Om Oss

Vi i Skadedyrkontroll1 ønsker å gi våre kunder den beste service og skadedyrtjeneste i landet.

I områdene vi ikke dekker selv, samarbeider vi med små lokale selskaper som innehar høy kompetanse og høy integritet.

Miljø og samfunn

Skadedyrbransjen har i de senere år opplevd en kraftig utvikling mot en grønnere linje innen skadedyrkontroll.

Skadedyrkontroll1 arbeider for å være i fremste rekke når det gjelder å redusere miljøpåvirkning, vi arbeider offensivt for å senke bruk av kjemikalier og produkter som setter et negativt avtrykk på miljøet. Dette krever at våre medarbeidere hele tiden er oppdatert på de siste trender og utvikling i vår bransje.

Vår kompetanse sikrer våre medarbeidere og kunder fra å bli utsatt for mer stoffer med negativ miljøpåvirkning enn nødvendig. Våre teknikere og smareidspartnere blir kurset i nye metoder og ny forskning jevnlig. Dette siikrer at du som kunde alltid får den beste metoden for å løse ditt problem.

Skadedyrkontroll1 er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Vi prioriterer Helse, Miljø og Sikkerhet, og vi arbeider utfra substitusjonsprinsippet. Derfor velger vi alltid det produkt eller metode som gir minst avtrykk på miljøet, men som allikevel gir ønsket effekt.

Vi arbeider innen en utsatt bransje, og selv små feil kan føre til store konsekvenser, så forebyggende arbeid er særdeles viktig. Rutiner på fast rapportering, risikoanalyser og interne krav er en viktig del av vårt arbeid.

Vi har lang erfaring med å takle de fleste skadedyrproblemer. Vi tilpasser våre tjenester etter dine behov.

Skadedyrguide

Skadedyr kan påføre oss store økonomiske tap og ubehag. Les litt om de vanligste skadedyrene i Norge her.

Ønsker du høy kompetanse på skadedyrkontroll?

Gratis befaring av din bolig eller bedrift.