Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll Porsgrunn

Skadedyrkontroll skal utføres på en trygg, men samtidig effektiv måte. Vi utfører tiltak mot skadedyr uten fare for miljø og helse. Vi velger alltid den tryggeste metoden for sikkerhet i hjemmet. Trenger du hjelp fra en  skadedyrtekniker.

Ta kontakt

Lokal skadedyrkontroll

Skadedyr er et økende problem i Grenland. Det milde fuktige klimaet vi har, gir ypperlige levekår for en del av artene som ofte skaper bygningsskader og ubehag.

Våre teknikere er opplært i å bruke miljøvennlige metoder som fjerner eller forebygger skadedyrproblemet uten å belaste omgivelsene unødig. Den viktigste bekjempelsesmetoden er alltid eksklusjon. Holder man skadedyr ute fra boligen er faktisk ikke dyret å anse som et problem.

De mest vanlige skadedyrene er musrotterstokkmaursukkermaurskjeggkreStripet borebillehusbukk og veggedyr

Skadedyrkontroll porsgrunn

Identifisering av skadedyr

Det første du må gjøre for å bekjempe skadedyr er å identifisere hva slags dyr du har fått i hus. Det er slett ikke alle dyr du finner innendørs som i seg selv er et skadedyr eller som trenger å  bekjempes. Mange dyr forviller seg inn, men finner veien ut selv etter kort tid.

Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse, ettersom dette er en utendørslevende art som tilfeldigvis har forvillet seg innendørs. Derfor vil den raskt dø av seg selv. Kommer du derimot over tysk kakerlakk skal denne arten bekjempes.

Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags art man finner, siden mange arter er veldig like. Vi kan hjelpe deg med å identifisere om du har et skadedyrproblem, og eventuelt i hvilket omfang det forekommer.

Forebygging

 Det beste er selvfølgelig om man ikke blir utsatt for et skadedyrangrep i det hele tatt. For å unngå det, bør man forebygge. Vi har service og vedlikeholdsavtaler som går ut på at vi jevnlig kontrollerer for problemer som skadedyr og soppskader. På den måten kan vi ligge i forkant av problemet og forebygge økonomisk belastende skader. Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige inspeksjoner etter behov og utformer en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer kontrollen og tilstand på bygget. Her vil også tiltak til ytterligere sikring eller bekjempelse formidles, dersom det oppstår behov for det.

Skadedyrkontroll og bekjempelse

Dersom du er utsatt for et skadedyrangrep vil vi hjelpe til å løse dette problemet. Vi bruker miljøvennlige og effektive metoder og utstyr for å fjerne skadedyr. På den måten setter vi et minimalt avtrykk på omgivelsene og ivaretar bomiljø og miljø.

Alle våre skadedyrtbekjempere har offentlig godkjenning og lang erfaring med håndtering av uønskede dyr.

Hvorfor Skadedyrkontroll1

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, er vi opptatt av å ta vare på miljøet og være en ansvarlig samfunnsbygger. Ved å bruke minst mulig giftige preparater, kan vi redusere miljøpåvirkningen og tilby ansatte, leverandører og kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø. Fra vår avdeling i Porsgrunn kan vi raskt rykke ut til skadedyrkontroll i hele nærområdet. Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som ofte fører til problemer i Porsgrunn, med vår lokalkunnskap. Vi vil raskt gjøre tiltak som sikrer eiendom, verdier og helse.

Forebygge

Det beste er selvfølgelig om man ikke får for et skadedyrangrep i det hele tatt. For å unngå det, bør man forebygge. Vi har service og vedlikeholdsavtaler som går ut på at vi jevnlig kontrollerer for problemer som skadedyr. På den måten kan vi ligge i forkant av problemet. Da kan vi forebygge økonomisk belastende skader. Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige inspeksjoner etter behov og utformer en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer kontrollen og tilstand på bygget. Her vil også tiltak til ytterligere sikring eller bekjempelse formidles, dersom det oppstår behov for det. 

Konklusjon

Skadedyr er noe som påvirker din hverdag. Det kan være vanskelig å bli kvitt dem, og mange mennesker er ofte ikke villige til å investere tid og penger for å bli kvitt dem. Imidlertid kan du gjøre livet ditt enklere og sikre boarealet ditt ved å lære å bli kvitt skadedyr raskt og effektivt.

Kontakt oss for skadedyrkontroll i Porsgrunn.

Innhold

skadedyrkontroll
Scroll to Top