Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll Larvik

Skadedyrkontroll skal utføres på en trygg og effektiv måte.

Det å finne årsaken til hvorfor vi blir rammet av skadedyr er ikke alltid like lett. Våre lokale dyktige teknikere er trent på å lete etter årsaken skadedyrproblemer. Vi ønsker å hjelpe deg!

Våre metoder er uten fare for miljø og helse. Vi velger alltid den sikreste bekjempelsesmetoden for en trygg og sikker bekjempelse.

Trenger du hjelp fra en skadedyrtekniker? Våre skadedyrbekjempere er godkjent fra Folkehelseinstituttet og har lang fartstid i bransjen. Fyll ut kontaktskjema så kontakter en skadedyrbekjemper deg så fort vi har mulighet. Eller ta kontakt på chat nede til høyre, så svarer vi direkte hvis vi er ledige.

Lokal Norsk Skadedyrkontroll. Vi kommer i anonyme biler, uten reklame for våre tjenester.

Ta kontakt

Skadedyr er et økende problem i Larvik. Det milde fuktige klimaet vi har, gir ypperlige levekår for en del av artene som ofte skaper bygningsskader og ubehag.

Alle i vårt skadedyrfirma er opplært i å bruke miljøvennlige metoder som fjerner eller forebygger skadedyrproblemet uten å belaste omgivelsene unødig. Den viktigste bekjempelsesmetoden er alltid eksklusjon. Holder man skadedyr ute fra boligen er faktisk ikke dyret å anse som et problem.

De mest vanlige skadedyrene er musrotterstokkmaursukkermaurskjeggkreStripet borebillehusbukk og veggedyr.

Skadedyrkontrol larvik

Larvik er en kystby og har et relativt mildt klima med høy fuktighet store deler av året. Dette gir gode levevilkår for mange skadedyr som man ikke ønsker å ha i hus og andre bygninger.


For at et dyr eller insekt skal anses å være et skadedyr må det foreligge en skade, eller en trussel om skade. Det er ikke nok å se en mus eller annet dyr i nærheten av boligen. Noen dyr kan bære smitte, mens andre kan ødelegge boliger ved å svekke konstruksjoners bæreevne.

Uansett hva slags skadedyr du er utsatt for, har vi både utstyr og kompetanse til å hjelpe deg med problemet

skadedyrbekjempelse
Det kan være vanskelig å vite med sikkerhet om man faktisk er utsatt for skadedyrangrep. Mange ganger vil det første tegnet være bare en fornemmelse om det er noe som ikke helt stemmer.

Tegn på at du har skadedyr kan være:

  • Krafsing i vegger og tak – Kan være tegn på mus og rotter.
  • Lort og ekskrementer – Synlig lort forteller at et dyr har vært til stede.
  • Endret lukt – Musereir gir eksempelvis lukt som minner om ammoniakk.
  • Gnageskader – Synlige skader på treverk og tekstiler.
  • Levende eller døde insekter– Teppebiller eller tekstilmøll samles ofte i vindusåpninger.

Selv om man gjerne ser etter tegn på skadedyr, kan det være veldig viktig å merke seg at skadedyrene i seg selv også kan være tegn på at noe annet som ikke er helt i orden.

Har du for eksempel mange sølvkre, skrukketroll, borebiller eller stokkmaur i huset, er dette gjerne et tegn på at huset har et fuktighetsproblem. Sølvkre livnærer seg gjerne av muggsopp. Man bør kontrollere grundigere dersom man opplever noen av disse insektene.

Duer som oppholder seg på taket kan være et tegn på at taket ikke er tett og at det finnes en vei inn. Dette er oftere et problem i bygårder og i næringsbygg. Dersom duene kommer inn i bygget vil de grise til, legge igjen avføring og kan i verste fall spre sykdom.

Når vi inspiserer og kontrollerer for skadedyr utarbeider vi en skriftlig rapport som beskriver våre funn. Art, omfang, tilstand på bygget, og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse, vil bli beskrevet. 

Videre veiledning om skadedyr finner du her

Stripet borebille Kristiansand

FNs naturpanel sier at ca. 2000 arter er utrydningstruet i Norge. Noe av årsaken er at nye arter har kommet inn i faunaen og presser ut andre arter. Et eksempel er skjeggkre som dukket opp i 2013.

Det er med stor respekt for artsmangfold og fauna at vi sikrer bygninger, verdier og menneskers helse. Derfor bruker vi så skånsomme metoder som mulig når vi fjerner skadedyr, med minimal eller ingen bruk av giftige preparater.

Skadedyr er noe som påvirker din hverdag. Det kan være vanskelig å bli kvitt dem, og mange mennesker er ofte ikke villige til å investere tid og penger for å bli kvitt dem. Imidlertid kan du gjøre livet ditt enklere og sikre din bolig ved å lære å bli kvitt skadedyr raskt og effektivt.

Maur

Maur som anlegger reir innendørs, kan ødelegge myke byggematerialer som råteskadet trevirke eller isoporisolasjon. Maur utendørs (inkludert flygemaur) og maur som kommer inn etter mat på våren kan være til irritasjon.

Forebygge maurangrep kan gjøres ved for eksempel å bruke grus istedenfor sand under heller utendørs. Tett igjen sprekker og hull i grunnmur, ha insektnett i lufteluker og unngå myke byggematerialer innendørs. Ha grov stein/pyntestein inn mot grunnmur istedenfor bed.

Hvis du allikevel ønsker blomsterbed langs grunnmur. Ha avstand mot husvegg, og velg gjerne planter som ikke bladlus liker, for maur “melker” bladlus for honningdugg.

Spør oss om skadedyrkontroll i Larvik

Answered

Answered

skadedyrkontroll

mus

Answered 

Scroll to Top