Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll Stavanger

Trenger du hjelp med skadedyr? Markedets beste metoder for Skadedyrkontroll. Vi utfører trygg og effektiv skadedyrbekjempelse. Vi tilbyr bekjempelser av alle typer skadedyr, vi har lang erfaring og høy kompetanse.

Ta kontakt

Skadedyrbekjempelse Stavanger

Skadedyrkontroll er ikke bare viktig for å beskytte eiendom og forebygge materiell skade, men det er også kritisk for å opprettholde et sunt og trygt miljø. Enten det gjelder hjem, skoler, sykehus, restauranter, eller andre bedrifter, bidrar effektiv skadedyrkontroll til å sikre helse, velvære, og sikkerhet for alle.

Etterspørsel etter skadedyrkontroll øker og øker. Vårt milde fuktige klima, reisevaner og import, gjør at skadedyrrelaterte problemer øker. Insekterrotter og mus får bedre levevilkår etter hvert som våre vaner forandrer seg. 

Våre teknikere bruker effektive, men allikevel miljøvennlige metoder som fjerner eller forebygger problemer med skadedyr. Vårt førstevalg er alltid å hindre skadedyr å komme inn i bolig hvor de kan forårsake store skader. Holder man skadedyr ute fra boligen er faktisk ikke dyret å anse som et problem.

De mest vanlige skadedyrene vi møter på i Stavanger er: musrotterstokkmaursukkermaurskjeggkreStripet borebille (mit) og veggedyr.

stavanger

Vi har til tider store problemer med rotter, og er blandt de stedene i landet som har mest behov for bekjempelse av rotter.  Rotter  trenger mat, husly og vann for å overleve. Husly gir trygghet mot rovdyr, vær, og en trygg plass å formere seg. Rotter beveger seg ofte i nær relasjon til kloakk og kan komme inn i boliger via kloakkrør. Den mest effektiv langsiktige løsningen er å tette inngangshull hvor gnagere kan komme inn. Sette på rottesperrer i kloakk, tett igjen gjennomføringer og andre mulige inngangspunkter. Våre teknikere har lang erfaring og høy kompetanse på effektive metoder. Vi et hvordan vi kan fjerne å holde boligen din fri for rotter i fremtiden.

hvordan ser rotter ut

Mus

Det å få mus inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser, føre til brann og vannskader og luktproblemer. Mus kommer ofte inn i boliger på høsten, på leting etter et varmt og trygt sted å bo om vinteren. Det å høre mus kravle rundt i vegger og tak kan være veldig ubehagelig. I disse tilfellene bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll

Har du først fått mus inn i hus er det viktig å bekjempe disse individene før de kan gjøre tildels store ødeleggelser. Klappfeller er et veldig godt redskap som fungerer godt. Bruk gjerne mange feller for et raskt og godt resultat. Inngangshull må tettes slik at det ikke kommer flere individer inn. Rørgjennomføringer under kjøkkenbenk og andre åpninger bør tettes med materiale som ikke mus kan gnage igjennom.

Vårt inneklima har vist seg å være veldig gunstig for skjeggkre og siden 2013 har skjeggkre derfor blitt vanlig å finne i norske bygg. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og vi kan finne dem i alle rom i boligene med angrep. Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra 18 måneder og opp mot tre år. Til tross for at skjeggkre kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en næringsfattig kilde for skjeggkre. Skjeggkre trenger tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling og vil da ha behov for et mer variert kosthold for å kunne formere seg å utvikle seg. Skjeggkre er ikke i stand til å skifte hud på enkle dietter bestående kun av karbohydrater. Evnen til å overleve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt de senere stadier i utviklingen. Skjeggkre vil sannsynligvis ikke kunne formere seg dersom deres matkilde kun består av papir. Andre insekter som kommer inn I konstruksjonen til skjeggkre vil kunne være en god kilde til proteiner. (eks. Fluer)

skjeggkre

Veggedyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder. Veggedyr spres med reisebagasje og brukte møbler/gjenstander. Har veggedyret etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre l andre rom eller leiligheter i samme bygg. På dagen gjemmer dyrene seg i nærheten av soveplasser, i sprekker i senga, bak listverk, i skap osv. De kan overleve lenge (mange måneder) uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og mat tilgang.

stripet borebille

Veggedyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder. Veggedyr spres med reisebagasje og brukte møbler/gjenstander. Har veggedyrangrep etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre til andre rom i samme bygg. På dagen gjemmer dyrene seg ofte i sprekker og  hulrom i sengen hvor vi sover. De kan overleve lenge opp mot 1 år uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og tilgang på føde.

Veggedyr

Maur

Maur som anlegger reir innendørs, kan ødelegge myke byggematerialer som råteskadet trevirke eller isoporisolasjon. Maur utendørs (inkludert flygemaur) og maur som kommer inn etter mat på våren kan være til irritasjon.

Forebygge maurangrep kan gjøres ved for eksempel å bruke grus istedenfor sand under heller utendørs. Tett igjen sprekker og hull i grunnmur, ha insektnett i lufteluker og unngå myke byggematerialer innendørs. Ha grov stein/pyntestein inn mot grunnmur istedenfor bed.

Hvis du allikevel ønsker blomsterbed langs grunnmur. Ha avstand mot husvegg, og velg gjerne planter som ikke bladlus liker, for maur “melker” bladlus for honningdugg.

stokkmaur kontroll

Viktig å finne ut hvilket skadedyr du har

Det første du må gjøre for å bekjempe skadedyr er å identifisere hva slags dyr du har fått i hus. Det er slett ikke alle dyr du finner innendørs som i seg selv er et skadedyr eller som trenger å bekjempes. Mange dyr forviller seg inn, men finner veien ut selv etter kort tid.

Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse. Da dette er en art som tilfeldigvis har forvillet seg inn. Derfor vil den raskt dø av seg selv. Kommer du derimot over tysk kakerlakk skal denne arten bekjempes.

Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags art man finner, siden mange arter er veldig like. Vi kan hjelpe deg med å identifisere om du har et skadedyrproblem, og eventuelt i hvilket omfang det forekommer.

Når vi utfører skadedyrkontroll i Kristiansand er det ofte skjeggkre, sukkermaur, mus, rotte eller veps er utfordringen. Uansett hvilke dyr eller insekt som skaper problemer for deg, har vi utstyr og kompetanse til å fikse problemet på en effektiv måte.

Hva koster skadedyrkontroll?

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, vil det altid bli snakk om pris for å bli kvitt skadedyrene. De siste årene har pris på skjeggkre behandling sunket kraftig og er nå nede på et gjennomsnittsnivå på ca 5000kr pr behandling. Dersom man starter med skadedyrbekjempelse feil vil man i mange tilfeller ende opp med store ekstrakostnader. Ofte er det billigere og bedre å ringe en skadedyrtekniker for hjelp.

Konklusjon

Skadedyr er noe som påvirker din hverdag. Det kan være vanskelig å bli kvitt dem, og mange mennesker er ofte ikke villige til å investere tid og penger for å bli kvitt dem. Imidlertid kan du gjøre livet ditt enklere og sikre din bolig ved å bli kvitt skadedyr raskt og effektivt.

Kontakt oss for skadedyrkontroll i Stavanger

skadedyrkontroll

Innhold

Scroll to Top