Trenger du hjelp med skadedyr?

Rottegift musegift

Rottegift og Musegift

Bruk av giftig åte mot gnagere kan være forbundet med forskjellige former for risiko. Kadaverlukt etter døde rotter eller mus i vegger eller gulv. Risiko for at andre ikke tilsiktede dyr får i seg gift, enten direkte, eller i forbindelse med at de spiser mus eller rotter som har spist gift. Bruk av gift er forbeholdt autorisert personell for at dette skal foregå på en så trygg måte som mulig,  hvis det viser seg å være nødvendig med slike tiltak.

Det er fremdeles lov å bruke musegift inne i boliger, dette selges i låste åtestasjoner på skadedyrproffen.no

Rottegift

-Åtemidler mot gnagere kan bestå av forskjellige typer giftstoffer, noen av disse er spesielt beregnet på rotter. Disse stoffene inneholde som regel en form for antikoagulent(blodfortynnende) som gjør at rotter faktisk dør av indre blødninger. Disse stoffene er dødelig for alle pattedyr eller fugler som inntar dem og er ikke bare giftige for rotter.

Åtestasjoner

Musegift

Musegift består i all hovedsak av lik type gift som rottegift. Ofte også i samme konsentrasjon. Mot mus er det også andre giftstoffer man kan bruke. En av disse er Alfakloralose, som virker på den måten at kroppstemperaturen på mus synker og de “fryser” ihjel.

Alle åtemidler utgjør en høy risiko for forgiftning. Dyr utenfor målgruppen kan spise åten eller konsumere en forgiftet rotte og dermed innta så høye mengder at det kan være dødelig.

-Hvis du velger å bruke forgiftet åte, bør du være klar til å håndtere di mulige konsekvensene

-Gnagere vil sannsynligvis dø på steder der de ikke kan hentes. Lukten av et dødt dyr vil vedvare i flere uker til flere måneder.

-Hvis du eller naboene dine har katter eller hunder, kan de dø eller bli akutt syke av å spise forgiftede gnagere.

-Rovfugler som ørn og ugler eller andre rovdyr som lever i naturen kan dø av å spise forgiftede gnagere

-Hvis du etter å ha vurdert risikoen for barn, kjæledyr og dyreliv ved bruk av åtemidler og bestemmer at dette er nødvendige, ta disse forholdsreglene for å redusere risikoen:

-Les og følg alltid etikettinstruksjonene og øvrig lovgivning.  Du kan være ansvarlig for skader som følge av at du ikke følger gjeldende lover.

-Innendørs, plasser bare åtestasjoner på steder som er helt utilgjengelige for barn og kjæledyr. Når alle tegn på gnagere er borte, må du fjerne stasjonene omgående.

For å oppnå et vellykket resultat kreves det ofte en kombinasjon av tiltak. Ved å bruke en multitaktisk tilnærming for å håndtere gnagere, reduseres risikoen for å håndtere fremtidige angrep siden en betydelig del av puslespillet er forebyggende tiltak som fjerning av inngangspunkter, sanitasjon og redusere vegetasjon rundt bolig samt eliminere mat- og vannkilder som tiltrekker rotter og mus.

I Norge er det begrenset tilgang på forgiftet åte mot gnagere å få kjøpt uten tillatelse.

På folkemunne sies det at rotter eller mus blir tørste og søker vann etter inntak av gift, slik at de dør ved en vannkilde ute. Dette er ikke sant.

Ta kontakt for hjelp til kontroll av rotter eller mus.

For mer informasjon om gnagergift og potensielle farer se her

Ta kontakt med skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale om ditt problem. Det koster ingenting å ringe oss. Vi kan bistå med gratis befaring for å se hva vi kan gjøre for deg.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Larvik

Oslo

Bærum

Bergen

Moss

Ås

Tønsberg-Horten

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale