Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Miljøpolitikk for Skadedyrkontroll 1 AS

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Miljøpolitikk for Skadedyrkontroll 1 AS

Formålet med Politikken

Skadedyrkontroll 1 AS forplikter seg til å levere bærekraftig skadedyrkontroll med et sterkt fokus på miljøansvar. Vi prioriterer bevaring av våre kunders arbeidsmiljø og deres nærmiljø, samtidig som vi tilbyr effektive løsninger for skadedyrproblemer.

bærekraftig

Mål og målsetninger for skadedyrtjenester

Våre mål og målsetninger for å tilby skadedyrtjenester til kunder inkluderer:

Miljøbevisst servicelevering:

  • Utføre tjenester i streng overensstemmelse med miljøbestemmelser og prinsipper om bærekraftighet.
  • Anvende miljøvennlige og minst invasive skadedyrbekjempelsesmetoder der det er praktisk mulig.
  • Sikre at våre metoder og produkter er trygge for mennesker, husdyr og det omkringliggende miljøet.

Oppfyllelse av lovgivning og reguleringer:

  • Overholde alle relevante miljølover og forskrifter relatert til skadedyrbekjempelse.
  • Holde seg oppdatert og implementere bransjens beste praksiser for å sikre miljøsikkerhet.

Forebygging av forurensning:

  • Minimere risiko for forurensning i alle aspekter av vårt arbeid, inkludert transport, bruk av kjemikalier og avfallshåndtering.
  • Handle raskt og effektivt for å minimere miljøpåvirkningen ved eventuelle uhell.

Ansvarlig avfallshåndtering:

  • Sikre korrekt håndtering av alle produkter og materialer brukt i våre tjenester.
  • Fremme resirkulering og reduksjon av avfall der det er mulig.

Kundeopplæring og samarbeid:

  • Informere og rådgi kunder om miljøvennlige praksiser rel