Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll – skadedyrfirma Indre Arna

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skadedyrkontroll – skadedyrfirma Indre Arna

Skadedyrkontroll Indre Arna

Indre Arna er en bygd som over tid har utviklet seg til et sentrum i bydel Arna. Her er Arna stasjon mellom Ulrikstunnelen og Arnanipa (tunnel) på Bergensbanen. Det er viktig å ta godt vare på boligen, ikke bare for å spare tid og penger, men også for å holde eiendommen skadefri og en fin plass å være. Vi har lang erfaring med skadedyrproblemer, og vi vet derfor hvordan de ulike skadedyrene oppfører seg. Vi kan hjelpe deg med både forebyggende og akutte tiltak ved behov.

Skadedyrkonmtroll Indre Arna

Kontakt skadedyrfirma

Hvis du mistenker at du har et skadedyrproblem, bør du kontakte oss i skadedyrkontroll1 for hjelp. Vi har kompetanse, utstyr, erfaring og tilgang på riktige midler for  å bli kvitt alle typer skadedyr. Vi bekjemper mus, rotter, kakerlakker, veggedyr, skkjeggkre, stokkmaur, sukkermaur og mye mer. Vi vil kunne gi deg råd om hvordan du kan forebygge mot skadedyr, slik at du hindrer at skadedyrene kommer tilbake.

Rotter i Indre Arna

Rotter kommer ofte inn via små hull og åpninger i fundament og rørsystem. Vi har lang erfaring med disse dyrene og deres adferdsmønster. Vi vet hvordan å bli kvitt rotter. Våre teknikere og samarbeidspartnere hjelper til med å løse problemer med rotter i hus.

rotte

Mus i Indre Arna

Mus er regnet for å være det største skadedyret i verden. De er ofte et problem utover høsten når gnagere som skogmus trekker inn i boliger. Har du opplevd dette tidligere anbefaler vi at forebyggende tiltak blir satt i gang i løpet av sommeren, eller tidlig høst for å stoppe mus før de er kommet inn. Vi har lang erfaring i å bli kvitt mus og hvordan vi kan forebygge mot mus i huset.

Vi rådfører og hjelper til med å gjøre de rette tiltakene for at du skal få en bolig uten mus.

mus

Maur

Maur er et av de insektene som skaper størst problemer i våre boliger på vår og sommer. Stokkmaur kan i noen tilfeller ødelegge for store verdier. De kan gnage i treverk å lage store reir som kan gjøre at det oppstår svekkelser i bygget. Dersom stokkmaur lager reir i bolig, finner vi ofte vannskader eller fuktproblematikk i det samme området. Vi vet hvordan vi blir kvitt maur og finner årsaken til at problemet med maur har oppstått.

Sukkermaur oppfører seg i mange tilfeller ganske likt som stokkmaur. De er mye mindre i størrelse, men kan også bygge reir i treverk og isolasjonsmaterialer. Sort jordmaur/sukkermaur er ofte mer avhengig av fuktighet i treverk for å gjøre noe vesentlig skade. Vi fjerner maur og gir råd i hva man kan gjøre for å forhindre maur angrep i fremtiden.

sort jordmaur

Insekter i hus

Vi har mange andre typer insekter som også er betydelige skadedyr i Norge. Skadedyr som skjeggkre, veggedyr, borebiller (husbukk og stripet borebille), brun pelsbille, sølvkre og mange andre billetyper kan også gjøre skade eller være utrivelig å få i hus.

Hva koster skadedyrkontroll?

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, vil det altid bli snakk om pris for å bli kvitt skadedyrene. Dersom man starter med skadedyrbekjempelse feil vil man i mange tilfeller ende opp med store ekstrakostnader. Ofte er det billigere og bedre å ringe en skadedyrtekniker for hjelp før angrepet blir for omfattende.. Når skadedyr skal bekjempes må vi tenke også på miljøet. kontrollere skadedyr bør utføres på en måte som begrenser bruken av kjemiske preparater så mye som mulig. Vi reduserer miljøpåvirkningen og tilbyr våre kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø. Fra vår avdeling i Indre Arna kan vi raskt rykke ut for å utføre skadedyrkontroll i hele nærområdet. Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som ofte fører til problemer  med vår lokalkunnskap. Vi vil raskt gjøre tiltak som sikrer at skadedyrene gir så liten innvirkning som mulig hos våre kunder.

Konklusjon

Vi har lang erfaring med bekjemepelse av skadedyr og har sett det meste. Dersom du har problemer med skadedyr av noe slag, kan vi hjelpe. Alle våre teknikere er godkjente og har lang erfaring med skadedyr.

Hvis du oppdager skadedyr i din bolig, vil det være noe som påvirker din hverdag negativt. Det kan være vanskelig å bli kvitt dem og mange vil forsøke mange kjerringråd og usikre metoder. Imidlertid kan du gjøre livet ditt enklere ved å la skadedyrkontroll1 bli kvitt skadedyr raskt og effektivt.

Litt om Indre Arna

Indre Arna er et tettsted som over tid er utviklet til senter i bydelen Arna. Her ligger Arna stasjon mellom Ulrikstunnelen og Arnanipa (tunnel) på Bergensbanen og litt høyere oppe ligger Arna gamle stasjon på severdighet Gamle Vossebanen og severdighet Ådnatun museum.

Bussterminalen, Arna kirke samt handlesenteret Øyrane Torg ligger i bunnen av Arnavågen. Der ligger og småbåthavnen og utløpet for Storelva/Arnaelva.

Badeplasser er Kalvtrevik, Hegglandsviken badeplass på østsiden av Arnavågen, og Holmen badeplass på vestsiden.

Bebyggelsen i Indre Arna ligger i all hovedsak på østsiden av Arnadalen. Bydelssenteret i Arna ligger på Øyrane Torg.

Informasjon er hentet fra Wikipedia

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top