Rotte

Utseende
• Brun, grå eller sort rygg, lys buk
• Kropp 18-25 cm, hale 15-21 cm
(kortere enn kroppen, tykk ved
rota, hårløs, tofarget)
• Ekskrementer oftest: 2,0-2,5
cm, butt i ene enden, skinnende sorte, lagt samlet

rotte

Rotte i hus

Biologi og adferd

Rotte (Brunrotte) finnes over store deler av landet, spesielt i byer og på gårder. Den har tilhold i bygninger, utendørs eller i kloakksystemer. Rotta er en dyktig klatrer og den er hovedsakelig nattaktiv. Reproduksjonen
kan foregå hele året, men er normalt størst vår og høst (3-6 kull er vanlig). Rotta foretrekker frø og korn, men er altetende. Rotter spiser på all slags mat og dyrefôr, og de kan ødelegge innpakninger.
Matvarer, gjenstander og miljøet for øvrig forurenses med urin og ekskrementer. Rotter gnager på alt fra vegger, gulv, tak, isolasjon, inventar og klær til ledninger, kabler, vann- og avløpsrør. Dyr som dør inne i vegger og gulv kan forårsake et betydelig luktproblem. Avføringen kan inneholde diaréfremkallende smittestoffer. Brunrotte har ofte en aksjonsradius på 8-30 meter fra bolet.

Forebygging og bekjempelse

• Steng alle sprekker og åpninger større enn 12 mm. Bruk metallnetting, metallplater e.l. som dyrene ikke kan gnage gjennom.
• Fjern tilgang på mat og vann.
• Fjern søppel, rot, busker og kratt rundt bygninger.
• Klappfeller med ulike åter plasseres langs vegger, under paller
og maskiner der dyrene går.
• Lydskremmere har ingen effekt.

Ekskrementer fjernes med såpevann og klut (ikke kost/støvsuger).
Bruk hansker og eventuelt munnbind.