Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Rødmus

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Rødmus

Utseende

 • Rødbrun rygg, gulbrune sider, oftest gråhvit underside
 • Kroppslengde 8-12 cm, hale 2,5-4 cm (tett håret), 20-40 gram
 • Små ører, litt butt snute
 • Ekskrementer: 6-7 mm, sylindriske, avrundete ender
rødmus

Biologi og adferd

Rødmus finnes fra Salten og nordover. Den har 1-4 kull om sommeren. Den yngler ikke inne i bygninger, men trekker ofte inn om høsten. Musa er nattaktiv, en god klatrer og trives best i skogsterreng, men også i mose og lyngmark. Føden består hovedsakelig av frø, knopper og bær, men også smådyr og fugleunger.

Skade

Musa gnager på alt, og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Den forurenser med urin og ekskrementer. Lukt etter døde dyr, urin og ekskrementer forekommer. Avføringen kan inneholde diarefremkallende smittestoffer, og musa kan spre smitte fra urene til rene områder. Rødmus er antatt reservoarvert for musepest i Nord-Norge.

Forebygging og bekjempelse

 • Steng alle sprekker og hull større enn 6mm
 • Bruk metallnetting, metallplater e.l. som dyrene ikke kan gnage gjennom.
 • Fjern tilgang på mat og vann
 • Fjern søppel, busker og kratt rundt bygninger
 • Feller plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene beveger seg.
 • Åtestasjoner med forgiftet åte kan brukes om det er mange dyr over et stort område. Vær obs på luktproblem fra kadaver.
 • Lydskremmere har ingen effekt.

Ekskrementer fjernes  med  såpevann  og  klut  (ikke  kost/støvsuger). Bruk hansker og eventuelt munnbind.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med mus i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top