Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Rotter og mus i Oslo og Bærum

Har du problemer med rotter eller mus i Oslo, Bærum eller omegn? Ta kontakt med oss. Vi hjelper raskt.

Det er ikke alltid å lett å finne årsakene til skadedyr selv. Vi har lokale dyktige teknikere som er trent på å lete etter årsaken skadedyrproblemer. De står klare for å hjelpe deg!

En skadedyrbekjempelse bør alltid iverksettes så raskt som mulig. Det er langt mer utfordrende å håndtere veletablerte skadedyrangrep. Vi kan gi deg råd om hvordan du kan utrydde skadedyr selv, eller om du trenger hjelp fra oss. Kontakt våre teknikere i Oslo eller Bærum via kontaktskjemaet eller via live chat for en personlig service. En skadedyrtekniker vil ta kontakt med deg snart.

Ta kontakt

Hvordan bli kvitt mus og rotter i huset ditt?

Hvis du har rotter eller mus i huset ditt, må du vite hvilke tegn de etterlater, hvilke problemer de forårsaker og hvordan du kan bli kvitt dem. Våre teknikere hjelper til med hvordan du kan bli kvitt gnagere, for eksempel mus og rotter, og forhindre at de kommer tilbake til hjemmet ditt.

Vinternetter kan bety en mus i huset eller til og med en rotte. Men forgiftning er ikke den eneste måten å kvitte seg med dem.  Humane musefeller og avskrekkende midler er begge muligheter som forårsaker langt mindre unødvendig lidelse.

Du er også mer sannsynlig å se mus og rotter i hagen din på høsten og på vinteren, men så lenge de blir i hagen og ikke forårsaker skade på bolig eller andre eiendeler, er de ikke å regne som et skadedyr.

Guiden vår forklarer hvordan du kan bli kvitt gnagere, for eksempel mus og rotter, og forhindre at de kommer tilbake til hjemmet ditt.

rotter

Hvilke rotter og mus kommer inn i hus?

Husmus (Mus musculus), Småskogmus(Apodemus sylvaticus) og Rotter (Rattus norvegicus) er vanlige i hus. Av de tre musene er den du mest sannsynlig vil støte på i hjemmet, skogmusen, siden denne arten er enda mer vanlig i hus enn husmusen.

Hva tiltrekker mus og rotter til huset ditt?

Det er to hoved ting som kan tiltrekke mus og rotter til huset ditt – mat og husrom. Hvis du ikke rydder opp ordentlig eller fjerner gammelt matavfall, kommer gnagere til å elske det! Det er viktig å holde hjemmet og området rundt boligen rent og ryddig. Pass på å holde tørr mat i forseglede beholdere. Mat utelatt over natten er en stor fristelse for en gnager, så prøv å unngå å det.

Rotter og mus trekker inn mot varme spesielt på høsten og om vinteren. Dette gjør de for å unngå den verste kulden. De prøver å finne et fint varmt sted å oppdra ungene sine. Et oppvarmet hjem med mange steder å gjemme seg bort er perfekt, og et uryddig hjem enda mer.

Mus kan presse gjennom hull som er mindre enn 2 cm i diameter, og rotter trenger bare litt mer plass, så ethvert lite hull på utsiden kan tjene som en gnagerport rett inn i hjemmet ditt.

Skarp urinlukt er karakteristisk for husmus; andre mus etterlater liten lukt.

Gnag – gnagere må gnage kontinuerlig for å holde fortennene korte.

Tannmerker – større er laget av rotter, som kan gnage gjennom myke metaller, for eksempel bly og aluminium.

Rotteavføring er 12 mm langt og ofte avsmalnet i den ene enden, museslorter omtrent halvparten av størrelsen og tynnere.

Hvordan bli kvitt rotter og mus i huset ditt?

Klappfeller er en god gammeldags felle som fungere godt for mus og rotter. Disse fellene er humane, siden de dreper umiddelbart.

Levende fangst feller kan appellere, men å relokalisere et dyr er vanskelig. Rotter og mus er kjent for å finne veien hjem fra over 2 km unna. Den kan godt komme hjem før du gjør det.

Innendørs enheter som bruker ultralyd for å drive rotter og mus ut av hus, har vist seg å ha en veldig liten effekt. Forsøk har vist at disse raskt blir en naturlig del av gnagernes habitat.

Mus- og rottegift gir en langsom, smertefull død. Problemer oppstår også hvis gnageren blir spist av andre dyr. I Norge har det vist seg at en stor andel av fugl, rev og andre dyr som lever av gnagere har en stor andel av rotte eller musegift i kroppen.

Forebygging er den beste langsiktige måten å bli kvitt gnagere i huset ditt, reparere ødelagte lufteluker og hull i yttervegger, gulvbrett eller gulvlister; rydde opp i skap og fjerne reirmateriale.

 Sikkerhetstips:

-Bruk hansker når du fjerner døde gnagere, reir eller annet hekkemateriale.

-Sprøyt den døde gnageren eller hekkematerialet med et desinfiserende middel

-Sprøyt og tørk opp området rundt død gnager eller hekkemateriale med et desinfeksjonsmiddel

-Vaske hendene grundig med såpe og vann.

Hvordan håndtere et angrep

Hvis du har prøvd å håndtere gnagere hjemme hos deg og mistenker et angrep, er det verdt å kontakte et skadedyrfirma. Vi kan hjelpe til med skadedyrproblemer raskt og rimelig med vår lange erfaring i bransjen. Fyll ut kontaktskjema, så vil en skadedyrtekniker ta kontakt med deg i løpet av kort tid.

Vårt inneklima har vist seg å være gunstig for skjeggkre og det er derfor blitt vanlig å finne i norske bygg. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og kan i helårsoppvarmede boliger opptre i alle rom. Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er opp mot tre år. Til tross for at skjeggkre kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en dårlig næringskilde for skjeggkre. Skjeggkre krever tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling. Disse insektene er ikke i stand til å gå igjennom sine vekststadier på enkle dietter bestående kun av karbohydrater.

Evnen til å overleve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt de senere stadier i utviklingen. Hos insekter er produksjon av egg koblet til høyt inntak av proteinrik føde. Skjeggkre vil sannsynligvis ikke kunne være reproduktive dersom matkilde kun består av cellulose. Andre insekter som kommer inn I habitatet til skjeggkre vil kunne være en god kilde til proteiner. (eks. Fluer)

Answered

Answered

skadedyrkontroll

mus

Answered 

Scroll to Top