Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll Oslo

Vi utfører skadedyrkontroll i Oslo og områdene rundt, med trygge og effektiv metoder. Skadedyrbekjempelse av alle typer skadedyr til riktige priser.

Det er ikke alltid å lett å finne årsakene til skadedyr selv.  Vi har lokale dyktige teknikere som er trent på å lete etter årsaken skadedyrproblemer. Vi utfører Skadedyrbekjempelse uten fare for miljø og helse. Vi velger alltid den sikreste metoden for trygghet i hjemmet. Trenger du hjelp fra en profesjonell skadedyrtekniker. 

Ta kontakt

Skadedyr er et økende problem i Oslo og Viken. Det milde fuktige klimaet vi har, gir ypperlige levekår for en del av artene som ofte skaper bygningsskader og ubehag.

Alle i vårt skadedyrfirma er opplært i å bruke miljøvennlige metoder som fjerner eller forebygger skadedyrproblemet uten å belaste omgivelsene unødig. Den viktigste bekjempelsesmetoden er alltid eksklusjon. Holder man skadedyr ute fra boligen er faktisk ikke dyret å anse som et problem.

De mest vanlige skadedyrene er musrotterstokkmaursukkermaurskjeggkreStripet borebille og veggedyr

oslo

Skadedyrbekjempelse i Oslo

Skadedyr er både plagsomme for mennesker og dyr, og kan ødelegge store verdier på kort tid om man ikke får kontroll på dyrene. Skadedyr er uønsket i både bolig og næringseiendommer. Når du finner ut at du sliter med et skadedyr, så ta kontakt og sett i gang tiltak så raskt som mulig. Vi er eksperter på skadedyr og har løst Skadedyrproblemer i mange år.

Mest vanlige skadedyr i Oslo

Dersom du er usikker på hvilket skadedyr du har hos deg, kan vi hjelpe deg med å identifisere dette.

Ikke alle dyr som befinner seg innendørs trenger en bekjempelse. Spesielt på sommerhalvåret er det mange insekter som forviller seg inn og som selv finner veien ut igjen. Dette er også insekter som ikke gjør noen skade og som ikke trenger en bekjempelse.

Våre dyktige teknikere kan raskt identifisere hvilket skadedyr som er problemet. Ofte kan vi finne ut av dette ved å få tilsendt et bilde og litt informasjon fra deg.

Det finnes flere forskjellige typer skadedyr og de krever ulike tiltak.

Noen av de mest vanlige skadedyrene: Skjeggkre, Sukkermaur, RottermusKakerlakkerVeggedyrStripet borebille og Veps,

Ved boligsalg blir det stilt spørsmål om skadedyrsituasjonen i boligen. I dette tilfellet er det veldig trygt å henvise til en skriftlig rapport fra inspeksjon av boligen. Dersom det er gjennomført bekjempelser eller om det er tegn på skadedyr i boligen ved overtagelse er dette beskrevet, og resultater er dokumentert. Mange opplever desverre at det ikke er opplyst om skadedyr ved boligkjøp.

Det er mange metoder for bekjempelse av skadedyr. Vi bruker metoder som setter et minst mulig negativt avtrykk på miljøet, men som gir et effektivt og godt resultat. Våre metoder er basert på forskning og utvikling over lang tid.

Det har vært kunder som har benyttet skadedyrbekjempelse i Oslo der manglende kompetanse og erfaring av dem som utfører jobben. Dette har ført til større problemer senere.

Noen skadedyr kan nemlig bli resistente. Forsøk har vist at en del skadedyr kan overleve hvis de får i seg begrenset med gift. Deres avkom blir da mer motstandsdyktige mot den samme giften. Det er farlig, for da kan man plutselig ha et mye større problem. Derfor bør du velge et skadedyrfirma som har riktig kompetanse når det gjelder bruk av bekjempelsesmidler.

Bedre skadedyrkontroll

Det er godt å vite at du kan få hjelp bare ved å ringe eller sende en epost. Spesielt når du ser et skadedyr, eller lurer på om du har en type i hus. Det er mye bedre å starte «for tidlig» enn for sent.

De fleste visste ikke hva skjeggkre var for bare noen få år siden. Det er mindre enn 10 år siden skjeggkre ble oppdaget første gang i Norge, men disse skadedyrene har spredd seg raskt i norske hjem. Disse insektene gjør ingen skade på bolig, men kan virke psykisk belastende, siden mengden i en bolig kan bli veldig stor. Oslo har hatt en stor spredning av disse insektene de siste årene.

Før var skjeggkre et vanskelig skadedyr å bekjempe, men etter utviklingen av en ny metode med forgiftet åte, har bekjempelser blitt veldig effektive. Åten virker så godt på skjeggkre, at denne typen jobber er å anse som en enkel og grei jobb.

Mus er en vanlig plage

Det er hovedsakelig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks. strømledninger og vannrør.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg og gjøre ganske store skader.

Rotter som tar seg til rette

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Oslo. De tar seg inn gjennom små åpninger og sprekker helt ned til ca. 12mm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode mat og leveforhold kan rotter formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli veldig stort. Oslo har et stort antall spisesteder og restauranter som gjør at tilgangen til mat ofte er stor. Dette fører til at større byer som Oslo ofte opplever større rotteproblemer enn andre byer.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Sukkermaur, også kjent som svart jordmaur

Maur bekjempelse Oslo. Dette er et vanlig skadedyr som gjerne dukker opp i hus på våren. Dersom de finner noe å spise i huset så er en invasjon nært forestående. De kan også dukke opp om vinteren dersom tuen ligger et sted der den holdes varm. F.eks. i nærheten av varme vannrør eller varmekabler.

På spesielle dager kan man plutselig se titusenvis av dem på kort tid, da de svermer. Når de er ute, lander de gjerne på lys biler og liknende. Men hvis de svermer inne i huset så har du en utfordring. Sverming inne er en sterk indikasjon på at maurreir er lokalisert i konstruksjonen av boligen.

Maur bekjempes i dag hovedsakelig med gift. Mange har erfaring med at maurgift man kjøper på butikken ikke fungerer godt nok, og dermed ønsker man bedre skadedyrkontroll. Dette utføres av profesjonelle skadedyrbekjempere som er utdannet innen skadedyrkontroll og vet hvilke tiltak som bør gjøres.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Oslo

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem i Oslo, få konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontrollen du trenger.

 

Scroll to Top