skadedyrbekjempelse

Skadedyrbekjempelse

Sørlandet skadedyrkontroll. Ta kontakt idag, gratis befaring!

Skadedyrbekjempelse

Vi utfører Skadedyrbekjempelse med de beste kjente metoder. Bekjempelse av skadedyr gjøres etter at årsaken til problemene er kartlagt og fjernet. Skadedyrkontroll er regulert av flere lover og forskrifter i Norge. Skadedyrforskriften og Dyrevelferdsloven definerer hva som er ansett som et skadedyr. Disse regulerer hvordan man i hovedtrekk skal avlive dem dersom det er behov for dette.

Bekjempelse av skadedyr bør altid utføres av en godkjent skadedyrbekjemper. Det er kun lov å utføre tiltak på egen grunn. Alle andre steder sier loven at en godkjent skadedyrbekjemper med offentlig godkjenning brukes. 

Sørlandet skadedyrkontroll

Hva er skadedyrbekjempelse?

Tro det eller ei, det er stor forskjell mellom skadedyrutryddelse og skadedyrbekjempelse. Den ene er en umiddelbar kortsiktig løsning på et problem, og den andre streber etter langsiktige kontinuerlige resultater.

Hva er skadedyrutryddelse?

Skadedyrutryddelse betyr å totalt fjerne skadedyr. Hvis du har kakerlakker eller veggedyr, vil du fjerne 100% av dem raskt. Men for mange andre typer skadedyr, som stokkmaur, sukkermaur, mus eller rotter, vil en total bekjempelse være tilnærmet umulig. Dersom man får maur i boligen, eller mus i hus vil man redusere farer for skader og ubehag, med en langsiktig strategisk plan for skadedyrbekjempelse. Mus og rotter bør stenges ute fra bygg, slik at man ikke opplever ubehag med denne typen skadedyr.

Hva er betyr skadedyrbekjempelse?

Skadedyrbekjempelse er regulering eller forvaltning av en art definert som en skadedyr, et medlem av dyreriket som har en negativ innvirkning på menneskelige aktiviteter. Med skadedyrbekjempelse brukes den til å redusere mesteparten av et skadedyr i og rundt huset ditt. Dette vil imidlertid ikke eliminere alle skadedyr 100%. Målet med skadedyrbekjempelse er å kontinuerlig kontrollere dem.

Effektiv strategisk langsiktig skadedyrbekjempelse innebærer et planlagt skadedyrbekjempelsesprogram. Den første prosessen kan involvere skadedyrutrydder der en pågående angrep umiddelbart blir utryddet. Den langsiktige skadedyrbekjempelsen nuller inn på å håndtere tilstrømningen av daglige skadedyr som har en tendens til å angripe eller dukke opp. Forskjellen er å utrydde en invasjon av edderkopper versus rutinemessige forebyggende skadedyrbekjempelsestiltak som bidrar til å forhindre tilbakevending av problemet.

Hva bør vi velge

Strategisk skadedyrbekjempelse er det klart bedre valget. Å stoppe skadedyrangrep før skader og ubehag blir for store er en mye bedre løsning. Dette reduserer kostnadene for skadedyrkontroll betraktelig. Det er langt rimeligere med forebygging av sakdedyr, enn å fjerne etablerte angrep.

Vær proaktiv ikke reaktiv, for et tilsynelatende ubetydelig problem som ignoreres i dag kan skape store problemer i morgen.

Offentlig godkjente skadedyrbekjempere har en  utdannelse i effektive metoder for hvert spesifikke skadedyr. Alle skadedyr har en grunn til hvorfor de er tilstede og krever grunnleggende forsåelse og erfaring for å fjerne dem fra hjemmet ditt. Det er ikke en metode som passer alle skadedyr. Våre skadedyrbekjemeprere får også intensiv opplæring for å bli tekniker og  tilleggsopplæring gjennom hele karrieren. Etter hvert som forskning og teknologi går fremover, får teknikere videre opplæring for å holde seg oppdatert om skadedyrbekjempelsespraksis med spesifikke skadedyr.

Dette er en metode for å kontrollere skadedyr som insekter og midd ved å bruke andre organismer. Klassisk biologisk kontroll innebærer introduksjon av naturlige fiender av skadedyret som er avlet i laboratoriet og sluppet ut i miljøet. En alternativ tilnærming, er å forsterke de naturlige fiender som oppstår i et bestemt område. Ved å slippe ut flere, enten i små, gjentatte partier, eller i en enkelt storskala utgivelse. Ideelt sett vil den frigjorte organismen avle og overleve, og gi langsiktig kontroll. Biologisk kontroll kan være en viktig komponent i et integrert skadedyrprogram.

Ofte blir mygg i malariaområder kontrollert ved å sette en bakterie som infiserer og dreper mygglarver, i lokale vannkilder. Flere steder i verden brukes det også en sopp (Beauveria Bassiana) for å kontrollere flere typer skadedinsekter, blandt annet veggedyr.

Snylteveps

Mekanisk skadedyrbekjempelse

Mekanisk skadedyrbekjempelse er bruk av metoder som har til hensikt å fange eller avlive skadedyr uten bruk a giftige kjemikalier. Mot rotter og mus kan dette dreie seg om klappfeller, fangstbur, eller mer moderne enheter med f.eks. strøm for å avlive skadedyrene. Mot insekter brukes lysfeller, limfeller inseksgriller eller andre giftfrie metoder for å tiltrekke oss å fange større mengder for å begrense omfang i miljøet.

Multikill felle

Kjemisk skadedyrbekjempelse

Effekten av kjemiske insektmidler har en tendens til å avta over tid. Dette er fordi enhver organisme som klarer å overleve den første applikasjonen, vil overføre genene til sine avkom og en motstandsdyktighet vil bli utviklet. På denne måten har noen av de mest alvorlige skadedyrene resistens mot midler som tidligere hadde god effekt. Dette nødvendiggjør høyere konsentrasjoner av kjemiske midler, hyppigere applikasjoner og rotering av kjemiske formuleringer.

Insektmiddel er formulert for å drepe skadedyr, men mange har skadelige effekter på arter som ikke er målgruppe. Særlig bekymring er skaden på honningbier, ensomme bier og andre pollinerende insekter. De mye brukte neonicotinoidene har blitt forbudt mot blomstrende avlinger i noen land på grunn av deres effekt på bier. Noen insektmidler kan forårsake kreft og andre helseproblemer hos mennesker, i tillegg til å være skadelige for dyrelivet. Det kan være akutte effekter umiddelbart etter eksponering eller kroniske effekter etter kontinuerlig lavt nivå eller sporadisk eksponering. Maksimal restgrense for plantevernmidler i matvarer og dyrefôr er satt av mange nasjoner.

Trenger du hjelp av dyktige skadedyrbekjempere med høy faglig kompetanse? Ta kontakt med Sørlandet skadedyrkontroll AS idag. Hvis du ikke bor i vårt området, kan vi annbefale dyktige teknikere i de fleste områder i Norge.

Ta kontakt med skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale om skadedyrbekjempelse. Det koster ingenting å ringe oss. Vi har egne teknikere fra Kristiansand til Oslo. I andre områder i Norge samarbeider vi med lokale mindre Norske selskaper.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Larvik

Oslo

Bærum

Bergen

Moss

Ås

Tønsberg-Horten

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Likte du denne artikkelen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp