Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Muggsopp/svertesopp i hus

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Muggsopp/svertesopp i hus

Synlig mugg bør fjernes med en gang

Muggsoppsporer finnes overalt, spres med luften, og forekommer normalt i så små mengder at det ikke er farlig. Dersom det derimot oppdages synlig mugg i boligen bør det fjernes med en gang, da det kan være en årsak til dårlig innemiljø.

Områder med høy fuktighet er særlig utsatt. Fuktig inneluft kombinert med for eksempel kalde vindusflater og dårlig isolerte yttervegger kan gi kondens, som øker faren for utvikling av muggsopp. Risikoen er spesielt stor hvis en samtidig har for eksempel møbler som skap og kommoder stående helt inntil veggen. Det kommer da ikke til luft og kondensen får ikke tørket.

 

Vekst av muggsopp bak og under seng.

  • Vi kjenner mugglukt i huset.
  • Du kan se vekst av sopp som grått, svart eller grønt belegg, eller som annen misfarging.
  • Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig, mange kaller dette for svertesopp.

Forebygging

  • Muggsopp trenger vann, riktig temperatur og næring for å overleve. Oppdager man et fuktproblem, finn en løsning så fort som mulig.
  • Kontroller jevnlig om sopp kommer tilbake.
  • Følg med på bad og rom under bakken som har høye fuktverdier.

Fjerne muggsopp

  • Muggsopp kan fjernes med såpevann og klut. Bruk hansker under rengjøring og kaste kluter etter brukmens du jobber og kast kluter etter bruk.
  • Personer med astma, allergi eller luftveisproblemer bør holdes unana området mens det vaskes.
  • Kommer soppen tilbake betyr det at det underliggende problemet ikke er løst. Da bør man ta kontakt med kompetente personer for å finne grunnen til problemet og hva som er løsningen.

Hvorfor får man muggsopp i boligen?

Muggsopp sender ut millioner av sporer i luften, særlig på sensommeren og om høsten. Dersom de finner et fuktig miljø innendørs, vil de trives godt og vokse videre. Ettersom dette gir mye sopp på et avgrenset område, vil den enorme konsentrasjonen kunne medføre alvorlige konsekvenser for beboerne i boligen.

Faktorer som kan forårsake mugg og vond lukt i en bolig er fuktighet fra bakken, lekkasje, byggfukt eller dårlig ventilasjon.

Er muggsopp farlig?

Muggsopp bryter ikke ned byggematerialene slik som råtesopp gjør, men det er likevel ubehagelig å leve med i boligen. Mange mennesker er overfølsomme mot partiklene fra soppen. For astmatikere og allergikere kan disse til og med være farlige. Luftveisirritasjoner, øyeirritasjoner, hodepine og tretthet er vanlige ubehag mennesker som lever i boliger med denne type problemer opplever. Innemiljøer med fuktskader kan mennesker oppleve redusert almenntilstand og bli ofte syke.  I ekstreme tilfeller må en muggsoppangrepet bolig rives. Selv om det ofte ikke går så langt, kan renoveringer etter hussopp alikevel bli dyrt.

Muggsopp helseplager

Vanlige plager er utslett, kløe, tilstoppet nese, konsentrasjonsproblemer og nedsatt hukommelse. Soppen kan også gi mer diffuse symptomer som hodepine eller trøtthet, og større risiko for infeksjonssykdommer. Du skal særlig passe på, hvis du allerede har astma, eller allergi.

Forskning på inneklimaproblematikk har vist at fukt og muggsopp kan gi like stor helseskade som røyking.

Ta en muggsopp test for å finne ut hvilken sopptype du har

For å stille en diagnose på hvilken soppart som er påvist i huset må vi kartlegge dette med sporeprøver eller luftprøver. Denne muggsopp testen anlyseres da av et laboratorium. Rapporten derfra vil  gi oss svar på hvilke soppart vi har, om denne sopparten produserer mykotoksiner (soppgifter), om den er allergen, eller om den har mindre betydning for helsen generelt.

Når vi så vet hva vi står opp imot, kan vi planlegge en utbedringsprosess for å fjerne problemet.

Muggsopp eller råtesopp?

Muggsopp kan være farlig for de som oppholder seg i nærheten av den, men den bryter ikke ned treverket i huset. Råtesopp vil derimot kunne gi betydelige skader i konstruksjonen.

Råteskader oppstår når treverk over tid har råtesopper. Disse soppene bryter ned treverket slik at det mister sin børeevne og mekaniske styrke. Hvis du opplever at treverket misfarges, krymper eller revner på tvers av fiberretning, er dette typiske tegn på angrep av råtesopp. Hvor raskt skaden utvikler seg, og hvor stor skade den kan gjøre avhenger av fukttilgang, temperatur og hvilken type råtesopp vi har. Det er viktig å ta tak i problemet så raskt som mulig, for å bremse omfanget av skaden og redusere kostnaden av eventuelle utbedringer.

Noen typer råtesopp:

Utbedring av soppskader

Ved utbedring av muggsoppskader er det viktig å avgrense soppinfiserte arealer ved å etablere avgrensede soner. I disse sonene må det etableres undertrykk og rigges med avfuktere og luftrensere slik at muggsporer ikke spres til omkringliggende «friske» arealer.

Materialer som er infisert med muggsopp må som regel skiftes, men i noen tilfeller vil man slippe unna med å rengjøre eller slipe overflater og oppnå et greit resultat.

Materialer som skal fjernes og transporteres til avfallsdeponi må pakkes inn og fraktes korteste vei ut av bygningen.

Årsaken til fuktigheten som har ført til soppvekst må kartlegges og utbedres. Dersom ikke fuktigheten reduseres eller fjernes vil ikke saneringen gi varige resultater og soppen vil mest sannsynlig komme tilbake. ofte vil fastmonterte avfuktere være nødvendig for å redusere fuktighet i slike boliger

 

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top