Skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll skal utføres på en trygg, men samtidig effektiv måte. Vi utfører tiltak mot skadedyr uten fare for miljø og helse. Vi velger alltid den tryggeste metoden for sikkerhet i hjemmet. Trenger du hjelp fra en  skadedyrtekniker.

Ta kontakt

Lokal skadedyrkontroll

Kragerø har et stigende problem med Skadedyr. Skadedyrbekjempelse spiller en viktig rolle for at ikke bolig eller personer skal oppleve unødvendige plager av fysisk, psykisk eller økonomisk art. Når du tegner en skadedyravtale med oss holder vi eiendommen fri for skadedyr med tiltak som tilpasses dine behov. Med lang erfaring og offentlig godkjente skadedyrteknikere, inspiserer vi eiendom og bygningsmasse med behovstilpassede intervaller.

De mest vanlige skadedyrene er mus, rotter, stokkmaur, sukkermaur, skjeggkre, Stripet borebille, husbukk og veggedyr

kragerø

Kragerø har et relativt mildt klima og høy fuktighet store deler av året. Dette gir gode levevilkår for en del skadedyr som man ikke ønsker å ha i hus og andre bygninger.

For at et dyr eller insekt skal anses å være et skadedyr må det foreligge en skade, eller en trussel om skade, ved at dyret befinner seg på et bestemt område. Noen dyr kan bære smitte, mens andre kan ødelegge boliger ved å svekke konstruksjoners bæreevne.

Uansett hva slags skadedyr du er utsatt for, har vi både utstyr og kompetanse til å fjerne problemet.

Det kan være vanskelig å vite helt sikkert om man faktisk er utsatt for skadedyr. I mange tilfeller vil det første tegnet være at man nærmest bare føler at det er noe som ikke stemmer helt.

Tegn på skadedyr kan være:

  • Krafsing i vegger og tak – Kan være tegn på mus og rotter.
  • Lort og ekskrementer – Synlig lort forteller at et dyr har vært til stede.
  • Endret lukt – Musereir gir eksempelvis lukt som minner om ammoniakk.
  • Gnageskader – Synlige skader på treverk og tekstiler.
  • Levende eller døde insekter– Teppebiller eller tekstilmøll samles ofte i vindusåpninger.

Selv om man gjerne ser etter tegn på skadedyr, kan det være veldig viktig å merke seg at skadedyrene i seg selv også kan være tegn på at noe annet underliggende som ikke er i orden.

Har du for eksempel mange sølvkre, skrukketroll, borebiller eller stokkmaur i huset, er dette gjerne et tegn på at huset har et fuktighetsproblem. Sølvkre livnærer seg gjerne av muggsopp, så man bør sjekke grundigere dersom man opplever mange av disse.

Duer som oppholder seg på taket kan være et tegn på at taket ikke er tett og at det finnes en vei inn. Dette er spesielt et problem i bygårder og i næringsbygg. Dersom duene kommer inn på loftet vil de grise til, legge igjen avføring og kan i verste fall spre sykdom.

Når vi kontrollerer for skadedyr utarbeider vi en skriftlig rapport som beskriver art, omfang, tilstand på bygget, og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse.

Videre veiledning om skadedyr finner du her

FNs naturpanel sier at ca. 2000 arter er utrydningstruet i Norge. Noe av årsaken er at nye arter har kommet inn i faunaen og presser ut andre arter. Et eksempel er skjeggkre som dukket opp i 2013.

Det er med stor respekt for artsmangfold og fauna at vi sikrer bygninger, verdier og menneskers helse. Derfor bruker vi så skånsomme metoder som mulig når vi fjerner skadedyr, med minimal eller ingen bruk av giftige preparater.

Spør oss om skadedyrkontroll i Kragerø

 

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top