Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Miljøvennlig skadedyrkontroll

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Miljøvennlig skadedyrkontroll

Miljøvennlig skadedyrkontroll

Miljøvennlige metoder betyr ikke en dårligere skadedyrkontroll. Trenger du hjelp eller råd? Fyll inn kontaktskjema, så tar en skadedyrtekniker kontakt med deg snart.

Grønn skadedyrbekjempelse

Målet med et grønt skadedyrbekjempelsesprogram er å redusere bruken av kjemiske behandlinger. Forskjellen mellom grønne metoder er at de bruker produkter som er målrettet mot spesifikke skadedyr, mens tradisjonelle kjemikalier dekker et bredt spekter av skadedyr. For eksempel kreves kjemisk behandling når produkter brukes som utgjør en lav risiko for miljøet eller er sterke nok til å drepe skadedyret.

For å utføre bekjempelser av skadedyr på en grønn og miljøvennlig måte, kreves ofte høy kompetanse hos skadedyrkontrolløren. Derfor er det viktig at man velger et firma med høy kompetanse på skadedyrkontroll.

Bruk av miljøvennlige teknikker for å bekjempe skadedyr hjemme er tryggere for deg, din familie og dyrene dine. Å være proaktiv kan redusere bruken av insektmidler og sannsynligheten for at du får et alvorlig skadedyrangrep er mindre. Det er ingen spesifikke retningslinjer for grønn skadedyrbekjempelse, men ved å følge en helhetlig tilnærming kan hver person vurdere å starte et miljøvennlig skadedyrbekjempelsesprogram, enten de er hjemme eller i en virksomhet.

Integrerte skadedyrbekjempelsesprogrammer (IPM) tar en helhetlig tilnærming til skadedyrbekjempelse og fokuserer på flere metoder for å forhindre og kontrollere uønskede skadedyr. Utviklingen de siste årene ved hjelp av ny teknologi, forskning på grønne skadedyrbekjempelsesmetoder , opplæring og videreutdanning av skadedyrteknikere, har gjort det til at skadedyrkontroll i dag gjøres med kun minimal bruk av aktive bekjempelsesmidler.

Integrerte skadedyrbekjempelsesløsninger blir utviklet for å bestemme hvordan man best kan holde skadedyr ute av hjemmet og hindre dem i å komme tilbake. Ved integrert skadedyrkontroll undersøker man årsakene til skadedyrproblemene. Skadedyr søker mat, vann og ly. Vi søker utbedrende tiltak for å løse disse problemene.

Det finnes en rekke biologiske skadedyrbekjempelsesmetoder som ikke ofte annonseres. Imidlertid er de et godt alternativ til kjemiske insektmidler og har liten eller ingen negativ innvirkning på miljøet eller mennesker. Det er en hel rekke “biologiske” alternativer som er spesifikke for visse skadedyr og andre. Dersom man opplever skadedyr som sølvkre eller stripet borebille i boligen, vil faktisk en avfukter løse dette problemet.

Vi bruker ingen eller kun små mengder bekjempelsesmidler for å løse et eksisterende skadedyrproblem. Vi tar oss tid til å inspisere hjemmet ditt for å finne ut hvordan skadedyrene har kommet seg inn i huset ditt, og foreslår endringer som skal gjøres for å holde dem ute i fremtiden. Etter å ha identifisert skadedyr funnet årsaken til at de er der, kommer vi med våre anbefalinger, slik at skadedyrproblemene ikke kommer tilbake.

Når det gjelder å kvitte deg med insekter og gnagere, er Skadedyrkontroll1 ditt førstevalg for miljøvennlige løsninger. Miljøvennlig skadedyrbekjempelse eller grønn skadedyrbekjempelse er en integrert skadedyrbekjempelsesstrategi som adresserer og løser skadedyrproblemer mens den minimerer farlige påvirkninger på mennesker, dyreliv og naturen.

Etter hvert som bekymringen for miljøet vokser, bytter folk til grønnere livsstil. Vi bytter til mer miljøvennlige alternativer i mange andre situasjoner i vårt daglige liv. Velg derfor miljøvennlig skadedyrkontroll.    

Gjenbrukbare energikilder, unngåelse av plastposer og enhver mulig innsats teller når det gjelder å bevare naturen. Mange mennesker er avhengige av skadedyrbekjempelse, som innebærer bruk av skadelige kjemikalier som dreper skadedyr og forårsaker visse helseproblemer for seg selv og påvirker miljøet. Bruk av naturlige bekjempelsesmidler kan bidra til å kvitte seg med skadedyr uten å skade miljøet. Ettersom tradisjonelle bekjempelsesmidler inneholder kjemikalier, er ikke disse bare skadelige for skadedyr, men også for miljøet, mennesker og dyr. Vi bør så lenge som mulig unngå bruk av slike midler. Så langt det lar seg gjøre bruke naturlige midler for å bekjempe dem. Kjemikalier bør alltid være siste utvei.

Ta kontakt med Skadedyrkontroll1 for en gratis befaring* om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt skadedyrproblem

Ta kontakt med skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale om ditt problem. Det koster ingenting å ringe oss.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top