Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Mus som skadedyr - Dette bør du vite om de små gnagerne

Du har kanskje hørt de kravle rundt i tak eller vegger, eller enda verre, funnet de i kjøkkenskapet. Å få mus i hus eller andre bygninger er ofte en ubehagelig opplevelse. Selv om de kan se nokså søte og uskyldige ut, kan de forårsake store ødeleggelser på boliger og bygninger. I denne artikkelen vil vi forklare litt om de ulike artene som finnes i Norge. Hvilke skader de kan gjøre og hva du bør gjøre hvis du har problemer med disse skadedyrene.

mus
mus
Mus som skadedyr - Dette bør du vite om de små gnagerne

Du har kanskje hørt de kravle rundt i tak eller vegger, eller enda verre, funnet de i kjøkkenskapet. Å få mus i hus eller andre bygninger er ofte en ubehagelig opplevelse. Selv om de kan se nokså søte og uskyldige ut, kan de forårsake store ødeleggelser på boliger og bygninger. I denne artikkelen vil vi forklare litt om de ulike artene som finnes i Norge. Hvilke skader de kan gjøre og hva du bør gjøre hvis du har problemer med disse skadedyrene.

Musearter i Norge

I Norge finnes det hovedsaklig tre arter som oppholder seg i boliger eller andre type bygninger: husmus, liten skogmus og stor skogmus. Det er kun husmus som yngler innendørs gjennom hele året, og disse kan få opp mot åtte kull med 12 unger hver per år. Dermed kan funn inendørs av disse raskt utvikle seg til å bli et enormt problem både for folk som bor der og selve bygningen.

Mus identifiseres av sine avrundede ører, spisse snute, lange hale, ensfargede pels og lille kropp. Voksne individer er som regel mellom 6-10 centimeter lange og veier omtrent 28 gram. Hannene er noe større enn hunnene. På grunn av sin størrelse kan de trenge seg gjennom hull eller sprekker med en diameter på kun seks millimeter.
Skogmus yngler vanligvis ikke innendørs, men kan ofte trekke seg inn i boliger om høsten for å overvintre der. Selv om de ikke yngler inne i boliger på samme måte som husmusa, kan de likevel skape betydelige skader og ubehag i boliger.
Mus må ikke forveksles med rotter, som er betydelig større. Nettopp på grunn av at de er såpass mye større, er det ikke like vanlig å få rotter i boliger. Disse er oftere å se i kjellere, kloakksystemer og våningshus, i tillegg til søppelfyllinger. Mus har derimot en tendens til å invadere boliger og forårsake strukturelle skader.

mus

Skader forårsaket av mus

Oppdager du at du har disse skadedyrene innendørs i boligen din, bør du være svært oppmerksom på omfanget av skader de kan forårsake. I verste fall kan de føre til vannskader, eller til og med brann. Gnagerne oppdages ofte ved at man hører lyder i vegger og tak, finner avføring eller ser skader på matvarer. Vanligvis kommer de seg inn via små sprekker eller åpninger i boligen. Det hender også at man finner gnagerne i garasjen.
Når de først har kommet i hus kan de forsårsake skader på en rekke gjenstander. De vanligste skadene er på matvarer, klær og mer alvorlige gjenstander som strømledninger og vannrør. I manfge tilfeller gnager de på strømledninger. Da er det en reell fare for at det kan begynne å brenne i boligen. Andre aktiviteter som kan skape brannfarlige situasjoner er når de tar seg inn i større elektriske apparater for å bygge reir der. Dette kan føre til kortslutning og/eller brann. Gnagingen kan også som nevnt skje på vannrør, noe som kan føre til lekkasjer og fuktskader. Dersom disse ikke oppdages i tide, kan det bli dyrt å rette opp i skadene.
Disse dyrene spiser gjerne på all slags mat og dyrefôr de får tilgang til. I tillegg forurenser de mat og området rundt med urin og ekskrementer. Man ser ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger der de har kommet seg inn.
Mus kan også skape en del dårlig lukt som kommer fra avføring eller døde dyr. Man kan også i noen tilfeller bli syk, siden disse dyrene kan være bærer av en del sykdommer som kan smitte over på mennesker.

Dette bør du vite om mus

Det er flere ting du bør vite om mus, slik at du lettere kan håndtere problemer som følger disse skapningene. Her kommer derfor en liste av de viktigste faktaene:
– Mus er territorielle skapninger: De har en tendens til å holde seg innen 10 meter fra reirene sine. Mat lagres i matbuffere som vanligvis ligger innenfor tre meter fra reiret. Dette er også for å beskytte seg mot trusler som å bli tatt av rovdyr.
– Gode klatrere og svømmere: De klatrer lett opp glatte overflater og vegger, samt hoppe opp til 30 centimeter høyt. I tillegg er de gode svømmere.
– Nattaktive: Gnagerne er ofte aktive på nattestid, og vil som regel bruke denne tiden til å lete etter nye matkilder.
– Umettelig sult: Med en voldsom appetitt spiser de mellom 15-20 ganger om dagen. De er å regne som altetende, men dietten er hovedsaklig plantebasert da de foretrekker frukt, korn, røtter og planter for å nevne noe. Disse skadedyrene har også tilpasset seg til å leve av matrester fra mennesker og kjæledyr, som kan inneholde kjøtt.
– Rask formering: Når hunnene er omtrent to måneder gamle er de klare til å formere seg. Graviditeten varer normalt sett i 19 til 21 dager, og allerede 24 timer etter fødselen vil hunnene være klare til å bli gravide igjen. Levetiden til mus er mellom ett til to år.

Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale
Våre teknikere kan hjelpe med alle typer skadedyrproblemer. Ta kontakt nå for en gratis samtale

Ta kontakt

Scroll to Top