Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Sagtannet melbille

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Sagtannet melbille

Utseende

  • Seks små tenner på hver side av brystet
  • Flattrykt kropp
  • 2,4-3,2 mm lang
  • Larven er gulhvit med brunt hode og sparsomt behåret
sagtannet melbille

Biologi og atferd

Sagtannet melbille hører med til familien skogflatbiller (Silvanidae). Billen er av tropisk opprinnelse og finnes bare innendørs i Norge. Dette er en aktiv krabat som kan klatre opp loddrette glassflater, spre seg raskt til nye esker og rom og gjemme seg bort i kriker og kroker. Sagtannet melbille kan leve i alle slags tørre matvarer både fra planter og dyr. Mest vanlig er den i korn og melvarer. Den forekommer i tørre matvarer i lager, butikker, bakerier, fabrikker og bolighus. Formeringen er sterkt avhengig av temperatur og fuktighet. Ved 25°C tar utviklingen fra egg til voksen vel fire uker, raskere ved høyere temperatur. Formeringen stanser opp ved temperaturer under 18°C. Voksne biller kan leve i opptil tre år. Det kan raskt bli mange biller.

Skade

Billen gjør i hovedsak skade gjennom å forurense matvarene den oppholder seg i med ekskrementer, døde individer og larverester. Billen kan også ødelegge såkorn og maltkorn fordi den spiser kimen så kornet mister spireevnen.

Forebygging og bekjempelse

  • Hold temperaturen i lagre under 18 °C.
  • Sørg for godt renhold av lokaler og
  • Bruk av tett, forseglede matbeholdere
  • I husholdninger bør angrepne matvarer kastes, andre matvarer bør oppbevares i tette bokser og det bør støvsuges

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top