Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll Kristiansand

Markedets beste metoder for Skadedyrkontroll. Lokalt skadedyrfirma utfører Skadedyrbekjempelse uten at det er fare for miljø og helse. Trenger du hjelp eller råd fra en profesjonell skadedyrkontrollør? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Skadedyr er et økende problem i Agder. Det milde fuktige klimaet vi har langs kysten vår, gir gode vekstvilkår for en del av insektartene som bor her.  Noen av disse kan skape bygningsskader og ubehag.

Våre teknikere er kjent med de lokale forholdene på Sørlandet, de er opplært i å bruke miljøvennlige metoder som fjerner eller forebygger skadedyrproblemene vi normalt sett har i denne landsdelen. Vårt mål er å ikke belaste naturen vår unødig.

Den viktigste bekjempelsesmetoden er alltid å holde skadedyr ute. Holder man skadedyr ute fra boligen er faktisk ikke dyret å anse som et problem.

De mest vanlige skadedyrene er mus, rotter, stokkmaur, sukkermaur, skjeggkre,  husbukk og veggedyr

Rotter og mus krever mat, husly og vann. Ly gir beskyttelse mot rovdyr, vær, og et gunstig sted å formere seg. Selv om gnagere trenger vann, er dette veldig varierende etter art. 

Tilgang på mat og vegetasjon er påvirket av menneskelige aktiviteter. Vi bruker i dag eksklusjon og behandlingsmetoder for å bli kvitt gnagere. Dette er en trygg og kostnadseffektiv metode som gir et varig resultat.. Tiltak som tetting av gjennomføringer og andre inngangspunkter forhindrer gnagere fra å komme inn i bygninger og hjelper deg å unngå en invasjon. Våre godkjente teknikere har lang erfaring og høy kompetanse på effektive metoder. Vi vet hvordan vi kan fjerne gnagere fra boligen din. Den skal også holdes fri for rotter og mus i fremtiden.

hvordan ser rotter ut

Vårt inneklima har vist seg å være gunstig for skjeggkre og det er derfor blitt vanlig å finne i norske bygg. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og kan i helårsoppvarmede boliger opptre i alle rom. Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er opp mot tre år. Til tross for at skjeggkre kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en dårlig næringskilde for skjeggkre. Skjeggkre krever tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling. Disse insektene er ikke i stand til å gå igjennom sine vekststadier på enkle dietter bestående kun av karbohydrater.

Evnen til å overleve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt de senere stadier i utviklingen. Hos insekter er produksjon av egg koblet til høyt inntak av proteinrik føde. Skjeggkre vil sannsynligvis ikke kunne være reproduktive dersom matkilde kun består av cellulose. Andre insekter som kommer inn I habitatet til skjeggkre vil kunne være en god kilde til proteiner. (eks. Fluer)

skjeggkre

Stripet borebille hører med til familien borebiller (Anobiidae), underfamilien stripeborebiller (Anobiinae). Billen er vanlig i kyststrøk, ofte i kjellere, i bartretrevirke, i mindre grad i løvtre. Flygehullene på treoverflaten er sirkelrunde 1-2 mm brede. Larvegangene er under 2 mm brede og går på kryss og tvers i veden. Boremelet er lyst. For å sjekke om angrepet er aktivt, kan flygehullene merkes eller tettes, for så å se om nye hull oppstår. 

Larvene bruker to eller flere år på sin utvikling. Forpuppingen skjer fra mai til midten av juli. De voksne billene klekker og gnager seg ut fra slutten av juni til begynnelsen av august. Paring kan skje i puppekamrene og egglegging skjer kort tid etter klekking. Antall egg varierer mye, men 20-40 er vanlig. Skadene vil bli størst om treverket kun består av splintved. Hvis ved-fuktigheten ligger mellom 18 og 30 % og temperaturen er i overkant av 20 °C i sommermånedene. Under slike forhold kan treverket bli helt oppspist. Larvene kan også skade fuktige bøker (”bokorm”).

stripet borebille

Veggedyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder. Veggedyr spres med reisebagasje og brukte møbler/gjenstander. Har veggedyret etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre l andre rom eller leiligheter i samme bygg. På dagen gjemmer dyrene seg i nærheten av soveplasser, i sprekker i senga, bak listverk, i skap osv. De kan overleve lenge (mange måneder) uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og mat tilgang.

Veggedyr

Maur

Maur som anlegger reir innendørs, kan ødelegge myke byggematerialer som råteskadet trevirke eller isoporisolasjon. Maur utendørs (inkludert flygemaur) og maur som kommer inn etter mat på våren kan være til irritasjon.

Forebygge maurangrep kan gjøres ved for eksempel å bruke grus istedenfor sand under heller utendørs. Tett igjen sprekker og hull i grunnmur, ha insektnett i lufteluker og unngå myke byggematerialer innendørs. Ha grov stein/pyntestein inn mot grunnmur istedenfor bed.

Hvis du allikevel ønsker blomsterbed langs grunnmur. Ha avstand mot husvegg, og velg gjerne planter som ikke bladlus liker, for maur “melker” bladlus for honningdugg.

stokkmaur kontroll

Viktig å finne ut hvilket skadedyr du har

Det første du må gjøre for å bekjempe skadedyr er å identifisere hva slags dyr du har fått i hus. Det er slett ikke alle dyr du finner innendørs som i seg selv er et skadedyr eller som trenger å bekjempes. Mange dyr forviller seg inn, men finner veien ut selv etter kort tid.

Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse. Da dette er en art som tilfeldigvis har forvillet seg inn. Derfor vil den raskt dø av seg selv. Kommer du derimot over tysk kakerlakk skal denne arten bekjempes.

Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags art man finner, siden mange arter er veldig like. Vi kan hjelpe deg med å identifisere om du har et skadedyrproblem, og eventuelt i hvilket omfang det forekommer.

Når vi utfører skadedyrkontroll i Kristiansand er det ofte skjeggkre, sukkermaur, mus, rotte eller veps er utfordringen. Uansett hvilke dyr eller insekt som skaper problemer for deg, har vi utstyr og kompetanse til å fikse problemet på en effektiv måte.

Forebygge

Det beste er selvfølgelig om man ikke får for et skadedyrangrep i det hele tatt. For å unngå det, bør man forebygge. Vi har service og vedlikeholdsavtaler som går ut på at vi jevnlig kontrollerer for problemer som skadedyr. På den måten kan vi ligge i forkant av problemet. Da kan vi forebygge økonomisk belastende skader. Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige inspeksjoner etter behov og utformer en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer kontrollen og tilstand på bygget. Her vil også tiltak til ytterligere sikring eller bekjempelse formidles, dersom det oppstår behov for det. 

Hjelp med skadedyrbekjempelse i Kristiansand

Dersom du er utsatt for et skadedyrangrep vil vi hjelpe til å løse dette problemet. Vi bruker trygge, effektive metoder og utstyr for å fjerne skadedyr. På den måten setter vi et minimalt avtrykk miljøet.

Alle våre skadedyrteknikere er offentlig godkjent og lang erfaring med håndtering av skadedyr.

Les mer om forskjellige skadedyr her

Innhold

Scroll to Top