Vanlige skadedyr i Norge

 

Skadedyr kan føre til skader på bygninger, smitte av sykdommer, psykiske og fysiske ubehag. Vi bruker miljøvennlige og effektive metoder for å løse skadedyrproblemer.

 

I Norge har vi en natur hvor mange dyr har en viktig plass i økosystemet. De fleste insekter og dyr som vi anser som skadedyr, lever fritt i naturen og har sin nytteverdi der. Men når disse insektene eller dyrene kommer seg inn i boliger eller andre bygninger hvor de ikke har en naturlig plass, er det viktig at vi så tidlig som mulig gjør tiltak for å fjerne dem før de rekker å gjøre skade, eller forårsake for mye ubehag.

Det er først når dyr utøver en skade, eller trussel om skade at vi kan betrakte det som et skadedyr. Vi har stor respekt for dyrelivet og derfor er det viktig at skadedyrkontroll foregår på en miljøvennlig og effektiv måte.

Med lite eller ingen bruk av giftige preparater hjelper våre autoriserte skadedyrbekjempere til med å løse dine skadedyrproblemer.

Det er noen dyr som oftere skaper problemer enn andre. Derfor har vi laget en liste over noen av de vanligste skadedyrene, og gir deg noen tips til hvordan du kan identifisere dem.

Mus og rotter vil alltid være et problem der vi bygger og bor. Mus trekker inn i de varme veggene på vinteren og lever av den samme maten som vi spiser. Mens rotter ofte følger kloakksystem og ender opp inne i konstruksjonen.

Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene av rotter og mus i boligen.

Det er som oftest lukt eller lyden av krafsing i vegger og tak, som avslører denne typen skadedyr. Mus og rotter lever i bol og det vil nesten alltid være nødvendig med sanering og grundig opprydding for å bli kvitt problemet.

Dersom du er usikker på om du har rotte eller mus i boligen og velger å forsøke å løse problemet selv. Bruk klappfelle for rotte.

Veggedyr trekker ut fra skjulestedene sine om natten for å suge blod av mennesker. Fra å være nesten utryddet i Norge på 50 tallet, er de nå i enorm vekst, sannsynligvis fordi vi reiser så mye. Disse dyrene lever ikke ute, men blir med oss i kofferter og bagasje når vi er på tur.

Sorte flekker som ser ut som jordslag i ofte i hjørner under senga er ekskrementer etter veggedyr. Dette er det sikreste bildet på at man har fått veggedyr, i tillegg til stikk på kroppen.

Disse dyrene er det vanskelig å bli kvitt og det kreves riktig utstyr og kompetanse for å klare det. Vi anbefaler å bruke en offentlig godkjent skadedyrbekjemper til å gjøre dette.

Kakerlakker er smittebærere av flere sykdommer, blant annet Salmonella, og kan utgjøre en reell trussel for helsen.

Norge er det oftest tysk kakerlakk vi finner. Disse insektene sprer seg fort og kan være vanskelige å bekjempe. Voksne kakerlakker er 1 – 1,6 cm store og derfor relativt enkle å få øye på. Veldig ofte befinner de seg bak kjøleskapet hvor det er tilgang på vann og varme.

For å kunne bli kvitt kakerlakkene er det helt nødvendig først å utføre en kartlegging av art og omfang, for så å legge en plan for bekjempelse. Man må ikke forsøke selv med insektsspray eller andre triks man finner på nett. Det kan gjøre bekjempelsen mye mer omfattende.

Stokkmaur lager ganger og bolig i treverk og kan påføre hus store skader. Vanligvis er det allikevel den lille sukkermauren (Svart jordmaur) som heller oppleves som et problem i hjemmet. De utøver egentlig ingen annen skade enn å være sjenerende.

Man vil gjerne se stier av små maur i nærheten av mat, eller på kjøkkenbenken når man har fått disse i hus. Dette skjer ofte på våren, da det er lite mat å finne ute.

For å bli kvitt maur kreves det normalt en eller annen form for kjemisk behandling.

Stripet Borebille gjør skade i konstruksjonen på bygninger ved at larver gnager ganger i den ytre del av byggets trevirke. Dette svekker trevirkets bæreevne.

1-2 millimeter store hull (flygehull) i trevirket avslører at det er borebiller på ferde.

Stripet borebille trenger en viss mengde fuktighet i treverket for å gjennomføre sin livssyklus. Den trenger 12% fuktighet eller mer i treverket. Dette er høyere enn det er i en normal tørr bolig. Disse bekjempes derfor ved å redusere luftfuktigheten i boligen(kjelleren)Man kan drenere rundt boligen eller montere en fast avfukter. Dette svekker levevilkårene slik at angrepet over tid dør ut av seg selv.

Vi anbefaler alltid at du rådfører deg med en offentlig godkjent skadedyrbekjemper før du iverksetter tiltak selv. Dette kan spare deg for tid, frustrasjon og penger. Skadedyrkontroll er et fag. Vår kompetanse er din trygghet.

Steder vi utfører skadedyrkontrollhjelper til med Skadedyr

Skadedyrkontroll