Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skjeggkre: Fakta, bekjempelse og forebygging

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skjeggkre: Fakta, bekjempelse og forebygging

 

bli kvitt skjeggkre

Skjeggkre, Ctenolepisma longicaudatum, er et lite insekt som har blitt en velkjent plage i norske hjem. Disse skadedyrene, som tilhører familien av børstehaler, trives i tørre innendørsmiljøer og kan overleve på en diett av matsmuler, døde insekter, eller annet organisk materiale. Selv om de sjelden forårsaker betydelig skade, kan deres tilstedeværelse være en kilde til irritasjon og bekymring for huseiere. De første sikre observasjonene av dette insektet ble gjort i Norge i 2013. De har de siste årene blitt et av de skadedyrene som det foretas flest bekjempelser for i landet. De ligner sølvkre, men er noe større, mer hårete og har lengre haletråder.

Bekjempelse av skjeggkre er forsøkt utført med ulike metoder. En av disse metodene er å sette ut limfeller i hele boligen for å fange flest mulig skjeggkre, en annen metode har vært sprøytemiddel mot insekter. Disse metodene har vist seg å være mindre effektfulle. Den klart beste og mest effektive metoden er bekjempelse med forgiftet åte. Dette har vist seg å være svært effektivt i ulike lokaler, som boligblokker, rekkehus, barnehager og næringslokaler.

skjeggkre

Forebygging innebærer å hindre at de kommer seg inn i boligen i første omgang. Dette kan gjøres ved unngå å få dem med seg inn via pappesker, i vesker, eller andre gjenstander som fraktes inn i bygget.

Skjeggkre fakta

Skjeggkre er nattaktive og holder seg primært skjult på dagtid, noe som kan gjøre det vanskelig å oppdage dem.

For å bekjempe skjeggkre er det viktig å starte tidlig, da de utvikler og formerer seg ganske langsomt. Dersom man mistenker skjeggkre i boligen, kan man sette ut limfeller, slik at de blir fanget og omfanget kan bli vurdert.

Skjeggkre trives best i fuktige miljøer, men klarer seg også bedre i mindre fuktige miljøer enn sølvkre. Det er derfor viktig å opprettholde et godt inneklima for å forebygge skjeggkre. Tiltak for å redusere fuktighet og forbedre ventilasjon i boligen kan bidra til å begrense deres utvikling.

Folkehelseinstituttet har gjennomført en undersøkelse som viser lovende resultater for bekjempelse av skjeggkre. Det anbefales å følge deres anbefalinger og råd for bekjempelse av skjeggkre slik at man kan lykkes i å bekjempe og begrense videre utbredelse av disse skadedyrene.

Utseende

skjeggkre
Skjeggkre

Skjeggkre, er vingeløse insekter som tilhører insektfamilein børstehaler. De er skjellkledde , mørkegrå og spraglete i farge. Denne fargekombinasjonen gir dem et mindre sølvaktig utseende enn deres nære slektning, sølvkreet. Voksne skjeggkre kan oppnå en maksimal kroppslengde på opptil 18 mm, ekskludert antenner og haletråder, selv om den vanligste størrelsen ligger mellom 10 og 14 mm. Kroppsformen minner sterkt om sølvkreets, med en flattrykt, langstrakt bakkropp som avsmalner tydelig mot enden, hvor tre lange haletråder utgjør en markant forlengelse. Den midtre haletråden peker rett bakover og matcher omtrent kroppslengden, mens de to sidetrådene strekker seg ut til hver sin side. Hodet til skjeggkreet er utstyrt med to lange antenner samt to kortere kjevefølere, som bidrar til deres karakteristiske utseende.

Nymfene, skjeggkrets ungdomsform, måler bare 2 mm ved klekking. Gjennom sine 14 utviklingsstadier vokser de gradvis, både i størrelse og likhet med de voksne. I de tidligste stadiene mangler nymfene de karakteristiske skjellene, og fremstår derfor lysere enn de fullt utviklede skjeggkreene. Denne gradvise utviklingen fra lysere nymfe til det mørkere, mer spraglete voksenstadiet illustrerer skjeggkrets livssyklus fra klekking til modent insekt.

Livssyklus og oppførsel

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudatum) er et skadedyr som har blitt mer vanlig i norske boliger de siste årene. De trives i innendørsmiljøer og kan transporteres inn i bygninger via gjenstander, siden de ikke finnes naturlig i norsk natur.

Livssyklus: Skjeggkres livssyklus inkluderer egg, nymfestadier og voksenstadiet. Hunnen legger ovalformede egg som er hvite og små. Eggene klekkes etter noen uker til nymfer. Nymfene gjennomgår flere hudskifter før de utvikler seg til voksne skjeggkre. Hele livssyklusen kan ta flere måneder eller år, avhengig av temperatur og fuktighet i miljøet.

Oppførsel: Skjeggkre er nattaktive insekter som foretrekker mørke, fuktige og varme steder. De beveger seg raskt og kan klatre på vertikale overflater. De er kjent for å kunne overleve i lang tid uten mat, men foretrekker å spise saker som stivelse, sukker, og proteiner. Deres naturlige kosthold inkluderer blant annet døde insekter, papir, tekstiler, tapet, og til og med gammelt treverk.

Forebygging og bekjempelse er nødvendig hvis de oppdages i hjemmet eller på arbeidsplassen. Det anbefales å følge råd fra Folkehelseinstituttet og profesjonelle skadedyrbekjempere for effektivt å håndtere et skjeggkre-problem.

skjeggkreVed å utforske skjeggkres livssyklus og oppførsel, vil vi få en bedre forståelse av hvordan man kan forebygge og bekjempe dem.

Skjeggkre er små, grå eller sølvaktige insekter, som ofte blir forvekslet med sølvkre. De har to lange antenner på hodet og tre lange haletråder bak på kroppen. Skjeggkres livssyklus består av tre stadier: egg, nymfe og voksen. Hunnen legger eggene sine på skjulte steder, som for eksempel sprekker og hulrom i vegger eller gulv. Disse eggene klekkes etter noen uker og de små nymfene begynner å vokse og skifte hud. Etter flere hudskifter blir nymfene voksne og kan begynne å reprodusere seg.

Skjeggkre er nattaktive og foretrekker fuktige områder med relativt høy temperatur. De er ofte funnet i baderom, kjøkken, kjellere og andre rom med vann- eller fuktighetskilder. Skjeggkre spiser en rekke materialer, inkludert tapeter, bøker, tekstiler og matrester. Dette kan forårsake skade på hjemmet og eiendelene dine.

For å bekjempe skjeggkre og forhindre at de sprer seg, er det viktig å identifisere og eliminere deres gjemmesteder så godt som mulig. Dette kan gjøres ved å tette sprekker og åpninger, redusere fuktighet i hjemmet og holde områdene rene og ryddige. Den beste metoden for bekjempelse tilbys kun av profesjonelle skadedyrbekjempere. Den metoden som har gitt absolutt best resultat, er forgiftt åte inneholdene virkestoffet indoksakarb.

Forebygging av et skjeggkreangrep involverer å holde hjemmet tørt og rent, og kontrollere innførte gjenstander for tegn på skjeggkre, siden de ikke finnes i norsk natur og må transporteres inn i bygninger.

Hvordan bli kvitt skjeggkre

I 2022 rapporterte Norsk Hussopp Forsikring om skjeggkre i over 10 100 boliger, noe som understreker det vedvarende problemet med disse skadedyrene. Likevel, takket være samarbeidet mellom Folkehelseinstituttet og fagfolk fra skadedyrbransjen, er det utviklet nye metoder som gir håp. Disse nye bekjempelsesmetodene kan eliminere opp til 90 % av skjeggkrebefolkningen i løpet av bare ti uker, noe som har forbedret kontrollen over skjeggkreproblemene betydelig.

Effekt av skjeggkrebekjempelse med indoksakarb

En spesifikk og svært effektiv metode innebærer bruk av forgiftet åte som plasseres punktvis langs veggene i boligen. For hver kvadratmeter bolig legges det ut ett åtepunkt, noe som betyr 100 punkter i en 100 kvadratmeter stor bolig. Denne metoden er ikke bare revolusjonerende fordi den sparer tid og er kostnadseffektiv sammenlignet med tidligere tilnærminger, men den reduserer også usikkerheten siden den har en dokumentert effekt.

Selv om denne utviklingen er lovende, må det understrekes at skjeggkre ikke er utryddet. De er fortsatt til stede og kan oppleves som ubehagelige. Men med disse effektive metodene er de ikke lenger like skremmende. Det er fortsatt viktig å ta tak i problemet dersom du oppdager skjeggkre i din bolig, for å begrense deres tilstedeværelse og hindre videre spredning.

Forebygging

Oppretthold renslighet: Generell renslighet er avgjørende for å hindre skjeggkre. Pass på å støvsuge og vaske regelmessig, særlig i områder der man har sett skjeggkre tidligere.

Reduser fuktighet: Skjeggkre trives i fuktige miljøer, så det er viktig å holde fuktighetsnivået i hjemmet så lavt som mulig. Bruk avfukter der det er nødvendig, og sørg for at våtrom og kjellere er godt ventilert.

Lagring av mat: Oppbevar mat på en ansvarlig måte ved å holde den i lufttette beholdere for å unngå å tiltrekke seg  skadedyr.

Inspeksjon av nye materialer: Før nye materialer, som møbler eller elektronikk, inn i hjemmet, inspiser dem nøye for tegn på skjeggkre. Dette inkluderer å sjekke beskyttelsesemballasje og esker.

Profesjonell hjelp: Snakk med en profesjonell skadedyrbekjemper for råd og veiledning om hvordan man kan beskytte hjemmet mot skjeggkre. De kan også anbefale eventuelle forebyggende tiltak som er aktuelle for din bolig.

Ved å følge disse rådene kan man effektivt redusere risikoen for infestasjon og bidra til å beskytte hjemmet og eiendelene mot skader forårsaket av disse skadedyrene.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan bli kvitt skjeggkre effektivt?

For effektiv bekjempelse anbefales det å bruke små mengder giftig åte med virkestoffet Indoxacarb. Folkehelseinstituttet har gjennomført studier som viser at dette er en effektiv og sikker metode for å kvitte seg med skjeggkre i hjemmet.

Er skjeggkre bitt farlig?

Bitt er veldig sjeldent på mennesker, og deres bitt er generelt ikke farlig. De kan virke sjenerende, men de gjør ellers lite skade i boliger.

Kan skjeggkre legge egg i klær?

Disse insektene kan legge egg på ulike overflater, inkludert tekstiler. Det er imidlertid uvanlig at de legger egg i klær, da de foretrekker å legge eggene sine i skjulte og beskyttede områder.

Overlever skjeggkre i minusgrader?

Skjeggkre foretrekker å leve innendørs og i miljøer med stabil temperatur og luftfuktighet. De trives dårlig i minusgrader, men overlever kortvarig eksponering for lave temperaturer. Ved lengre eksponering for minusgrader vil skjeggkre dø.

Hvordan unngå skjeggkre i boligen?

skadedyrkontroll forsikringFor å forebygge skjeggkre i boligen, er det viktig å holde bygninger i god stand og tette eventuelle sprekker og åpninger. Videre bør man redusere fuktighet i hjemmet, ved f.eks. å bruke avfukter eller ventilasjon. Regelmessig rengjøring og støvsuging, samt oppbevaring av matvarer i tette beholdere, kan også bidra til å minimer ø-muligheten for skjeggkre.

Hvilke insekter ligner på skjeggkre?

Skjeggkre ligner på sølvkre, men er noe større, mer hårete og har lengre haletråder. Begge insektene er vingeløse og har en karakteristisk fiskeformet kropp.

Ønsker du å vite mer om skjeggkre? Les våre artikler om disse temaene:

Er skjeggkre farlig?
Flytte fra bolig med skjeggkre
-Alt om skjeggkre

Biter skjeggkre?

 

 

 

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top