Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Musefelle tabber: Unngå disse vanlige feilene

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Musefelle tabber: Unngå disse vanlige feilene

Musefelle er et tradisjonelt hjelpemiddel i kampen mot mus, og er fortsatt en populær løsning i mange hjem. Selv om det finnes et mange metoder for å bli kvitt mus, er musefeller ofte valgt for siden det er enkelt og effektivt. Mus og andre gnagere kan føre med seg sykdommer og representere en risiko for både mennesker og kjæledyr gjennom å grise til mat og overflater.

musefelle

I jakten på å beskytte hjemmet mot museinvasjoner, svinger mange mellom gjør-det-selv-skadedyrbekjempelse og profesjonelle skadedyrkontrolltjenester. Repellenter som avgir ultrasonisk lyd, er blitt mer vanlig som et forsøk på å bli kvitt mus, og de markedsføres ofte som et tryggere alternativ for familier med barn og kjæledyr. Disse har derimot ingen dokumentert god effekt. Forebygging er nøkkelen til å holde gnagere borte. Dette inkluderer å sikre kjæledyrmat og fjerne potensielle gnagerattraksjoner for å hindre fremtidige infestasjoner.

Feil du gjør med musefeller… Og de enkle løsningene

 • Bruk av hansker: Mus kan merke lukten din på feller. Bruk derfor hansker når du håndterer musefeller og åte. Engangshansker, vaskehansker eller hagehansker er alle gode alternativer. Hansker bør også brukes for å håndtere aktive feller for å beskytte mot sykdom.
 • Riktig åte: Mus foretrekker nøtter og frø over ost. Peanøttsmør eller sjokoladepålegg er ideelt. For å tiltrekke mus når de bygger reir, bruk bomullsboller, tanntråd eller garn. Bind eller vikle dette rundt utløseren på sklappfeller.
 • Åtemengde: En liten mengde åte er tilstrekkelig. For mye åte lar musene spise uten at fellen utløses.

 

 • Tilvenning av mus: Mus er sky av nye objekter. Akklimatiser dem ved å sette opp musefeller med åte som ikke er spent opp i noen dager. Når musene har tatt åten, er det på tide å aktivere fellene.
 • Plassering av felle: Plasser feller langs veggene hvor musene ferdes. Åten og utløserenden av fellene skal vende mot veggen for å tiltrekke mus. Gjem feller på skjulte steder som bak skap eller bak ovnen.
 • Antall feller: Mus formerer seg raskt. Sett opp flere musefeller, helst én hver 60 til 90 cm langs veggen, og plasser gjerne feller parvis med en avstand på omtrent 2,5 cm i områder med mest aktivitet.
 • Planlegg en stor åpningskveld: Det er vanligvis flere mus som blir fanget den første natten. Sett opp et stort antall musefeller og bruk ulike typer agn for å sikre en vellykket start.

musefelle åte

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor klarer ikke fella å fange musen?

 • Vektfølsomhet: Noen ganger er vekten av musen for lav til å utløse mekanismen.
 • Åtebehandling: Åtet kan være plassert feil, slik at musen kan ta det uten å aktivere fella.
 • Felleplassering: Feil plassering av fellen hvor det ikke er mye museaktivitet.

Hvordan kan mus stjele åtet uten å aktivere fellen?

 • Forsiktig mus: Mus kan være svært varsomme og i stand til å fjerne åtet uten å røre fellens utløsermekanisme.
 • Åtekonsistens: Myke åter som peanøttsmør kan noen ganger slikkes bort uten større bevegelser.

Er det mulig at mus er for kloke til å bli fanget av feller?

 • Læringsdyktige dyr: Mus lærer fra erfaringer og kan unngå feller etter å ha observert andre mus bli fanget.
 • Mistruelighet: Mus kan være mistenksomme til nye objekter i området, inkludert feller.

Hvorfor har musefellen utløst uten at det fanget en mus?

 • Uforutsette utløsninger: Ustabilitet eller støt til fellen kan føre til en falsk utløsning.
 • Andre dyr: Mindre dyr eller insekter kan noen ganger utløse fella.

Kan små mus være for lette til å utløse fellen?

 • Mekanisk toleranse: Fellens utløsermekanisme har ofte en vektgrense som må overgås.
 • Justering trengs: Noen fellers følsomhet kan justeres for å fange lettere mus.

Hva er de mest vanlige feilene å unngå ved oppsetting av musefelle?

 • Utilstrekkelig åte: Å bruke for lite eller uegnet åte kan hindre fangst.
 • Ignorering av omgivelser: Å plassere feller på steder med lav museaktivitet.
 • Hyppighet av inspeksjon: Å ikke sjekke eller tømme fellen regelmessig kan redusere effektiviteten.

Ønsker du å bekjempe mus selv, er det viktig at du bruker gode musefeller. Kvalitet på feller er viktig for at du skal fange mus effektivt. Vi anbefaler disse musefellene som vi bruker selv for å bekjempe mus hos kunder. Ser du at du ikke lykkes med bekjempelsen, ta kontakt med oss i Skadedyrkontroll 1 AS for hjelp eller veiledning.

 

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top