Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Mus

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Mus

Det å få mus inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever mus i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

holde mus unna

Mus som skadedyr 

Mus er regnet for å være verdens største skadedyr. Du har kanskje hørt de kravle rundt i tak eller vegger, eller enda verre, funnet de i kjøkkenskapet. Å få mus i hus eller andre bygninger er ofte en ubehagelig opplevelse. Selv om de kan se nokså søte og uskyldige ut, kan de forårsake storemus i hus ødeleggelser på boliger og bygninger. I denne artikkelen vil vi forklare litt om de ulike artene som finnes i Norge. Hvilke skader de kan gjøre og hva du bør gjøre hvis du har problemer med disse skadedyrene.

De vanligste museartene

I Norge er de vanligste museartenehusmus, liten skogmus og stor skogmus. Det er kun husmus som yngler innendørs gjennom hele året, og disse kan få opp mot åtte kull med 12 unger hver per år. Dermed kan funn inendørs av disse raskt utvikle seg til å bli et enormt problem, både for folk som bor der og selve bygningen.

Husmusen

Mus musculus er en liten gnager som er kjent for sin tilpasningsevne til å leve i nærheten av mennesker. Den har en typisk lengde på rundt 7,5 til 10 cm, ekskludert halen, og en vekt på omtrent 12 til 30 gram. Husmusen har en kort pels som vanligvis er grå eller brunaktig, med en lysere underside.

Stor skogmus

Apodemus flavicollis, er kjent for sin karakteristiske gule hals og bryst. Denne arten er større enn mange andre skogmusarter, og lever hovedsakelig i skogområder i Europa og Vest-Asia. Stor skogmus er en alteter, som betyr at den spiser både plantemateriale og smådyr.

Liten skogmus

Apodemus sylvaticus, er mindre i størrelse sammenlignet med stor skogmus. Den har en brun pels med en lysere underside, og er utbredt over hele Europa og deler av Nord-Afrika og Vest-Asia. Denne arten foretrekker også skoghabitater, men kan også finnes i hager og felt. Liten skogmus er hovedsakelig en planteeter, men kan også spise insekter og andre smådyr.

Av andre musearter vi har i Norge, men vi sjeldent finner inne i boliger har vi: Klatremus, FjellmarkmusDvergmus og Markmus.

mus

Mus identifiseres av sine avrundede ører, spisse snute, lange hale, ensfargede pels og lille kropp. Voksne individer er som regel mellom 6-10 centimeter lange og veier omtrent 28 gram. Hannene er noe større enn hunnene. På grunn av sin størrelse kan de trenge seg gjennom hull eller sprekker med en diameter på kun seks millimeter.

Mus må ikke forveksles med rotter, som er betydelig større. Nettopp på grunn av at de er såpass mye større, er det ikke like vanlig å få rotter i boliger. Disse er oftere å se i kjellere, kloakksystemer og våningshus, i tillegg til søppelfyllinger. Mus har derimot en tendens til å invadere boliger og forårsake strukturelle skader.

Skader forårsaket av mus

Oppdager du at du har disse skadedyrene innendørs i boligen din, bør du være svært oppmerksom på omfanget av skader de kan forårsake. I verste fall kan de føre til vannskader, eller til og med brann. Gnagerne oppdages ofte ved at man hører lyder i vegger og tak, finner avføring eller ser skader på matvarer. Vanligvis kommer de seg inn via små sprekker eller åpninger i boligen. Det hender også at man finner gnagerne i garasjen.

Når de først har kommet i hus kan de forsårsake skader på en rekke gjenstander. De vanligste skadene er på matvarer, klær og mer alvorlige gjenstander som strømledninger og vannrør. I manfge tilfeller gnager de på strømledninger. Da er det en reell fare for at det kan begynne å brenne i boligen. Andre aktiviteter som kan skape brannfarlige situasjoner er når de tar seg inn i større elektriske apparater for å bygge reir der. Dette kan føre til kortslutning og/eller brann. Gnagingen kan også som nevnt skje på vannrør, noe som kan føre til lekkasjer og fuktskader. Dersom disse ikke oppdages i tide, kan det bli dyrt å rette opp i skadene.

Musene spiser gjerne på all slags mat og dyrefôr de får tilgang til. I tillegg forurenser de mat og området rundt med urin og ekskrementer. Man ser ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger der de har kommet seg inn.

Mus kan også skape en del dårlig lukt som kommer fra avføring eller døde dyr. Man kan også i noen tilfeller bli syk, siden disse dyrene kan være bærer av en del sykdommer som kan smitte over på mennesker. Smitte kan blant annet skje ved at de har gnagd eller urinert på matkilder. Det er kjent at de kan være bærere av opptil 200 ulike sykdommer eller virus som kan overføres til mennesker, inkludert Salmonella. Har du fått mus innendørs bør du derfor være ekstra grundig på renhold.

For å lese mer om skader forårsaket av mus, anbefaler vi denne artikkelen.

Dette bør du vite om musene

Det er flere ting du bør vite om musene, slik at du lettere kan håndtere problemer som følger disse skapningene. Her kommer derfor en liste av de viktigste faktaene:

– Mus er territorielle skapninger: De har en tendens til å holde seg innen 10 meter fra reirene sine. Mat lagres i matbuffere som vanligvis ligger innenfor tre meter fra reiret. Dette er også for å beskytte seg mot trusler som å bli tatt av rovdyr.

– Gode klatrere og svømmere: De klatrer lett opp glatte overflater og vegger,

– Mus kan hoppe opp til 30 centimeter høyt.

– Nattaktive: Gnagerne er ofte aktive på nattestid, og vil som regel bruke denne tiden til å lete etter nye matkilder.

– Umettelig sult: Med en voldsom appetitt spiser de mellom 15-20 ganger om dagen. De er å regne som altetende, men dietten er hovedsaklig plantebasert da de foretrekker frukt, korn, røtter og planter for å nevne noe. Disse skadedyrene har også tilpasset seg til å leve av matrester fra mennesker og kjæledyr, som kan inneholde kjøtt.

– Rask formering: Når hunnene er omtrent to måneder gamle er de klare til å formere seg. Graviditeten varer normalt sett i 19 til 21 dager, og allerede 24 timer etter fødselen vil hunnene være klare til å bli gravide igjen.

– Mus lever normalt sett ca 1 år, men kan leve lenger i fangenskap.

Hvordan bli kvitt mus

For å bli kvitt mus, er det viktig å kombinere forebyggende tiltak med aktive kontrollmetoder:

  1. Tett Inngangspunkter: Mus kan komme inn gjennom svært små åpninger. Tett alle sprekker, hull og innganger større enn en blyantstykkelse med stålull, metallplater eller tettende materialer.
  2. Fjern Matkilder: Mus tiltrekkes av mat. Sørg for å oppbevare mat i tette beholdere, rengjør spiseområder regelmessig, og fjern matrester og smuler.
  3. Rydde og Organisere: Et rotete hjem kan gi skjulesteder for mus. Rydd bort rot og hold området rundt og inne i hjemmet rent og ryddig.
  4. Bruk Musefeller: Det finnes ulike typer musefeller, som klappfeller, strømfeller og levende fangst feller. Plasser disse strategisk der mus er observert. Bruk åte som peanøttsmør, sjokolade eller ost.
  5. Ultralyd Avskrekkere: Disse enhetene avgir en lyd på en frekvens som er ubehagelig for mus, men de er ikke alltid effektive og deres effektivitet kan variere.
  6. Profesjonell Skadedyrkontroll: Hvis museproblemet er stort eller vanskelig å håndtere, kan det være lurt å kontakte oss i Skadedyrkontroll 1

Det er viktig å huske at forebyggende tiltak er like viktige som aktive kontrolltiltak for å holde mus borte på lang sikt. Ved å gjøre hjemmet mindre tiltrekkende og tilgjengelig for mus, reduseres sjansene for at de etablerer seg.

Trenger du råd eller hjelp til problemer med mus i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top