Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyr som liker fuktighet

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skadedyr som liker fuktighet

Skadedyr liker fuktighet

Mange insekter som kommer inni våre hjem, kommer inn fordi de finner et miljø de trives i. Ofte er fuktighet en viktig faktor, når insekter finner et sted de trives godt.

Hvilke insekter liker Fuktighet? 

Skadedyrene er eksperter på å finne seg miljøer hvor de har gode levevilkår. Høy luftfuktighet om sommeren kan øke antallet skadedyr som kommer inn i hjemmet ditt. Fuktskader, dårlig ventilasjon, dreneringsproblemer,ellerrettog slett feil bruk av bolig, kan være årsaker til at insektertrives godt i noen boliger. Noen av disse skadedyrene kan i kombinasjon med fukt/råte, skade boligen din så kraftig at store kostnader vil påløpe for å rette opp skadene, derfor bør man så raskt som mulig sette igang tiltak dersom man finner tegn på skadedyr i boligen.

angrep av borebiller

Insekter som trives ekstra godt i fuktige miljøer er: sølvkre, borebiller, edderkopper, munkelus, støvlus, sukkermaur og stokkmaur. Det er også mange som mener skjeggkre krever fuktighet for å trives, men skjeggkre har vist seg å være veldig flinke til å overleve i tørrere miljøer. 

Hvordan bli kvitt disse inntrengerne?

Dersom man oppdager skadedyr som trives i fuktighe miljøer ihjemmet sitt, er dette en klar indikasjon påat det er et fuktproblem i boligen. Dette bør utredes og finne ut om dette skyldes en skade, eller om årsaken til at fuktigheten i boligen er høy, kan være dårlig ventilasjon, drenering eller andre årsaker. Å finne ut av dette er viktig for å  holde fuktighetsnivået i hjemmet ditt under kontroll.

Hvordan løse fuktproblemer?

Fuktproblemer kan løses på mange måter. Når man har funnet årsaken vil normalt sett løsningen si seg selv. Men i noen tilfeller kan løsniingen være tilnærmet umulig, slik at vi må finne metoder som kan begrense dette så mye som mulig. I Norge var det normalt å bygge boliger rett på fjell tidligere. Dette kan være utfordrende med tanke på fuktighet, siden vann da vil kunne komme ned fra fjell for å trenge inn i boligen via bunn på grunnmur. Da er det veldig vanskelig å utbedre en drenering for å få ledet vannet bort. 

I slike tilfeller kan mekaniske avfuktere hjelpe til med å fjerne overflødig fuktighet inne. De bidrar også til å kontrollere fremtidige problemer med fuktighet. Installasjon av ventiler og vifter kan i noen tilfeller være nok dersom ikke fuktighetsnivåene er altfor høye. Tiltak for å redusere luftfuktighet reduserer også faren for skadedyr og andre fuktrelaterte problemer i ditt hjem.

I Norge er det også mye boliger som har krypkjeller som ofte har fuktighetsnivåer over anbefalte nivåer. Ved å instalere en avfukter i kjelleren, vil fuktigheten kunne kontrolleres, slik at boiligen ikke blir ødelagt av fukt, råte, eller  skadedyr. Dette vil også skape et sunnere miljø og bedre miljø i etasjene over.i går her igjennom hvordan en luftavfukter kombinert med andre løsninger kan redusere luftfuktigheten og forbedre luftkvaliteten i hjemmet ditt.

Konklusjon

Mange insektarter trives i fuktige miljøer, og fuktighet kan være en yngleplass for insekter. Overdreven og konstant fuktighet er den viktigste tilstanden som gjør at mange typer skadedyrsangrep kan spre seg og vedvare.

Har du problemer med fuktighet og skadedyr, ta kontakt med oss i Sørlandet skadedyrkontroll for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre, eller hvilke tiltak vi anbefaler for å løse dine problemer.

Ta kontakt med Sørlandet skadedyrkontroll for en uforpliktende samtale om ditt problem. Det koster ingenting å ringe oss. Vi kan bistå med gratis befaring for å se hva vi kan gjøre for deg.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Larvik

Oslo

Bærum

Bergen

Moss

Ås

Tønsberg-Horten

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top